Varför ATEX-godkännande av hela flamskyddssystemet är viktigt

Graco XM PFP, designad för att användas till brandskyddande skikt av svällande epoxifärg, är det första och enda systemet som är ATEX- och IECEx-certifierat för användning i explosionsfarliga miljöer; Det är dessutom klassat för både elektrisk och mekanisk konstruktion.

Utrustning som är certifierad för användning i explosiva miljöer har ofta följande uttryckta godkännande: ”för arbete i Zon 1 i enlighet med BS EN 60079-10-1:2009 ATEX-beteckning CE II2Gc IIB T3.”

Det ser imponerande ut, men frasen innehåller en bokstav som gör stor skillnad. Nämligen bokstaven ”c” i ATEX-beteckningen II2Gc IIB T3. Den innebär att godkännandet är ”enbart mekaniskt”, INTE elektriskt. Företag med detta godkännande säger ofta saker som att ”Det här systemet är lämpligt för användning vid riggar offshore efter framgångsrik individuell certifiering”.

Men vad betyder ”individuell certifiering”? Det innebär att kunder som vill använda utrustningen på till exempel en oljeplattform behöver erhålla ytterligare godkännande för att säkerställa att den är godkänd för både elektrisk och mekanisk konstruktion. Det kan ta flera månader och kosta mycket pengar.

Vi på Graco jobbar inte så. Vi vill inte att våra kunder ska behöva göra ytterligare utvärderingar. Graco XM PFP är ett användningsklart system, eftersom det har "d ia px"-godkännandet för både elektrisk och mekanisk konstruktion.

Med andra ord är det fullständigt ATEX-godkänt (Ex II 2 G Ex d ia px IIA 250C T2), inklusive:

  • c för mekaniska föremål
  • d för brandsäkra värmare
  • ia för integrerade säkra kontroller 
  • px för det luftspolade skåpet. 

Konkurrerande produkter kan sakna godkännande för värmare, kontroller, luftspolade skåp eller anslutningar. Alla dessa plus hela systemet hade behövt erhålla ett godkännande på plats. Graco tillhandahåller en säker maskin; som du kan börja använda omedelbart. Kontakta oss för att diskutera hur Graco XM PFP kan uppfylla dina specifika krav.

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco