Vilka typer av linjemålning har flygplatser?

Få en inblick i mångfalden av flygplatslinjer och vilken markeringsutrustning som krävs.

Det är ganska enkelt: på en flygplats kommer du att stöta på så gott som alla typer av linjer som du kan tänka dig. Smala, breda, enkla, dubbla eller streckade linjer i alla möjliga kombinationer. Var medveten om de olika utmaningarna detta medför och använd rätt linjemålningsutrustningr.

När du väljer linjemålningsenhet kan du betrakta den ur olika vinklar. Att tänka på vilken typ av linjer som används på din flygplats är en bra början. Var medveten om vilken typ av linjer du behöver spruta i första hand, om du oftast ska måla enfärgade eller flerfärgade linjer, vilken form och bredd och hur många kilometer av dessa linjer som ska målas. Då kan du fatta ett mer välgrundat beslut när du utvärderar prestanda och funktioner hos de många linjemålningsenheter som finns. Så låt oss titta på vilken typ av linjer du hittar på de flesta flygplatser.

 

 • Standardlinjer finns i nästan alla flygplatsområden
  Det finns naturligtvis inget som heter standardlinjer, men när vi tänker på just flygplatser kan vi definiera dem som solida enfärgade linjer med en bredd på cirka 10 till 15 cm. En heldragen linje används ofta som längsgående markering för att indikera ett fordons rätta position på en väg. De viktigaste färger som används är vitt och gult. Du hittar dem på landnings- och taxibanor samt på andra vägar och parkeringsplatser.
AirportStriping_Article08_VisualArticle_650x250_StandardLines.jpg
 • Breda linjer för specifika områden och ändamål
  Vissa flygplatsområden kräver bredare linjer på upp till 40 till 50 cm; vissa områden som landningszoner på landningsbanor eller övergångsställen kräver så breda linjer som 90 cm. Sprutbredden på en enkel sprutpistol är inte tillräcklig för breda linjer. Linjer på upp till 60 cm kan målas av en linjemarkör som kombinerar två sprutpistoler, medan du för 90 cm behöver en enhet med tre angränsande pistoler. Noggrann placering av pistolerna är avgörande för linjekvaliteten.
AirportStriping_Article08_VisualArticle_650x250_Widel-Lines.jpg
 • Streckade linjer, eventuellt i kombination med en annan linjetyp
  Många flygplatsområden har också streckade linjer, som utgörs av en serie korta linjer. Längden, bredden, färgen och avståndet mellan linjesegmenten kan variera från område till område och mellan olika flygplatser. En linjemålningsenhet med automatiska pistoler gör det enkelt att skapa streckade linjer med stor noggrannhet. Pistolerna startar och stoppar automatiskt enligt en förprogrammerad inställning.
AirportStriping_Article08_VisualArticle_650x250_SkipLines.jpg
 • Dubbla linjer i samma eller olika färger
  Dubbla linjer är också mycket vanliga på flygplatser. Dessa finns i många olika varianter, t.ex.:
  • Två heldragna linjer
  • En heldragen linje kombinerad med en streckad linje
  • En heldragen linje som övergår till en streckad linje i kombination med en streckad linje som övergår till en heldragen linje
  • Typiskt för flygplatser, blixtlåslinjer

Dubbla intilliggande linjer kan ha samma färg eller olika färger. Det är här linjemålningsenheter för två färger är mycket praktiska, eftersom de gör att du kan täcka båda linjerna samtidigt med två pistoler med två färgbehållare. Välj en enhet med två automatiska pistoler för att arbeta ännu snabbare.

AirportStriping_Article08_VisualArticle_650x250_DoubleLines.jpg
 • Linjer i diagonaler eller andra mönster
  Zoner där fordon inte får stanna är ofta målade med parallella diagonala linjer. Dessa typer av markeringar målas ofta manuellt, vilket är ett tidskrävande arbete. En linjemålningsenhet med justerbara sprutmunstycken gör att du kan spruta med en viss vinkel, vilket gör jobbet mycket enklare. Vissa avancerade maskiner har en automatisk layoutfunktion som praktiskt taget gör jobbet åt dig!
AirportStriping_Article08_VisualArticle_650x250_Patterns.jpg

 

Titta på prioriteringarna när du bestämmer vilken linjemålningsenhet du behöver

När du väljer en linjemålningsenhet måste du titta på de behoven som finns. Leta efter linjemålningsenheter som gör att du kan måla hela spannet av linjetyper på bästa sätt. Fundera på vilka enheter som gör att du kan spara tid och måla långa raka och svängda enkla, dubbla och streckade linjer, och glöm inte att du ofta behöver spruta mer än en färg samtidigt. Var medveten om att du förmodligen behöver täcka många områden med linjer med upp till 90 cm bredd. Sist men inte minst, överväg en lösning som gör allt förberedande arbete och beräkning av layout åt dig. 

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco