Vattentäting av järnvägsbro med polyurea

En betongbro i Italien som används för järnväg behövde beläggas med mer än 6 000 m² polyurea.

Bron uppvisade skador och allmänna förändringar orsakade av exponering för elementen i över 50 års tid med sprickor och vattenläckage i olika områden som följd.
 

Fullständig rörlighet

Den tekniska lösning som först genomfördes bestod av att rengöra utsidan med högtrycksvatten. Därefter applicerades primern Floor Fix 63 från Italchimica följt av 4 mm tjockt skikt med Elastorapid VK 260 polyurea. Slutligen belades ytan med en accelerator för vidhäftning i asfalt ovanpå vilken det sista asfaltsskiktet lades.

För att det skulle gå att slutföra jobbet inom en kort tidsram användes en integrerad Graco Reactor E-XP2I. Tack vare enhetens rörlighet och kapacitet att spruta polyurea med rätt tryck och temperatur kunde jobbet slutföras inom 14 arbetsdagar. Den lokala Graco-återförsäljaren, Le SAS, bestämde sig för att hyra ut denna konfiguration samt att tillhandahålla en sakkunnig tekniker som kunde ansvara för verksamheten i stort. En total mängd på 24 000 kg polyurea applicerades utan tekniska problem. Lyckligtvis rådde det goda väderförhållanden under hela operationen.
 

Ett pålitligt flerkomponentssystem   

Förbehandlingen av brons utsida och appliceringen av primer innan polyeurean applicerades, erbjöd fullständig vattentätning av den externa plattformen.

Kunden ansåg att Graco Reactor E-XP2I fungerade korrekt och var tillförlitlig, lätt att använda och erbjöd ett övertygande blandningsförhållande. Enhetens rörlighet var till stor hjälp samt den dataförteckning som tillhandahölls när jobbet hade slutförts. Expertråd från teknikern på platsen var mycket uppskattat och resulterade att jobbet kunde utföras snabbt och professionellt!

Mer information

Fyll i formuläret nedan för att få mer information om Graco Reactor.

Ferrovie Dello Stato Italiane logotyp

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco