Felsökningsråd om ToughTek MP20, MP40

Vanliga frågor

 • Dra åt statorn för att uppnå lämpligt pumptryck.
 • Lossa statorn för att uppnå lämpligt pumptryck.
 • Dra åt statorn. 
 • Byt ut statorn om lågt utlopp kvarstår.
 • Dra åt statorn. 
 • Byt ut statorn om lågt utlopp kvarstår.
 • Rengör eller byt ut materialslangen.
 • Rengör eller byt applikatorn eller munstycket.
 • Minska slanglängden och/eller öka diametern.
 • Lossa statorbultarna jämnt för att minska trycket. 
 • Om pumpen fortfarande inte fungerar när bultarna ha lossats, koppla in domkraftsskruven (JS) för att ytterligare öppna statorhylsan. 
 • Detta bör sänka trycket tillräckligt för att pumpen ska kunna fungera. 
 • När den är igång ska du dra åt statorbultarna igen för att uppnå lämpligt pumptryck.
1493242307335.png
 • Vrid strömbrytaren till AV och vänta i en minut medan variabel frekvensstyrning återställs. 
 • Se “Överbelastningsfel vid variabel frekvensstyrning” för möjliga orsaker.
 • Rengör eller byt ut slangen eller applikatorn.
 • Rengör eller byt ut pumpenheten.
 • Justera air-assist-lufttrycksutloppet på applikatorn.
 • Utför service på sprutapplikatorn (se applikatorhandboken).
 • Tillsätt disk- eller halkmedel i vattnet.
 • Tillsätt material i behållaren eller stäng av pumpen.
 • Fyll på behållaren och fyll pumpen med material.
 • Tunna ut och blanda materialet noggrant till en lägre viskositet om materialleverantören tillåter det.
 • Använd en fyllnadsvätska till pumpsystemet (diskmedel eller glidmedel) för att blöta ut systemet.
 • Minska slanglängden och/eller öka diametern.
 • Kontrollera anslutningarna i elskåpet.
 • Kontrollera korrekt spänningsmatning vid urkoppling och variabel frekvensstyrningskontakterna L1, L2, L3.
 • Vrid strömbrytaren till AV och vänta i en minut medan variabel frekvensstyrning återställs. 
 • Låt motorn svalna om förhållandena inträffar ofta.
 • Se delen “Överbelastningsfel vid variabel frekvensstyrning” för möjliga orsaker.
 • Sätt tillbaka alla lossade slangar och stäng alla vattendräneringsöppningar före start.
 • Om pumpen inte startar efter en längre lagringsperiod ska du utföra följande steg:
  • Lossa de tre skruvarna på ändlocket med cirka två varv.
  • För in ett plant skruvmejselblad i spåren mellan ändlocket och pumphuvudet.
  • Bänd försiktigt på båda sidor tills locket lyfter upp pumphuvudet.
  • Starta om vattenpumpen och kontrollera att den startar och fungerar korrekt. Dra åt de tre bultarna medan pumpen är igång.
  • Tryck på vattenpumpsknappen (på vattenpumpsmodeller) för att stänga av vattenpumpen och tryck och håll in vattenfyllningsknappen.
  • Öppna långsamt flödesmätarventilen tills du ser vatten passera genom flödesmätaren.
  • Släpp vattenfyllningsknappen och kontrollera att vattnet har slutat flöda. Blandningspumpen är nu klar för användning.

Om några komponenter i vattenpumpsystemet är skadade ska dessa bytas ut vid behov, eller se Start efter lagring under en längre tid.

Start efter förvaring under en längre tid:

 • Sätt tillbaka alla lossade slangar och stäng alla vattendräneringsöppningar före start.
 • Om pumpen inte startar efter en längre lagringsperiod ska du utföra följande steg:
  • Lossa de tre skruvarna på ändlocket med cirka två varv.
  • För in ett plant skruvmejselblad i spåren mellan ändlocket och pumphuvudet.
  • Bänd försiktigt på båda sidor tills locket lyfter upp pumphuvudet.
  • Starta om vattenpumpen och kontrollera att den startar och fungerar korrekt. Dra åt de tre bultarna medan pumpen är igång.
  • Tryck på vattenpumpsknappen (på vattenpumpsmodeller) för att stänga av vattenpumpen och tryck och håll in vattenfyllningsknappen.
  • Öppna långsamt flödesmätarventilen tills du ser vatten passera genom flödesmätaren.
  • Släpp vattenfyllningsknappen och kontrollera att vattnet har slutat flöda. Blandningspumpen är nu klar för användning.

 

Övervintring och förvaring under en längre tid:

 • Anslut strömkabeln till en lämplig strömkälla och vrid huvudströmbrytaren till PÅ.
 • Om den är ansluten till vattenpumpens inlopp ska du koppla bort vattenmatarslangen.
 • Koppla bort vattenslangsenheten från vattenenhetens kontrollinlopp. 
 • Lossa avtappningskranen bakom vattenflödesmätaren, öppna justeringsventilen till vattenflödet helt, öppna vattenpumpens kulventil helt och öppna sedan sprutpistolspärren på vattenspolningsslangen.
 • Tryck och håll in vattenfyllningsknappen tills vattnet har slutat tömmas från alla öppningar och släpp sedan knappen.
 • Tryck på vattenpumpsknappen (på vattenpumpsmodeller) för att slå på vattenpumpen och låt den vara på i 15 sekunder för att driva ut eventuellt överflödigt vatten. 
  • Tryck på knappen igen för att stoppa vattenpumpningen.
 • Vrid huvudströmbrytaren till AV och koppla bort strömförsörjningen.
 • Lämna alla komponenter öppna och frånkopplade tills nästa användning.
 • Se till att motorn är helt smord och att blandningspumpen har rengjorts noggrant och att inget material finns kvar.

Graco