Därför är Gracos elektriska KING-spruta bättre än konventionella pneumatiska sprutor

Gracos elektriska airless-spruta KING är ett bättre alternativ än vanliga pneumatiska airless-sprutor av ett otal anledningar.

Den är avsevärt effektivare. En elektrisk spruta är upp till åtta gånger mer effektiv än en jämförbar tryckluftsdriven enhet. Kort sagt förbrukar en elspruta bara en åttondel så mycket el som en tryckluftsenhet. Det innebär en radikalt lägre elräkning!

KING erbjuder även en lägre total ägandekostnad jämfört med pneumatiska airless-sprutor. Ett sprutningsprov utfördes för att erhålla kvantitativa effektivitetsdata. KING jämfördes med en pneumatisk airless-spruta. Pumptrycket var 241 bar (3500 psi) i 20 timmar per vecka och man sprutade 1 226 liter epoxi med 73 % volymtorrhalt. Den elektriska KING-sprutan gav 80 % lägre energikostnader jämfört med tryckluftssprutan!

KING:s programvara minimerar följderna av tryckfallet vid byte. Resultatet blir en avsevärt jämnare och mer enhetlig sprutbild. Dessutom minskar den pulseringen som målaren upplever och därmed blir arbetet mindre ansträngande.

Användaren får också en bättre arbetsmiljö tack vare elmotorns lägre bullernivå. KING-sprutan körs vid 68 dB(A) vilket är betydligt lägre än det hörselskyddande OSHA-tröskelvärdet på 90 dB(A). Användaren kan därför vistas längre tider i närheten av maskinen, vilket ökar produktiviteten.

Det går att använda en mindre och därmed billigare bil för att transportera KING-sprututrustningen eftersom man inte behöver ta med sig någon tryckluftskompressor. Detta är ännu ett sätt att minska din ekonomiska investering.

Slutligen är KING helt enkelt bättre för miljön. Den har lägre elförbrukning än en pneumatisk spruta, medför lägre CO2-utsläpp och man slipper använda diesel som annars behövs för en tryckluftskompressor. Den tystgående driften ger dessutom en mycket trevligare arbetsmiljö.

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco