Hur du alltid kan spruta FPF-epoxibeläggningar med korrekt blandningsförhållande

Korrekt blandningsnoggrannhet är avgörande för att ge hög kvalitet vid sprutning av svällande flamskyddsmaterial.

Vid blandning av två kemikalier är kombinationsförhållandet avgörande för att upprätthålla konsekvens och enhetlighet. Traditionellt sett har ett fast blandningsförhållande reglerat flödet för komponentmaterial i flerkomponentsutrustning. Den här metoden innebär att förträngningspumpar förtränger en bestämd mängd material i varje slag. Tryckmätare övervakar trycket för att säkerställa att pumparna fungerar korrekt. 

Dock kan denna mekaniska metod leda till tillförlitlighetsproblem för högviskösa material, särskilt svällande epoximaterial som ofta innehåller fibrer och som genomgår uppvärmning, blandning och trycksättning innan de når doseringspumpen. Blandningsförhållandet kan bli felaktigt vid otillräcklig komprimering av ett material eller otillräcklig pumpfyllning. För majoriteten av alla målningsjobb är kompressibiliteten utan betydelse, men med PFP-epoxibeläggningar kan volymen för A- och B-komponenter expandera till mer än det dubbla.

Nyare teknik tillämpar variabel proportionering för att reglera tvåkomponentsblandningen. Linjära positionsgivare och tryckgivare på varje doseringspump mäter pumpstångens rörelse samt färgtryck för varje pump. Två pumpar kör oberoende av varandra och övervakas elektroniskt för justering av flödet vid behov. Den här metoden – även kallad doseringsproportionering – för flerkomponentssprutning kan ge mer exakt kontroll av blandningsförhållandet, eftersom pumparna inte är mekaniskt kopplade till varandra och systemet kan övervaka materialvolymen efter att vätskan är trycksatt till nära spruttrycket. Den kan utelämna den del av pumpslaget som komprimerar men inte pumpar materialet.

Är du intresserad av en mer konsekvent sprutning av svällande flamskyddsbehandling? Skriv till oss. Vi berättar mer än gärna om hur Graco XM PFP-tekniken kan hjälpa dig. 

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco