Felsökningsråd om ToughTek F340e

Vanliga frågor

 • Rengör eller byt ut munstycket/pistolen.
 • Dra åt klämmorna på behållarvinkeln.
 • Minska längden eller öka diametern.
 • Slå PÅ strömbrytaren.
 • Kontrollera kretsbrytaren vid strömkällan. 
 • Återställ motorbrytaren.
 • Rensa slangen eller applikatorn.
 • Rengör stången. Stanna alltid pumpen i nedersta vändläget. Se till att våtkoppen är fylld med TSL. 
 • Se till att intagskulan rör sig fritt.
 • Fyll på behållaren och lufta pumpen.
 • Rensa kolvventilen. 
 • Utför service på kolvkulventilen.
 • Byt tätningar.
 • Rensa eller utför service på intagsventilen.
 • Justera luftnålventilen på applikatorn (se applikatorhandboken).
 • Utför service på sprutapplikatorn (se applikatorhandboken).
 • Försök spola slangen med en vattenslang och/eller polyuretanrör.
 • Installera backventilen för utlopp i rätt riktning.
 • Tunna ut och blanda materialet noggrant till en lägre viskositet.
 • Använd pumpsystemets fyllvätska (slime). Blötlägg systemet.
 • Använd slang med större diameter.
 • Kontrollera spänningsmatningen till sprutan:
  • Vrid motorns strömbrytare till AV och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. 
  • Hitta en passande spänningsförsörjning för att förhindra elektronikskador.
 • Öppna avlastningsventilen för att släppa på trycket. 
 • Ta bort hindret och slå på och stäng av strömmen. 
 • Kontakta din lokala återförsäljare om problemet kvarstår.
 • Installera backventilen för utlopp i rätt riktning.
 • Låt sprutan svalna. 
 • Åtgärda överhettningens orsak om sprutan fungerar när den är kall. 
  • Ställ utrustningen på en svalare plats med bra ventilation. 
  • Kontrollera att motorns luftintag inte är blockerat. 
 • Kontakta din lokala återförsäljare om sprutan fortfarande inte fungerar.
 • Kontrollera spänningsmatningen till sprutan:
  • Vrid motorns strömbrytare till AV och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
  • Avlägsna annan utrustning som använder samma krets.
  • Hitta en passande spänningsförsörjning för att undvika elektronikskador
 • Kontrollera att motorns luftintag inte är blockerat.
 • Kontrollera att fläkten inte är trasig.
 • Kontrollera att styrkortet är ordentligt fäst på bakre plåten och att värmeledande pasta används på kraftkomponenterna.
 • Byt ut styrkortet.
 • Byt ut motorn.
 • Vrid motorns strömbrytare till AV och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
 • Avlägsna motorhöljet.
 • Koppla bort motorstyrningen och inspektera om anslutningarna är skadade.
 • Återanslut motorstyrningen. 
 • Slå PÅ motorns strömbrytare. Byt ut motorn om blinkkoden fortsätter.
 • Stäng av strömmen.
 • Avlägsna motorhöljet.
 • Koppla bort motorstyrningen och inspektera om anslutningarna är skadade.
 • Kontrollera givaren med avseende på vatten. Om sensorn är våt, låt den torka i 24 timmar.
 • Sätt tillbaka givaren, motorkontrollanslutningarna och höljet.
 • Slå PÅ strömmen. Byt ut motorn om problemet kvarstår.

 • Vrid motorns strömbrytare till AV och dra ut sprutans stickkontakt ur vägguttaget.
 • Hitta en passande spänningsförsörjning för att undvika elektronikskador.
 • Graco