Därför är det dags att byta ut din traditionella bensindrivna spruta mot en elektrisk airless-spruta

Det finns många anledningar att byta ut din gamla bensindrivna spruta mot en elektrisk airless-spruta som Graco KING. Här nöjer vi oss med att nämna tre anledningar.

Säkerhet: Du vill givetvis att dina medarbetare ska slippa miljöer där det är risk för att bränslet antänds av en gnista. Gracos elektriska airless-spruta KING är världens första elektriska spruta för korrosionsskydd som är godkänd för brandfarliga miljöer. ATEX-, IECEx-, och klass 1, div. 1-godkännande innebär att KING kan användas på kemiska anläggningar, lackeringsverkstäder, raffinaderier och offshoreanläggningar, och på alla platser där gnistbildning utgör en fara. På många av dessa platser är det inte ens möjligt att använda en bensindriven spruta.

Skötsel: Bensindrivna sprutor är kända för att vara underhållskrävande. KING kräver ringa underhåll tack vare att den innehåller färre komponenter. Graco erbjuder dessutom tre års garanti för drivlina, chassi och elmotor. Elektroniken och alla andra delar i KING-sprutans drivning täcks av standardgarantin på ett år.

Buller: Oavsett användningsområde kan buller skapa en dramatiskt försämrad arbetsmiljö. Och det finns helt enkelt inga tysta bensindrivna sprutor! KING-sprutans tystgående elmotor ger en avsevärt bättre arbetsmiljö. KING-sprutan är upp till fem gånger tystare än en spruta med tryckluftsmotor.

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco