Felsökningsråd om ToughTek F680e

Vanliga frågor

 • Spänn åt packningsmuttern.
 • Byt kolvtätningar och kolv vid behov.
 • Utför service på intagskulventilen.
 • Dra åt klämmorna på gummivinkeln.
 • Rengör färgslangen på applikatorn.
 • Använd en slang med större invändig diameter.
 • Rengör eller byt ut munstycket/pistolen.
 • Dra åt klämmorna på behållarvinkeln.
 • Lämna in sprutan till en Graco-återförsäljare för reparation.
 • Minska längden eller öka diametern.
 • Stäng AV sprutan och tillsätt hydraulvätska.
 • Kontrollera inställningen av pumpkontrollbrytaren.
 • Kontrollera den fjärrstyrda omkopplarens läge.
 • Om magnetventilen inte mottar någon signal och förblir stängd när pumpens kontrollbrytare är i läge PÅ kan den förbigås manuellt. 
  • För att förbigå, tryck in den röda knappen, vrid 180° moturs och släpp. 
  • Magnetventilen kommer att förbli öppen.
 • Rensa slangen eller applikatorn.
 • Rengör stången. Stanna alltid pumpen i nedersta vändläget. Se till att våtkoppen är fylld med TSL. 
 • Se till att intagskulan rör sig fritt.
 • Kontrollera att kulventilen är i öppet läge.
 • Fyll på behållaren och lufta pumpen.
 • Rensa kolvventilen. 
 • Utför service på kolvkulventilen.
 • Byt tätningar.
 • Rensa eller utför service på intagsventilen.
 • Justera luftnålventilen på applikatorn (se applikatorhandboken).
 • Utför service på sprutapplikatorn (se applikatorhandboken).
 • Försök spola slangen med en vattenslang och/eller polyuretanrör.
 • Installera backventilen för utlopp i rätt riktning.
 • Tunna ut och blanda materialet noggrant till en lägre viskositet.
 • Använd pumpsystemets fyllvätska (slime). Blötlägg systemet.
 • Använd slang med större diameter.
 • Kontrollera på oljestickan att hydraulbehållaren är fylld.
 • Kontrollera att inloppskopplingen till hydraulpumpen är helt åtdragen så att ingen luft läcker in i hydraulpumpinloppet.
 • För att fylla pumpen: 
  • Kör enheten med lägsta möjliga tryckinställning och höj sakta trycket. 
  • I vissa fall kan det vara nödvändigt att ta bort kåpan, remskyddet och drivremmen så att det går att rotera hydraulpumpen med manuellt (moturs). 
  • Vrid fläktremmen med handen. Ta bort oljefiltret och kontrollera oljeflödet in i filtergrenröret. 
  • Sätt tillbaka oljefiltret. 
  • Kör INTE enheten utan ett korrekt installerat oljefilter.
 • Koppla från huvudkraften för att stänga av motorn om missljudet pågår längre än en halvminut. 
 • Kontrollera att hydraulpumpens inloppskopplingar är åtdragna och att pumpen inte har tömts.
 • Kontrollera att behållaren är i gott skick. 
 • Förbättra ventilationen så att värmen kan ledas bort effektivare.
 • Kontrollera drivremmens skick. 
 • Byt ut om trasig.
 • Kontrollera anslutningarna i elskåpet. 
 • Kontrollera att det är 200–240 VAC vid inmatning av motorkontaktor.
 • Återställ brytaren inuti den elektriska styrboxen.
 • Vänta tills motorn svalnat och starta sedan om motorn.
 • Kontrollera att luftslangar, kopplingar och kylrör på maskinen är fria från skräp. 
 • Kontrollera också att luftavlastningsventilen (del 17H606) och ljuddämparen (del 120206) är rena och fria från skräp.
 • Kontrollera att luftslangar, kopplingar och kylrör på maskinen är fria från skräp. 
 • Kontrollera också att luftavlastningsventilen (del 17H606) och ljuddämparen (del 120206) är rena och fria från skräp.
 • Vänta tills motorn svalnat och starta sedan om motorn.

Graco