Fördelar med datainsamling

Kombinationen av smart elektronik och högprestandakomponenter bidrar till högkvalitativ applicering av högprestandaprodukter för flamskyddsbehandling. Detta är särskilt värdefullt för kolvätebränder som kan uppträda vid oljeanläggningar.

Datorövervakning av tvåkomponentsblandning – till exempel av Graco XM PFP – tillhandahåller ytterligare rapporteringskapacitet till dokumentsystem. Dataregistrering av flöde, tryck, temperatur, volym och blandningsförhållande för alla sprutade material sker kontinuerligt. Detta är särskilt värdefullt för flamskyddsbehandling, eftersom olika flamskyddsmaterial kräver olika blandningsförhållanden.

Det datorstyrda systemet kan justera förhållandet efter behov och registrera data vid olika inställningar. Med traditionella metoder för att fördela två komponenter behöver man manuellt justera doseringspumparna och byta till en uppvärmd slang med en annan diameter.

Datorövervakning garanterar dessutom mer enhetliga och konsekventa målningsjobb. Eftersom övervakningen av komponentförhållandet sker kontinuerligt, kan systemet göra justeringar efter behov för att upprätthålla konsekventa flödeshastigheter. Det är även möjligt att efter behov justera förhållanden för olika beläggningsmaterial.

Den systemstyrda blandningen och förkonditioneringen av kemikalier ökar appliceringseffektiviteten, vilket sparar kostnader för att anlita entreprenörer. Med traditionell sprututrustning kan en eller flera anställda få i uppdrag att blanda material. Med flerkomponentssprutning är det maskinen som blandar, vilket eliminerar väntetiden. Anställda kan inrikta sig på att applicera färgskikt i stället för att ägna tid åt att blanda, övervaka och justera komponentförhållanden.

Större blandningsnoggrannhet reducerar också materialspillet. Behovet av att avlägsna felaktigt mixat material från systemet är så gott som obefintligt. En annan fördel är det minskade behovet av rengöringslösningar, vilket reducerar mängden lättflyktiga organiska föreningar (VOC) i atmosfären och sänker kostnaden för entreprenörer. Portabel utrustning räcker för att göra små förbättringar. Xtreme PFP-sprutan är perfekt för sprutning av manuellt blandade PFP-epoximaterial och lätt att rengöra med dess snabbdemonterade dubbelkulpumpen.

Fyll i kontaktformuläret, så kontaktar vår tvåkomponentsspecialist dig för att diskutera fördelarna med datainsamling i din tillämpning.

KONTAKTA EN EXPERT

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco