Introduktion till airless-färgsprutning

KOLLA PÅ: Vad är airless-sprutning? (3:23)

 

1958 uppfann Graco den bärbara airless-sprutningen. Denna innovativa process för sprutning av färg är mer populär än någonsin idag tack vare fortsatta framsteg inom teknik och hur de olika typerna av airless-sprutningsmetoder har förbättrats på arbetsplatser runt om i världen.

Sedan tekniken introducerades för många decennier sedan föredrar professionella entreprenörer airless-sprutning av färger av många skäl:

Airless-sprutning ökar hastigheten. Airless-sprutning är snabbare, så fler jobb kan utföras på kortare tid, med mindre arbete – plus att den är perfekt för väderberoende jobb.

Airless-sprutning förbättrar den totala ytbehandlingskvaliteten. Airless-sprutor skapar ett jämnt färgskikt på alla typer av underlag för en ytbehandling av högsta kvalitet.

Airless-sprutning är också mycket mångsidig. Airless-sprutor kan användas för många olika beläggningar både inomhus och utomhus och kan enkelt transporteras runt på arbetsplatser.

Idag finns det fyra huvudtyper av sprutningsmetoder ...

Luftsprutning

Den första sprutningsmetoden är luftsprutning. Dessa system använder högtrycksluft, skapad av en kompressor, för att finfördela vätskan som sprutas och leverera den till arbetsytan.

Hög volym, lågt tryck (HVLP)

FinishPro HVLP

En annan vätskesprutningsmetod är HVLP - hög volym, lågt tryck. Dessa system använder även tryckluft, men på ett annat sätt än vanliga luftsprutningssystem.

Med en HVLP-spruta levererar en turbin en stor volym luft vid ett mycket lägre tryck för att finfördela och spruta vätskan. Faktum är att enheten får ha högst 0,7 bar (10 psi) vid luftlocket för att kvalificera sig som HVLP.

Dessa system är designade för mindre ytbehandlingar av finare ytor eftersom de ger minsta möjliga sprutdimma och oöverträffad precision för professionell ytbehandling av högsta kvalitet.

Airless-sprutning

Den tredje sprutningsmetoden är airless-sprutning. Denna metod skiljer sig från de två föregående eftersom dessa sprutor varken behöver en kompressor eller en turbin. 

Airless-sprutning är det snabbaste och mest mångsidiga sättet att uppnå professionella målningsresultat och spruta det bredaste utbudet av oförtunnat material. Faktum är att det går upp till tio gånger snabbare att använda en airless-spruta jämfört med att använda en borste, och minst fyra gånger så snabbt som med en roller!

Airless-sprutning uppnår denna hastighet genom att finfördela, eller bryta upp vätska i små droppar, utan användning av tryckluft. I ett airless-system pumpas vätska i stället under högt tryck genom ett sprutmunstycke. Vätskan kommer ut från munstycket som ett fast höghastighetsflöde – men när det flödet träffar luften blir det stört – och vätskan separeras i mycket små droppar som bildar sprutmönstret.

Om du någonsin har placerat fingret över änden av en rinnande trädgårdsslang, skapade du en mycket enkel form av airless-sprutning.

Airless-färgspruta

Air-assist airless

Gracos air-assist airless-spruta

Slutligen är air-assist airless den fjärde sprutningsmetoden. Detta system kombinerar airless- och luftsprutningsmetoder för att leverera finishkvaliteten hos en HVLP-spruta, med hastigheten och effektiviteten hos en airless-spruta. Detta uppnås genom att tillföra tryckluft till ett airless-sprutmönster.

Med air-assist airless-sprutning levereras materialet till pistolen med 20-40 % lägre tryck än traditionell airless-sprutning (35 – 100 bar jämfört med 100 – 227 bar) och finfördelas delvis genom ett litet munstycke. Full finfördelning uppnås genom att tillsätta en liten mängd luft (0,35 – 2,5 bar) till sprutbildens kanter – vilket resulterar i ett mjukare mönster, mer kontroll, högre överföringseffektivitet och mindre sprutdimma.

Så vad är airless-sprutning? Det är helt enkelt det snabbaste och mest mångsidiga sättet att uppnå professionella målningsresultat.

Har du produktfrågor?

Teknisk support

Teknisk support

+32 89 770 847

Måndag till fredag
08.30–17.00 centraleuropeisk tid

Allmän support

Allmän support

+32 89 770 865

Måndag till fredag
08.30–17.00 centraleuropeisk tid

Graco