Fem stora linjemålningsutmaningar för flygplatser

Upptäck fem utmaningar som flygplatser står inför när de organiserar lämplig flygplatslinjemålning.

Felfri flygplatslinjemålning är avgörande för efterlevnad, säkerhet och smidig drift. Att hålla jämna steg med all nödvändig linjemålning i varje område på en flygplats är ett komplext arbete. Läs mer om de fem stora utmaningar som detta innebär för flygplatser.

Oavsett storlek är flygplatser livliga platser med en konstant genomströmning av människor, flygplan och varor. Korrekt linjemålning är en viktig faktor för att en flygplats ska fungera på ett smidigt sätt. När linjemålningen är väl genomförd tänker man knappt på att den finns där. När den är dåligt utförd går människor vilse och gods hamnar fel, säkerheten äventyras eller efterlevnaden bryts. Därför lönar det sig att i första hand göra jobbet ordentligt underhåll av linjerna görs. Vilka är de fem största utmaningar som flygplatser står inför när det kommer till linjemålning?

 

1. Flygplatsens markeringar måste alltid följa regelverket.

Utöver de föreskrifter som utfärdas av internationella organisationer, kan specifika nationella bestämmelser gälla för markeringar. Att efterleva regelverk är en av de främsta anledningarna till att linjemålning av god kvalitet är så viktig. Exakt utförande och noggrant underhåll är avgörande. Operatörer måste vara medvetna om de efterlevnadsproblem som arbete av låg kvalitet kan medföra. Detta betyder också att kunskap om hur man använder linjemålningsutrustning är avgörande.

 

2. Det finns inga genvägar när det gäller säkerhet

Det säger sig självt att flygplatser måste garantera säkerheten hela tiden. Markeringar av högsta kvalitet ökar säkerheten för passagerare och personal och möjliggör säker cirkulation av bilar, nyttofordon och flygplan. Linjeerna måste vara tydliga, skarpa, uppfylla specifikationerna och vara så slitstarka som möjligt, och bättring och reparationer måste utföras snabbt. Allt detta kräver engagerade operatörer som använder robust utrustning av högsta kvalitet.

 

3. Kontinuitet i verksamheten ökar lönsamheten

Att säkerställa efterlevnad och säkerhet är bara en del av jobbet. Flygplatser måste vara lönsamma också. Kontinuitet i verksamheten spelar en stor roll för att vara kostnadseffektiv. Plötsliga reparationer eller oväntat slitage, otillgängliga entreprenörer eller felaktig utrustning för linjemålning stör en smidig drift, eftersom detta kan orsaka förseningar eller tillbud. Överväg att skaffa din egen utrustning  och använda interna operatörer så att du kan vara mer flexibel och smidig när du hanterar planerade eller oplanerade ingrepp.

 

4. Att hålla reda på alla flygplatslinjer är komplicerat

Varje flygplatszon har specifika linjemålningsbehov. Det finns vägar, parkeringar, taxibanor och landningsbanor, utomhus- och inomhusområden m.m. De har alla olika behov. En detaljerad inventering bör lista alla typer av markeringar.

 • Områdesinformation
  • Plats
  • Inomhus eller utomhus
  • Säkrad eller inte
  • Driftsbegränsningar
 • Övervaknings- & underhållsbehov
  • Hur avgörande är denna typ av linjer för efterlevnad, säkerhet eller smidig drift?
  • Vad är övervakningsfrekvensen?
  • Nivå på tillåtet slitage
  • Maximala svarstider i nödfall
 • Applikationsspecifikationer
  • Färg(er)
  • Linje, dubbla linjer
  • Mönster, symboler eller mallar som krävs
  • Säkerhets- eller hälsoskyddsåtgärder
  • Material som används (t.ex. typ av färg, pärlor)
 • Utrustning och operatörer
  • Nödvändig utrustning
  • Tillbehör och extra material (t.ex. färg) som behövs
  • Vem ansvarar för utförandet (t.ex. interna underhållsoperatörer, extern entreprenör)?

En detaljerad inventering möjliggör effektivare planering och utförande av linjemålningen, vilket leder oss till nästa utmaning.

 

5. Om detta inte hanteras effektivt blir flygplatslinjemålningen en enda röra

Utmärkt planering, felfritt utförande och periodiska kontroller är nyckeln eftersom detsänker kostnaderna, minskar riskerna, förbättrar efterlevnaden med färre driftstörningar. Följande kan bidra till att öka effektiviteten och minska kostnaderna.

 • Brådskande jobb
  Mindre brådskande jobb kanske inte fordrar att externa entreprenörer betalas med "nödtaxa". De skulle istället kunna integrera detta jobb i sina mindre brådskande inplanerade underhållscykler.
 • Tillgänglighet för interna operatörer
  Vissa underhållsteam är tillgängliga dygnet runt och arbetar i skift. Överväg att använda dem för specifika eller brådskande reparationsjobb medan de är "i tjänst".
 • Dedikerad utrustning
  Vilken linjemålningsutrustning finns? Är det möjligt att investera i rätt utrustning och vid vilken tidpunkt kommer det att börja löna sig? Utforska marknaden och kvaliteten på specialmaskiner för all linjemålning.

Maximal kontroll minskar komplexiteten

Att hantera linjemålning i alla områden av en flygplats, oavsett storlek, är inte enkelt. Efterlevnad och säkerhet är avgörande eftersom du vill undvika eventuell ansvarsskyldighet. Att ta maximal kontroll genom att få en klar bild av de olika behoven kan minska komplexiteten och det konstanta trycket i form av brådska. Göra jobbet internt eller lägga ut arbetet på entreprenad och investera i rätt utrustning är värt att överväga för att klara några av utmaningarna i samband med ansvaret för linjemålningen.

 

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco