Skötselschema för ToughTek M680a

Underhållsschema

Demontera och rengör pumpen i slutet av varje dag. Proceduren tar cirka 10 minuter.  När föremål demonteras ska du använda en mjuk borste och vatten eller ett kompatibelt lösningsmedel för att rengöra komponenter.

 • Spola rent systemet. Se Spola i handboken. Stanna pumpen nära det nedre vändläget.
 • Utför tryckavlastande procedur. Se den tryckavlastande proceduren i handboken.
 • Avlägsna materialslangen från pumputloppet när vätsketrycket har avlastats.
 • Koppla ur behållaren vid utloppskamlåset och ta sedan bort den.
 • Ta bort inloppsvinkeln.
 • Tippa vagnen bakåt så att den vilar på baksidan av vagnen.
 • Håll fast i inloppshuset och använd en 5/8 tums skiftnyckel för att lossa de två muttrarna på inloppshusets klämma och ta sedan bort inloppshuset.
 • Ta bort inloppskulstoppet och kulhållarfjädern.
 • Använd en 5/8 tums nyckel för att lossa de två muttrarna på cylinderklämman och ta sedan bort cylindern.
 • Lossa pumpkolven (se följande figur):
  • Skjut kolvstångens skyddande fjäder uppåt och bort från kopplingsenheten (BF1-BF3).
  • Ta bort klämman (BF1), skjut kopplingskåpan (BF2) uppåt och ta bort kopplingen (BF3).
 • Dra stången nedåt och ut från utloppshuset.
 • Ta bort utloppskulstoppet från kolven genom att trycka bort o-ringarna från kulstoppet.
 • Lossa och ta bort tätningsmuttern och ta sedan bort halstätningen.
 • Använd en borste och lösningsmedel för att rengöra alla lösa bitar.

OBS! Pumpkolven ska inte demonteras om inte kolvpackningen eller sätet behöver bytas ut.

OBS! Inloppshuset ska inte demonteras om inte inloppssätet behöver bytas ut.

1493758332160.png
 • Installera halstätningen löst med den öppna änden vänd mot pumpen.
 • Sätt dit tätningsmuttern för hand.
 • Smörj kulorna så att de inte kärvar.
 • Sätt dit utloppskulan och utloppskulstoppet med o-ringarna i kolven. Se till att o-ringarna på utloppskulstoppet ligger i spåren på kolven till utloppskulstoppet.
 • Smörj tätningarna på kolven.
 • Skjut försiktigt kolven genom halstätningen.
 • Sätt dit kopplingen (BF3), skjut kopplingslocket (BF2) över kopplingen och sätt sedan dit klämman (BF1) för att fästa pumpkolven på luftmotorn.
 • Dra åt tätningsmuttern med en spårskruvmejsel och en plastklubba tills den stannar.
  • OBS! Detta är inte en justerbar tätning, men tätningsmuttern måste ligga tätt mot halstätningen.
 • Skjut cylindern över kolven med o-ringen monterad mellan utloppshuset och cylindern.
  • OBS! Om o-ringen inte sitter kvar när cylindern monteras på huset kan vagnen behöva tippas upprätt för att installeras korrekt.  När klämman är installerad tippar du tillbaka vagnen till horisontellt läge för att avsluta monteringen.
 • Använd cylinderklämman för att fästa cylindern till utloppshuset.
  • OBS! Varje klämma har ett spår så att endast en skiftnyckel behövs för att dra åt klämman. Rikta in bulthuvudet så att det ligger jämnt med spåret och dra åt muttern med en skiftnyckel.  Dra åt klämmans båda sidor jämnt med ca 10 ft-lb (14 Nm).
 • Sätt fast inloppskulan, kulhållarfjädern och inloppskulstoppet i inloppshuset.
 • Med inloppskulan, kullhållarfjädern och inloppskulstoppet på plats, placerar du o-ringen mellan cylindern och inloppshuset och använder sedan inloppshusets klämma för att installera inloppshuset på cylindern.
  • OBS! Varje klämma har ett spår så att endast en skiftnyckel behövs för att dra åt klämman. Rikta in bulthuvudet så att det ligger jämnt med spåret och dra åt muttern med en skiftnyckel.  Dra åt klämmans båda sidor jämnt med ca 10 ft-lb (14 Nm).
 • Sätt fast inloppsvinkeln på inloppshuset.
 • Tippa vagnen uppåt.
 • Montera behållaren på behållarkonsolen och koppla den till inloppsvinkeln.
 • Sätt fast materialslangen på pumputloppet.
 • 17. Linda blått kardborreband med kamlåsspännband runt varje kamlåsanslutning för att säkra dem.
  • OBS! Detta inkluderar de två kamlåsen mellan behållaren och pumpnederdelen, kamlåset vid pumputloppet, kamlåsen på vätskeslangarna och kamlåset på applikatorns inlopp. Spännbanden ska vara åtdragna och inte kunna glida av kamlåset.
 • Tillsätt TSL till tätningsmuttern tills den är halvfull.
 • Spola rent systemet. Se Spola i handboken.
 • Avlasta trycket. Se den tryckavlastande proceduren i handboken.
 • Utför demontering och rengöring av pumpen i slutet av varje dag.
 • Tappa ur vatten ur luftfiltret.
 • Rengör behållaren med en skrubbdyna. Avtvättning av sprutans utsida med en trasa och lämpligt lösningsmedel rekommenderas.
 • Kontrollera slangar, rör och kopplingar. Dra åt alla slangkopplingar före varje sprutning.
 • Kontrollera och byt ut kamlåspackningar vid behov.
 • Lämna aldrig kvar vatten eller vattenburen vätska i pumpen till nästa dag för att förhindra rost.
 • Material som finns kvar på halstätningen kan torka ut och skada tätningen.
 • Stoppa alltid pumpen i botten av slaget för att undvika skador på halstätningen.
 • Renspola alltid pumpen innan vätskan torkar på kolvstången.
  • Spola först med vatten, sedan med olja. 
  • Sänk trycket men lämna oljan i pumpen som skydd mot korrosion.
 • Smörj regelbundet axeln mellan punkterna A och B med tunn olja. Se bilden.
 • Håll vagnen ren genom att dagligen torka upp spill med lämpligt lösningsmedel.
1493759292008.png

Graco