Det miljövänliga alternativet till hotpotting

En ofrånkomlig nackdel med hotpotting är att metoden kräver stora mängder rengöringslösningar. Dags att skärpa till dig?

Om du blandar manuellt, är du väl medveten om att du behöver rengöra tryckkärlet, pumpen och matningsbehållarna minst dagligen. Dessvärre kan rengöringsmedel vara skadliga för hälsan. Hur kan du byta till ett system som är bättre för både din och planetens hälsa?

Det enkla svaret är att använda en maskin, till exempel ett Graco XP/XM-tvåkomponentssystem. Då kan du använda mycket mindre lösningsmedel, vilket sänker dina kostnader för avfallshantering. Varför? Eftersom du inte behöver skölja bort blandat material i pumpen varje dag, till skillnad från vid hotpotting. Du behöver inte heller spola flera meter långa slangar med blandat material, eftersom du bara behöver spola ledningen för blandat material.

Du kommer även att kunna applicera mer miljövänliga färgskikt (mindre lättflyktiga organiska föreningar, mer lättflyktiga organiska lösningsmedel) för att uppfylla kraven i förordningar och minska mängden lösningsmedelsavfall.

Använd mindre mängder rengöringsmedel för att spara pengar och minska din miljöpåverkan. Kontakta oss för att diskutera hur ett Graco tvåkomponentssystem är det miljövänliga alternativet till hotpotting.

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco