Nackdelarna med att använda tryckluft för sprutning

Man skulle kunna tro att tryckluft är billigt – eller till och med ”gratis” – men det är förmodligen anläggningens dyraste resurs. Bara 19 procent av den totala effekten som förbrukas av ett tryckluftssystem omvandlas till ett flöde med ren tryckluft. De övriga 81 procenten går förlorade i form av värme.

Det går också åt en hel del elström för att producera tryckluft. I genomsnitt krävs en effekt på mellan 7 och 8 hk för att producera bara 1 hk tryckluft. På grund av systemkraven blir tryckluften ofta dyrare än både el, naturgas och vatten när det gäller kostnaderna för att hålla en anläggning i drift.

Sedan har vi problemen med luftläckage. Tryckluftsläckor innebär givetvis att man slösar med både energi och pengar. Men följderna är allvarligare än så. Luftläckor kan bidra till tryckfall i systemet vilket i sin tur gör att den pneumatiska utrustningen fungerar sämre och inte håller lika länge som den borde. Luftläckage ökar utrustningens slagfrekvens, vilket i sin tur ökar drifttiden för tryckluftskompressorer vilket leder till ökat underhållsbehov och möjligen ökade oplanerade stilleståndstider.

Tänk dig ett tryckluftssystem på 200 hk som förlorar 30 % av sin effekt på grund av läckage. Om kompressoreffekten förlorar totalt 60 hk på grund av ett sådant läckage kan det medföra att luft värd 25 000 euro går förlorad varje år.

Därför är det numera många firmor som byter från traditionella tryckluftsdrivna sprutor till elektriska motsvarigheter som exempelvis Graco KING. Eldrift är säkert, tillförlitligt och bekvämt både för dig och dina kunder förutsatt att all kabeldragning är korrekt utförd. Nu slipper du avbrott i arbetet om tryckluftskompressorn skulle sluta fungera. Du slipper även krångla med att underhålla stora och otympliga kompressorer.

De elektriska KING-sprutorna är ett smidigt alternativ till traditionella tryckluftsdrivna sprutor. Tack vare eldriften minskar bullret och det finns inte längre någon risk för nedisning. KING-sprutorna är mycket energieffektiva och har en låg kWh-förbrukning per sprutad liter. Graco KING reducerar energiförbrukningen med upp till 80 % jämfört med tryckluftsdrivna enheter.

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco