Felsökningsråd om blandare i ToughTek CM-serien

Vanliga frågor

 • Höj vattenflödesmätarens inställning för att öka mängden vatten som tillförs materialet.
 • Rengör och avlägsna hindret.
 • Hitta en lämplig vattenkälla som ger tillräckligt med tryck.
  • Vattentillförseln måste ha ett vattentryck på 40 psi eller mer, annars kommer blandaren inte att fungera i framåtgående riktning. En tryckbrytare som kontrollerar blandarens framåtriktade drift aktiveras vid 40 psi, vilket möjliggör framåtgående drift. Om vattentrycket är under 40 psi och blandaren måste köras i framåtgående riktning, kan tryckbrytaren kringgås genom att ansluta en förbikopplingskontakt för vattentryck.
 • Sänk vattenflödesmätarens inställning för att minska mängden vatten som tillförs materialet.
 • Tillsätt mer material i behållaren eller silon.
 • Kontrollera anslutningarna i elskåpet.
 • Kontrollera korrekt spänningsmatning vid urkoppling och variabel frekvensstyrningskontakterna L1, L2, L3.
 • Vrid strömbrytaren till AV och vänta i en minut medan variabel frekvensstyrning återställs. 
 • Låt motorn svalna om förhållandena inträffar ofta.
 • Se delen “Överbelastningsfel vid variabel frekvensstyrning” för möjliga orsaker.

Graco