Automatiska invändiga och utvändiga rörmålningar

Framgångsberättelser: Italian Industrial Agency (IIA)

Italian Industrial Agency (IIA), baserat i Salgareda i Treviso i Italien, är ett företag som är specialiserat inom produktion av hydraulikutrustning, särskilt designad för att hantera vatten för akvedukter, bevattningsanläggningar etc.

IIA öppnade en ny produktionsplats i Tunisien och en ny anläggning i Honduras för att stödja aktiviteterna relaterade till Panamakanalen och utvecklingen av Sydamerika. För tre år sedan började företaget tillverka rör med stor diameter (1,3–2 fot breda, 2–40 fot långa och tjockare än 3/4 tum). Den nya anläggningen tillhandahåller nu automatisk svetsning, automatisk sandblästring och automatisk invändig och utvändig målning. Den största utmaningen för IIA var att hitta en bra balans mellan kostnadseffektivitet och produktivitet.

Måla stora metallrör för akvedukter
Stort rör efter att vi har applicerat korrosionsskydd invändigt och utvändigt

Helautomatiskt system

Den lokala Graco-återförsäljaren Verve tillhandahåller Graco XM70-sprutan med 22 gallons XM-tankar. En 10:1 President pump fyller tankarna automatiskt. Grundfärg och katalysator värms upp av två Viscon HP-värmare och blandas l 65 fot långa vattenuppvärmda slangar, som sedan delas in i två automatiska blandningsblock. Varje blandningsblock är anslutet till en automatisk airless-sprutpistol, som omväxlande målar röret invändigt och utvändigt.

Valet av invändigt/utvändigt färgskikt sker precis efter proportioneringsventilerna, där en G6000HR-flödesmätare är installerad för grundfärgen. Ett Siemens PLC bearbetar signalen från flödesmätaren med skräddarsydd mjukvara som också hanterar temperaturer, tryck, spolning och larm. Alla data är lätta att ladda ned.

Efter installationen av ett helautomatiskt system var en av de största utmaningarna att kombinera all information för att garantera färgskiktets jämnhet och låta den styras i en sluten slinga som operatören ställer in parametrarna för. För att göra det reglerar PLC-kontrollerna och IP-omvandlaren det pneumatiska trycket till motorerna i de volumetriska XM-pumparna. Systemet implementerar även fjärrassistans.

Jämn tjocklek

Resultaten och standarderna som IIA kräver uppfylldes och var tillfredsställande. Vi målar klart ett 6,5 fot x 40 fot rör (invändigt och utvändigt) på 30 minuter, med pauser för att byta sprutpistoler inräknade. Kunden var mycket imponerad av den genomgående tjockleken (500 mikrometer), med hänsyn till den slipande spacklingen.

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde

Graco