Hur man undviker problem med jämn hotpotting

Är du frustrerad över ojämna sprutprestanda efter manuell blandning av två komponenter? Det finns en enkel lösning ...

Vad orsakar ojämnheter under hotpotting (manuell blandning av två komponenter)? Det är i grunden ett mänskligt fel. En operatör kanske inte blandar materialen korrekt, vilket leder till en otillräcklig eller överdriven materialblandning. Nästa dag får en annan operatör, som använder en lite annorlunda teknik, i uppdrag att blanda materialen, vilket ger ett annat slutresultat jämfört med den förra blandningen. 

Hur man undviker inkonsekvent blandning

Använd en maskin, till exempel ett Graco XM-flerkomponentssystem. Det har två kolvpumpar, en för grundfärgen och en för härdaren, och matar de två färgkomponenterna till ett blandningskärl. Komponenterna transporteras och blandas med korrekt blandningsförhållande. Blandningsgrenröret och den statiska blandaren säkerställer en homogen blandning av grundfärgen och härdaren. Systemet matar sedan det mixade materialet till sprutpistolen genom en integratorslang och finfördelar det vid munstycket. Avancerade sensorer gör det möjligt för pumparna att kompensera för tryckvariationer, vilket medför exakt och korrekt blandningsförhållande, förbättrar beläggningens kvalitet och minskar spillet. 

Blandningsförhållandet är alltid korrekt. Man behöver inte förtunna stora volymer av fasta ämnen. Förbättrad applicering bidrar till mindre rinningstendens samt bättre barriärskydd och korrosionsskydd. Det minimerar, eventuellt eliminerar, behovet av omarbete. Det ökar effektiviteten och produktiviteten och garanterar att jobben får högre kvalitet och blir klara tidigare. 

Graco XM-flerkomponentssystemet är perfekt för material med hög viskositet och hög torrhalt, däribland uretan, epoxi, asfalt, bitumen, klister, tätningsmedel och PVC samt andra material med medelhög till hög viskositet.

Vill du slippa att gissa dig fram och förhindra mänskliga fel vid mätning och blandning av material? Skriv till oss. Vi berättar gärna mer om hur Graco XM-flerkomponentsblandaren ger en konsekvent blandning och förbättrar din lönsamhet.

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco