Felsökningsråd om Xtreme-sprutor

Vanliga frågor

 • Rensa tryckluftsslangen, öka lufttillförsel.
 • Kontrollera att kranarna är öppna.
 • Rengör slang eller pistol.
 • Rengör kolven; stanna alltid pumpen i nedersta vändläget; se till att våtkoppen är fylld med lämpligt lösningsmedel.
 • Rengör eller reparera luftmotorn. Se handboken för motorn.
 • Om pumpen rusar aktiveras rusningsventilen och pumpen stoppas. LED-lampan blinkar och displayen visar att pumpen rusat.
 • Stäng huvudluftkranen för att återställa rusningsbevakningen.  Vänta tills luften släppts ut helt innan du fortsätter med steg 3. Bilden ändras till den nedan som indikering på detta.
 • Tryck på (X) så att felkoden rensas bort och rusningsventilen återställs.
 • Öppna huvudluftkranen för att starta pumpen.

OBS! För att avaktivera rusningsbevakning går du in i inställningsläge och ställer rusningsvärdet till 0 (noll) eller avaktivera.

1493824344593.png
1493824365636.png
 • Rensa tryckluftsslangen, öka lufttillförsel.
 • Kontrollera att ventilerna är öppna och rena.
 • Rensa slang eller pistol; använd slang med större invändig diameter.
 • Öppna avisningsreglaget, se handboken.
 • Rensa eller utför service på intagsventilen.
 • Justera insugningsavstånden, se pumphandboken.
 • Fyll på vätska och lufta pumpen. 
 • Rengör sugröret.
 • Minska viskositeten. 
 • Justera insugningsavstånden, se pumphandboken.
 • Rensa eller utför service på intagsventilen.
 • Stoppa pumpen. 
 • Öppna avisningsreglaget, se handboken.
 • Dra åt. Använd lämplig flytande gängtätning eller PTFE-tejp på kopplingarna.
 • Se pistolhandboken; läs rekommendationerna från tillverkaren av vätskan.
 • Justera färgviskositet, studera rekommendationerna från tillverkaren av vätskan.
 • Utför service av sprutpistolen. 
 • Se pistolhandboken.
 • Kontrollera att lufttrycket är 20 psi eller högre.
 • Öka lufttrycket till 20 psi eller högre.
 • Byt ut ventilerna mot varandra och se om problemet flyttar sig till motsatt sida.  
 • Kontrollera att o-ringen och stödringen inte sitter kvar i ändlocket.
 • Rengör eller byt ut tallriksventilen
 • Problemventilen är vanligen den på motsatt sida mot där motorn stannar, då ventilen fastnat i öppet läge vid växlingen och förhindrar nästa växling.
 • Ta bort ventilkåpan och kontrollera om luftventilkoppen/sliden eller kolvventilen kärvar/har fastnat.
 • Var försiktig när du tar bort packningen.
 • Ta bort luftventilkoppen/sliden och/eller kolvventilen, kontrollera om det finns hack eller grader, fetta in och montera tillbaka. 
 • Byt ut luftventilkopp/slid eller kolvventil.
 • Ta bort luftventilkåpan och kontrollera att den fjäderbelastade spärren inte kärvar/har fastnat.
 • Var försiktig när du tar bort packningen.
 • Ta bort luftventilkåpan och den fjäderbelastade spärren.
 • Rengör, inspektera, fetta in och montera samman.
 • Stoppa luftmotorn under belastning i mitten av slaget, ta bort övre kåpan och kontrollera om det läcker genom tallriksventilljuddämparen på övre topplocket, och/eller läckage genom tallriksventilljuddämparen i undre motorkåpan.
 • Demontera och rengör tallriksventilen.
 • Kontrollera före återmontering att inte o-ringen och stödringen blir kvar i ändlocken.
 • Stoppa motorn under belastning i mitten av slaget, kontrollera om det blåser ut luft genom bakre huvudutblåset på motorn.
 • Byt ut motorns kolv-o-ring.
 • Stoppa motorn under belastning i mitten av slaget, kontrollera om det blåser ut luft genom bakre huvudutblåset på motorn.
 • Ta bort ventilkåpan och kontrollera om luftventilkoppen/sliden kärvar/har fastnat.
 • Var försiktig när du tar bort packningen.
 • Byt ut luftventilkoppen.
 • Byt ut ventilplattätningen.
 • Avbryt sprutningen några minuter och se om motorn återgår till normal hastighet.
 • Sänk trycket, minska slagfrekvensen eller intermittensen och/eller öppna avisningen med ratten.
 • Lågbullermotorer nedisas snabbare än avisningsmodeller. Konvertera till avisningsljuddämpare genom att ta bort spridaren och omriktaren.
 • Lägg till filmbildande filter med automatisk dränering på modeller med inbyggd luftstyrning
 • Kontrollera lufttillförsel och ledningsdimensioner.
 • Öka lufttillförseln, ta bort eventuellt begränsande kopplingsanordningar.  
 • Luftledningens minsta storlek på 3/4 tum ska användas. 
 • Uppgifter om luftförbrukningen finns i systemhandboken.
 • Ta bort tallriksventilljuddämparna och kontrollera om växlingen sker korrekt.
 • Byt ut tallriksventilljuddämpare på övre ändlocket, och/eller tallriksventilljuddämpare i undre motorkåpan.
 • Fyll på olja i luftfilterkoppen eller montera ett tryckluftssmörjdon.
 • Ta bort tallriksventilljuddämparna och kontrollera om växlingen sker korrekt.
 • Rengör eller byt ut tallriksventilen
 • Problemventilen är vanligen den på motsatt sida mot där motorn studsar, då ventilen på motsatta sidan läcker och förhindrar korrekt växling.
 • Kontrollera om kolvventilen är skadad och att den är rättvänd.
 • Byt ut ventilen eller hela luftventilenheten.
 • Kontrollera om kolvventilen är skadad och att den är rättvänd.
 • Byt ut ventilen eller hela luftventilenheten.

Obs! minst 1,4 bar krävs för att driva NXT-luftmotorer.

 • Ta bort luftventilkåpan och kontrollera att den fjäderbelastade spärren inte kärvar/har fastnat.
 • Var försiktig när du tar bort packningen.
 • Byt ut fjäderbelastade spärren.
 • Ta bort yttre ventilkåpan och kontrollera att de fyra 3/8 -16 x 4 tum-skruvarna är åtdragna till moment 27,1 Nm.
 • Byt plana packningar.
 • Smörj in packningsytorna före montering.
 • Kontrollera att det finns lufttryck, att huvudkranen är öppen och vrid ratten på regulatorn medurs till önskat tryck.
 • Dra ut ratten först om den är av låsande typ.
 • Byt ut packning eller reparationssats för tätningar
 • Avlägsna, inspektera med avseende på skador, smörja och montera. 
 • Byt ut regulatorventilspolen om den är skadad.
 • Demontera luftregleringen, montera en annan regulator på motorns luftinloppsport och se om problemet med luftmotorn kvarstår.
 • Kontrollera avisningsratten.
 • Stäng avisningen med ratten eller en spårskruvmejsel.
 • Kontrollera lufttrycket, vätskematningen och inställd rusningsgräns.
 • Kontrollera att lufttrycket är avlastat, vänta 30 sekunder och tryck sedan på återställningen. 
 • Se Rusning i handboken.
1493824365636.png
 • Ta bort den yttre ventilkåpan och magnetventilen för att se om stiftet är helt indraget.
 • Byt ut magnetventil.

Graco