Gracos tillvägagångssätt för passivt brandskydd

Svällande färgskikt hjälper till att förlänga evakueringstiden men kräver tillförlitlig utrustning, som kan hantera viskösa och fibrösa material och reglera flöden med exakthet. Smart utrustning kan applicera dessa färgskikt med erforderlig kvalitet, jämnhet och effektivitet.

 

Vid passivt brandskydd (PFP) är lämplig beläggning på strukturella komponenter viktig för att uppnå skydd mot brand. Flamskyddsbehandling isolerar strukturer från höga temperaturer och förlänger tiden för att evakuera en anläggning. I synnerhet har svällande epoximaterial med flamskyddande egenskaper, som expanderar och förkolnar vid uppvärmning, jämfört med andra metoder visat sig vara effektiva för att sakta ned värmeöverföringen till strukturella element och förlänga evakueringstiden.

Svällande epoximaterial med flamskyddande egenskaper brukar vara högviskösa – ofta med 100 % fasta ämnen – och kräva flerkomponentsutrustning för att blanda komponentmaterial före applicering. Modern PFP-utrustning tillhandahåller precisa kontroller och övervakning för att hjälpa till vid korrekt applicering av färgskikt och öka entreprenörens effektivitet. Med en ”smart” maskin kan entreprenörer hantera flera materialförhållanden och applicera olika beläggningsmaterial jämnare och enklare än med traditionell utrustning.

Gracos XM PFP-spruta för svällande epoximaterial med flamskyddande egenskaper ger följande viktiga fördelar:

Viktbaserad användning för snabb och enkel blandningsnoggrannhet

Med XM PFP behöver du inte vara osäker på blandningsnoggrannheten. Det beror på att du både ställer in blandningen och kontrollerar den efter vikt. Genom en enkel kalibreringsprocess programmeras maskinen för de specifika materialen som används. Maskinen sprutar och visar upp materialets faktiska viktförhållande enligt det som kemikalietillverkaren avsett. XM PFP-maskinens precisa dosering påverkas inte av förändringar i materialets kompressibilitet – ingen justering av behållartryck eller temperatur behövs för exakt kontroll av viktförhållandet.

Spara tid med snabba kontroller av blandningsförhållandet – på mindre än 90 sekunder

När maskinen är kalibrerad, kan du göra upprepade tester oberoende av förändringar i tanktryck eller temperatur och klara av kontrollerna av blandningsförhållande varje gång. Processen är snabb och kan genomföras på 90 sekunder eller mindre, vilket ger dig längre drifttid och förbättrar produktiviteten.

Jämn temperaturstyrning

XM PFP-sprutan upprätthåller förinställda temperaturer i slangen och materialen – ingen reglering av värmaren och ingen materialförkolning på grund av överhettning. Värmarna regleras med återkopplingsteknik för att uppnå optimala sprutprestanda även under de mest extrema förhållanden.

Enkla användarreglage

Det intuitiva användargränssnittet har två visningslägen: ”Setup” för att ange parametrar och ”Run” för användning. Användarskärmen övervakar och registrerar blandningsförhållande, tryck, temperaturer och flöde och kan även användas för att programmera underhållsscheman. Kontrollerna stänger av systemet om felaktiga blandningar skulle registreras. Med användarskärmen kan du även hålla reda på parametrarna för färgtillförsel och sprutning:

  • Övervaka temperaturen i matningsbehållare, färgvärmare och slangvärmare
  • Ställa in temperaturer för material A och B samt slang
  • Ställa in och övervaka behållarnivåer samt aktivera och inaktivera automatisk påfyllning.

Datarapportering så att du vet att jobbet har utförts korrekt

Projektdata som spruttryck, temperaturer, faktiskt förhållande och totalt utflöde kan laddas ned till ett USB-minne. Med hjälp av den här informationen kan du verifiera att materialen har sprutats med rätt blandningsförhållande och enligt färgtillverkarens krav.

Fyll i kontaktformuläret för att planera en diskussion med vår specialist och upptäcka hur Graco XM PFP-sprutan kan uppfylla dina specifika krav.

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco