Felsökningsråd om e-Xtreme

Vanliga frågor

 • Fyll på och lufta pumpen.
 • Rensa slang, utloppsbackventil eller pistol, använd slang med större invändig diameter.
 • Byt ut. Se handboken till pumpnederdelen.
 • Kontrollera och reparera. Se handboken till pumpnederdelen.
 • Rengör intagsventilen.
 • Fyll på och lufta pumpen.
 • Fyll på och lufta pumpen.
 • Rensa slang och pistol.
 • Ta isär och rengör pumpen (se handboken för underdel). 
 • För framtida bruk ska du stanna pumpen i nedre vändläget. 
 • Se till att våtkoppen är fylld med lämpligt lösningsmedel.
 • Laga eller ersätt drivenheten. 
 • Demontera nederdelen från drivenheten. 
 • Felsök drivenheten eller byt ut den om den inte slår och inte blinkar någon felkod.
 • Byt ut sprängskivan, ersätt inte med rörplugg.
 • Rengör intagsventilen.
 • Stäng eller byt ut dräneringsventilen.
 • Se rekommenderade strömförsörjningskrav i installationshandboken för drivenheten.
 • Kontrollera att kraftförsörjningen är inkopplad. 
 • Kontrollera anslutningarna i kopplingsboxen.
 • Fyll på vätsketillförselbehållaren och lufta pumpen igen.
 • Rengör sugröret
 • Rensa kolvventilen. 
 • Byt tätningar.
 • Rengör eller reparera intagsventilen.
 • Rensa pistol, slang, utlopp m.m.
 • Rengör eller reparera utloppsventilen.
 • Dra åt sugledningsanslutningarna. 
 • Använd lämplig flytande gängtätning eller PTFE-tejp på kopplingarna.
 • Sänk ned omröraren/blandaren.
 • Sänk varvtalet på omröraren/blandaren.
 • Se pistolhandboken. 
 • Studera rekommendationerna från tillverkaren av vätskan.
 • Justera vätskans viskositet. 
 • Studera rekommendationerna från tillverkaren av vätskan.
 • Utför service på sprutpistolen (se pistolhandboken).
 • Kontrollera strömtillförseln.
 • Vänd er till er Graco-återförsäljare eller vår tekniska avdelning för att få ytterligare information.
 • Cykla strömmen. 
 • Kalibrera om kodare enligt proceduren i bruksanvisningen/reparationshandboken till e-Xtreme drivenheten. 
 • Vänd er till er Graco-återförsäljare eller vår tekniska avdelning för att få ytterligare information.
 • Tappa ur och fyll på enligt anvisningarna i handbok 3A3164.
 • Dra åt till ett vridmoment på 25-30 N•m(18-23 ft-lb ).

Graco