Skötselschema för ToughTek S340e

Underhållsschema

 • Spola rent systemet.
 • Rengör behållaren med en skrubbdyna.
  • Avtvättning av sprutans utsida med en trasa och vatten rekommenderas.
 • Kontrollera slangar, rör och kopplingar med avseende på slitage, skador och läckage.
 • Dra åt alla slangkopplingar före varje sprutning.
 • Kontrollera och byt ut kamlåspackningar vid behov.
 • Kontrollera kamlåsets anslutningar med avseende på skador (bucklor, hack, sprickor) och byt ut vid behov.
 • Kontrollera att vätskedräneringen/rensningsventilen fungerar korrekt.
  • Rengör/spola ventilen vid behov.
 • Kontrollera nivån på halstätningsvätskan (TSL) i förträningspumpens förpackningsmutter/våtkopp.
  • Fyll muttern till hälften med TSL
  • Bibehåll halstätningsvätskenivån så att materialavlagringar inte bildas på kolvstången, eftersom detta sliter ut tätningarna i förtid och gör att pumpen korroderar.
 • Ta isär pumpnederdelen, rengör noggrant och kontrollera kulorna.
  • Detta kan antingen göras dagligen eller vid byte av material.
 • Smörj in svivelkopplingarna på applikatorn.
 • Ta isär pumpnederdelen, rengör noggrant och kontrollera alla slitna komponenter.
  • Kulor.
  • Kolv.
  • O-ringar.
  • Säten.
 • Renspola alltid varje pump innan vätskan torkar på kolvstången.
  • Spola först med vatten, sedan med olja. 
  • Sänk trycket men lämna oljan i pumpen som skydd mot korrosion.
 • Lämna aldrig kvar vatten eller vattenburen vätska i pumpen till nästa dag för att förhindra rost.
 • Material som finns kvar på halstätningen kan torka ut och skada tätningen.
 • Stoppa alltid pumpen i botten av slaget för att undvika skador på halstätningen.
 • Renspola alltid pumpen innan vätskan torkar på kolvstången.
  • Spola först med vatten, sedan med olja. 
  • Sänk trycket men lämna oljan i pumpen som skydd mot korrosion.
 • Om motorn och/eller kontrollen utsätts för vatten kan det orsaka skador och eventuellt motorfel.
 • Förvara inte pumpen utomhus.
 • Spraya inte vatten direkt i motorfläkten.

Graco