Skötselschema för ToughTek F680e

Underhållsschema

 • Spola rent systemet.
 • Avlasta trycket. Se
 • Rengör behållaren med en skrubbdyna. 
  • Avtvättning av sprutans utsida med en trasa och vatten rekommenderas.
 • Kontrollera slangar, rör och kopplingar med avseende på slitage, skador och läckage. 
 • Dra åt alla slangkopplingar före varje sprutning.
 • Kontrollera och byt ut kamlåspackningar vid behov.
 • Kontrollera hydrauloljenivån och fyll på efter behov.
 • Kontrollera kompressorns oljenivå och fyll på efter behov. 
  • Kompressorolja ska bytas efter 50 timmar (inkörningsolja) och var 200:e timme efter första oljebyte. 
  • Om kompressoroljan är mörkt svart och visar spår av sediment före 200-timmarsperioden är slut ska du byta olja.
  • Om den röda pricken på kompressorns synglas blir synlig ska du tillsätta olja.
 • Inspektera hydraul- och vätskeledningar efter läckor.
 • Kontrollera att vätskedräneringen/rensningsventilen fungerar korrekt. 
  • Rengör/spola ventilen vid behov.
 • Kontrollera nivån på halstätningsvätskan (TSL) i förträningspumpens tätningsmutter. 
  • Fyll på vid behov. 
  • Se till att det finns halstätningsvätska i muttern så att materialavlagringar inte bildas på kolvstången, vilket sliter ut tätningarna i förtid och gör att pumpen korroderar.
 • Inspektera och byt filtret dagligen om så behövs om sprutan körs i ovanligt dammig miljö.
1493218096848.png
 • Ta bort kompressorns luftfilterkåpa och rengör insatsen. 
  • Byt ut elementet om så behövs.
 • Kontrollera hydraulvätskenivån varje vecka med en mätsticka. 
  • Vätskenivån måste ligga mellan märkena på oljestickan. 
  • Fyll på efter behov med godkänd hydraulvätska (se Tekniska specifikationer i handboken). 
  • Byt vätska och filter om vätskan är mörk. 
 • Byt ut inkörningsoljan i en ny enhet efter 250 drifttimmar eller inom tre månader, beroende på vilket som kommer först. 
 • Rekommenderade oljebytesintervall anges i tabellen nedan.
1493218337714.png
 • Rengör förfiltret och ljuddämparen på tryckluftkompressorns tryckavlastningsventil. 
 • Byt tryckavlastningsventil (del 17H606) och ljuddämpare (del 120206) vid behov.
 • Kontrollera remslitage. 
 • Byt ut vid behov.
 • Lämna aldrig kvar vatten eller vattenburen vätska i pumpen till nästa dag för att förhindra rost.
 • Material som finns kvar på halstätningen kan torka ut och skada tätningen.
 • Stoppa alltid pumpen i botten av slaget för att undvika skador på halstätningen.
 • Renspola alltid pumpen innan vätskan torkar på kolvstången.
  • Spola först med vatten, sedan med olja. 
  • Sänk trycket men lämna oljan i pumpen som skydd mot korrosion.
 • Om motorn och/eller kontrollen utsätts för vatten kan det orsaka skador och eventuellt motorfel.
 • Förvara inte pumpen utomhus.
 • Spraya inte vatten direkt i motorfläkten.

Graco