Kostnader för att använda en tryckluftskompressor

Tryckluftsdrivna verktyg erbjuder ett antal fördelar. En viktig men ofta bortglömd nackdel är emellertid kostnaderna. Luft anses ofta vara ”gratis”, men det kan ofta bli riktigt dyrt att köra en tryckluftskompressor. I den här artikeln tittar vi närmare på några av kostnaderna för att använda tryckluftskompressorer och varför användning av tryckluftsutrustning kan vara ineffektiv.

Vi börjar med en enkel fråga för att få dig att börja fundera. Hur stor andel av industrins strömförbrukning i ett land eller en region står tryckluften för? Du tror förmodligen att det handlar om en ganska liten andel. 3 %? 2 %? Mindre än 1 %? Svaret kan möjligen förvåna dig.

Pneumatiska system i Europa står för ungefär 10 % av industrins totala strömförbrukning. Läget ser ungefär likadant ut i USA och Kina där pneumatiska system står för ungefär 9 % av den totala elförbrukningen.

Pneumatiska system har dessutom låg effektivitet – ofta bara runt 30 % – på grund av felaktig användning, dålig skötsel och dålig effektivitet hos de pneumatiska komponenterna. Det är föga överraskande att det amerikanska energidepartementet har konstaterat att tryckluftssystem ofta är den minst effektiva kraftkällan vid en anläggning, och i många fall också den största slutanvändaren av anläggningens elförbrukning och att de många gånger används på ett olämpligt sätt.

För att tydliggöra det hela så krävs ungefär 7 hk elektrisk effekt för att driva en tryckluftsmotor på 1 hk. Om trycket är högre än det typiska trycket på 90 psi ökar kvoten ännu mer. Siffran kan bekräftas genom att man beräknar energibesparingarna för ett tänkbart byte från pneumatiska verktyg till eldrivna verktyg.

Det årliga elbehovet för tryckluftsmatning för ett pneumatiskt verktyg på 0,5 hk ger en förbrukning på i snitt 35 m3/timme och  1320 kWh/år. Om samma beräkning görs för ett motsvarande eldrivet verktyg blir elförbrukningen  230 kWh/år. Med andra ord är det möjligt att varje år spara 1 320 - 230 kWh/år =  1 090 kWh/år. Om den genomsnittliga elkostnaden ligger på 0,10 USD/kWh skulle man kunna spara 109 USD per verktyg och år.

Om företaget använder ett flertal tryckluftsdrivna verktyg är det därför mycket tydligt att ett byte till eldrivna verktyg kan göra att du sparar avsevärda belopp varje år.

Det är en av anledningarna till att Gracos serie med elektriska KING-sprutor har blivit så populära. En elektrisk KING-spruta är upp till åtta gånger mer effektiv än en jämförbar tryckluftsdriven enhet. Kort sagt förbrukar en elektrisk KING-spruta bara en åttondel så mycket el som en motsvarande tryckluftsmaskin. Det innebär en radikalt lägre elräkning.

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco