Sprutning på stålfabriker

Det finns vissa krav som måste uppfyllas vid sprutning av beläggningar i stålfabriker. Gracos elektriska airless-spruta KING uppfyller alla dessa krav och är därför den självskrivna sprutan för stålfabriker runt om i världen. Låt oss ta en titt på de funktioner och fördelar hos KING som gör den så väl lämpad för stålfabriker.

Att använda elektricitet i stället för tryckluft innebär att KING är en mycket flexibel enhet som snabbt och smidigt kan flyttas runt i fabriken.

KING är enkel att installera och använda utan behov av långa tryckluftsledningar.

KING klarar de flesta, kanske t.o.m. alla, de beläggningsmaterial som används i stålfabriker.

KING minskar behovet av långa färgslangar. Detta förebygger tryckfall och minskar slitage på packningar och kolv.

Den lägre bullernivån hos KING jämfört med tryckluftsdrivna eller bensindrivna sprutor innebär en avsevärd förbättring av arbetsmiljön i en stålfabrik.

Om ingen blästring krävs, behövs det inte längre några stora tryckluftskompressorer i stålfabriken, vilket minskar investerings- och underhållskostnaderna.

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco