Felsökningsråd för ToughTek P-serien

ToughTek P20, P30, P30ht, P30X, P40

Vanliga frågor

 • Dra åt statorn för att uppnå lämpligt pumptryck.
 • Lossa statorn för att uppnå lämpligt pumptryck.
 • Dra åt statorn. 
 • Byt ut statorn om lågt utlopp kvarstår.
 • Dra åt statorn. 
 • Byt ut statorn om lågt utlopp kvarstår.
 • Rengör eller byt ut materialslangen.
 • Rengör eller byt applikatorn eller munstycket.
 • Minska slanglängden och/eller öka diametern.
 • Lossa statorbultarna jämnt för att minska trycket. 
 • Om pumpen fortfarande inte fungerar när bultarna ha lossats, koppla in domkraftsskruven (JS) för att ytterligare öppna statorhylsan. 
 • Detta bör sänka trycket tillräckligt för att pumpen ska kunna fungera. 
 • När den är igång ska du dra åt statorbultarna igen för att uppnå lämpligt pumptryck.
1493242307335.png
 • Vrid strömbrytaren till AV och vänta i en minut medan variabel frekvensstyrning återställs. 
 • Se “Överbelastningsfel vid variabel frekvensstyrning” för möjliga orsaker.
 • Rengör eller byt ut slangen eller applikatorn.
 • Rengör eller byt ut pumpenheten.
 • Justera air-assist-lufttrycksutloppet på applikatorn.
 • Utför service på sprutapplikatorn (se applikatorhandboken).
 • Tillsätt disk- eller halkmedel i vattnet.
 • Tillsätt material i behållaren eller stäng av pumpen.
 • Fyll på behållaren och fyll pumpen med material.
 • Tunna ut och blanda materialet noggrant till en lägre viskositet om materialleverantören tillåter det.
 • Använd en fyllnadsvätska till pumpsystemet (diskmedel eller glidmedel) för att blöta ut systemet.
 • Minska slanglängden och/eller öka diametern.
 • Kontrollera anslutningarna i elskåpet.
 • Kontrollera korrekt spänningsmatning vid urkoppling och variabel frekvensstyrningskontakterna L1, L2, L3.
 • Vrid strömbrytaren till AV och vänta i en minut medan variabel frekvensstyrning återställs. 
 • Låt motorn svalna om förhållandena inträffar ofta.
 • Se delen “Överbelastningsfel vid variabel frekvensstyrning” för möjliga orsaker.

Graco