Hur du väljer rätt airless-spruta för industriella målningsjobb

Att överväga vid val av en airless-spruta för målningsjobb

Att välja rätt utrustning är avgörande för framgångsrika, industriella målningsjobb med airless-spruta. Vilken marknad du än är verksam på ska utrustningen tillförlitligt kunna leverera en vald typ av färgskikt med rätt appliceringshastighet under varierande driftförhållanden. Om utrustningen inte är lämplig för jobbet, kan det leda till problem med kvaliteten och utrustningsfel, vilket vidare resulterar i budgetöverskridande, fördröjningar och missnöjda kunder. 

Nyckeln till airless-sprutning är att tillhandahålla tillräckligt färgtryck vid pistolen för att finfördela materialet till en sprutbild som skapar jämn täckning. Man behöver överväga flera faktorer vid val av utrustning för airless-sprutning, inklusive: tillgänglig kraftkälla, typ av färgskikt, appliceringskrav, avstånd mellan pump och sprutpistol, användningsmiljö, bärbarhet och underhållskrav.
 

Kraftkällor

Airless-pumpar är antingen luft-, el- eller gasdrivna. Driftförhållandet och tillgängligheten till en kraftkälla är ofta avgörande för valet av drivning. Nedan anger vi viktiga överväganden för varje källa.

Kraftkälla Fördelar Nackdelar

 

Luft (pneumatik)

 • Smidigt för entreprenörer som använder luftkompressordriven blästringsutrustning
 • Säker i explosiva miljöer
 • Kapacitet att använda stora munstycken
 • Kapacitet för flera sprutpistoler
 • Hanterar enkelt långa sprutslangar 
 • Bullrigare än andra typer
 • Kan frysa i kalla miljöer 
 • Kräver en stor kompressor

 

Elektriska

 • Tystare än andra källor
 • Lägre energikostnader
 • Fryser inte lika lätt
 • Kräver ingen stor kompressor
 • Hanterar långa sprutslangar
 • Kräver 240 V installerat och en elektriker
 • Bara kompatibel med små munstycken (kan inte hantera
 • tyngre material)

 

Gas

 • Större bärbarhet
 • Snabb produktion 
 • Kan hantera tyngre, tjockare färgskikt
 • Allt-i-ett-kraftkälla (kräver inte elektricitet eller kompressor)
 • Inte tillåten i farliga miljöer
 • Kan kräva godkännanden för bränsle på arbetsplatsen
     

Material och applicering

Material som sprutas

Även typ av färgskikt är avgörande för valet av sprututrustning. Industriella färgskikt är typiskt epoxi- eller polyuretanbaserade, vilka är högviskösa material (det vill säga tjocka och trögflytande). Högtryckspumpar kan pumpa material med högre viskositet och optimerar tryck för material med lägre viskositet.

Vid användning av lösningsmedel för att sänka viskositeten är det viktigt att ta hänsyn till inom vilken tid ett material ska appliceras efter manuell blandning (hotpotting). Andelen fasta ämnen i färgskiktet är en annan viktig faktor. Ju högre andel fasta ämnen, desto lägre andel lösningsmedel och desto kortare brukstid.
 

Appliceringskrav

Appliceringshastigheten – eller appliceringskravet – är också en viktig faktor att överväga vid val av sprutningsutrustning. Det erforderliga trycket för att finfördela materialet avgör ofta vilken pump som är lämplig. Det är även viktigt att beakta storleken på ett munstycke som kan ge lämplig täckning, antalet pistoler, arbetscykel och pumpflödeshastighet.  

En kombination av både pumptryck och -flöde avgör appliceringshastigheten. Många pumpar har tillräckligt tryck för att spruta ett färgskikt, men är tillgängliga i olika storlekar (eller med olika flödeshastigheter). 

Det är viktigt att ta hänsyn till flödeshastigheten som pumpen har kapacitet för. Till exempel klarar en spruta med en större färgsektion mer krävande tillämpningar, eftersom cyklerna är långsammare.
 

Utvändig färgapplicering på rörAvstånd och miljö

Avstånd från pump till pistol

Pumpen måste övervinna tryckfall i slangen för att finfördela och applicera färgskikt korrekt. Ju längre slang, desto större tryckfall. I ett sådant fall kräver tillämpningen ett ytterligare pumptryck. 

Diametern i sprutslangen påverkar också tryckfallet. En större slangdiameter kan reducera tryckfallet. Du kan höjdjustera appliceringsområdet för att påverka tryckfallet. Om appliceringsområdet är högre upp än sprutan, kommer ett större tryckfall att uppträda i slangen. Färgleverantörer och produktdatablad kan tillhandahålla ytterligare information om erforderliga tryck.
 

Driftmiljö

Olika driftmiljöer kräver olika sprutningsutrustning. Temperatur och fuktighet är ofta viktiga faktorer att beakta. Luftmotorer har en benägenhet att frysa, eftersom pumpen komprimerar omgivande luft och blåser ut den nedkyld. En bra motor ska vara konstruerad för att motverka nedisning och eventuell tryckförlust.  Vissa avancerade sprutor har termiskt isolerade tallriksventiler på motorerna. Dessa ventiler är isolerade från motorhöljet för att förhindra att styrventilerna fryser.

Välj pumptyp med stor omsorg ,om du ska använda sprutor i farliga miljöer. Gaspumpar är generellt förbjudna i sådana miljöer. Vid användning av en elpump i en farlig miljö behöver operatören ha ett myndighetsgodkännande.
 

Bärbarhet

Bärbarhet är en annan faktor att beakta. Många sprutor är vagnmonterade och kan flyttas runt på en arbetsplats. Pumpstorleken kan påverka bärbarheten. Större pumpar bidrar till snabbare appliceringshastigheter, men man bör fortfarande optimera pumpstorleken för att maximera bärbarhet. I industriella miljöer och för mindre projekt och om är det möjligt för en person att manövrera en spruta, kan det vara lämpligt att köpa en mindre, billigare enhet.
 

Underhåll

Det underlättar arbetet mycket – och gör det mer lönsamt – om sprutan är enkel att felsöka och underhålla. Återförsäljaren av utrustningen kan rekommendera enkelt underhåll, regelbundna underhållsmoment och informera om förväntad hållbarhet för slitdelar i olika sprutor. Några viktiga underhållsfrågor att ställa:

 • Är vanliga komponenter lättåtkomliga, eller behöver man demontera utrustningen? 
 • Fungerar vanliga verktyg för underhållet eller förutsätter underhållet specialverktyg?
 • Hur enkelt är det att ta bort kåpan?
 • Går det att förvara viktiga verktyg och delar på sprutan? 
 • Är reservdelar prisvärda och lättillgängliga?

Sammanfattning

Alla faktorer i den här artikeln (kraftkälla, typ av färgskikt, appliceringskrav, avstånd mellan pump och sprutpistol, användningsmiljö, bärbarhet och underhållskrav) är avgörande för valet av en airless-spruta. Därutöver bör du fundera kring följande, innan du väljer utrustning:

 • Se till att du har tillräckligt färgtryck i pistolen för att få en jämn täckning. 
 • En tillförlitlig och högkvalitativ spruta kan ha ett högre inköpspris, men ett framgångsrikt utförande av fler jobb i tid är fullt möjligt, om du tar hänsyn till alla faktorer. 
 • Du kan använda robusta sprutor under många omgivningsförhållanden, och själva slitstyrkan kan vara skillnaden mellan en bra dag på jobbet och dag med frustrerande förseningar.
 • Konsultera en kvalificerad tekniker för att göra rätt val

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde

Video: Fördelar med en elektrisk spruta

Har du produktfrågor?

Teknisk support

Teknisk support

+32 89 770 847

Måndag till fredag
08.30–17.00 centraleuropeisk tid

Allmän support

Allmän support

+32 89 770 865

Måndag till fredag
08.30–17.00 centraleuropeisk tid

Graco