Felsökningsråd om ToughTek M680a

Vanliga frågor

 • Ta bort ventilen genom att lossa svivelkopplingarna.
 • Anslut slangen direkt till luftmotorn.
 • Kör motorn direkt med luftregulatorn.
 • Rensa tryckluftsslangen, öka lufttillförsel.
 • Kontrollera att kranarna är öppna.
 • Rensa slangen eller applikatorn.
 • Rengör stången. Stanna alltid pumpen i nedersta vändläget. Se till att våtkoppen är fylld med TSL. 
 • Se till att intagskulan rör sig fritt.
 • Rengör eller reparera luftmotorn.
 • Se handboken för motorn.
 • Fyll på behållaren och lufta pumpen.
 • Rensa kolvventilen. 
 • Utför service på kolvkulventilen.
 • Byt tätningar.
 • Rensa eller utför service på intagsventilen.
 • Se applikatorhandboken; läs rekommendationerna från tillverkaren av vätskan.
 • Justera luftnålventilen på applikatorn (se applikatorhandboken).
 • Utför service på sprutapplikatorn (se applikatorhandboken).
 • Tunna ut och blanda materialet noggrant till en lägre viskositet.
 • Använd pumpsystemets fyllvätska (slime). Blötlägg systemet.
 • Använd slang med större diameter.
 • Blanda noggrant i ett pumpmedel eller prestandablandning i materialet.
 • Om ingen kulventil är direkt tillgänglig:
  • Kringgå luftmotorns styrventil så att luft alltid tillförs luftmotorn, oavsett applikatorns styrventilläge.
  • Reglera vätskeflödet genom att justera luftregulatortrycket uppåt och nedåt vid behov.
 • Sätt dit den nya styrkulventilen när en blir tillgänglig.
 • Ta isär, rengör och packa om kulventilen med litiumfett.
 • Om ingen kulventil är direkt tillgänglig:
  • Avlasta trycket i systemet.
  • Ta bort kulventilen.
  • Reglera vätskeflödet genom att justera luftregulatorn uppåt och nedåt vid behov.
 • Byt kulventil när en blir tillgänglig.

Graco