Felsökningsråd för Xtreme PFP

Vanliga frågor

 • Rensa tryckluftsslangen, öka lufttillförsel.
 • Kontrollera att kranarna är öppna.
 • Rengör slang eller pistol.
 • Rengör kolven; stanna alltid pumpen i nedersta vändläget; se till att våtkoppen är fylld med lämpligt lösningsmedel.
 • Rengör eller reparera luftmotorn. Se handboken för motorn.
 • Om pumpen rusar aktiveras rusningsventilen och pumpen stoppas. LED-lampan blinkar och displayen visar att pumpen rusat.
 • Stäng huvudluftkranen för att återställa rusningsbevakningen.  Vänta tills luften släppts ut helt innan du fortsätter med steg 3. Bilden ändras till den nedan som indikering på detta.
 • Tryck på (X) så att felkoden rensas bort och rusningsventilen återställs.
 • Öppna huvudluftkranen för att starta pumpen.
1493824344593.png
1493824365636.png
 • Rensa tryckluftsslangen, öka lufttillförsel.
 • Kontrollera att ventilerna är öppna och rena.
 • Rensa slang eller pistol; använd slang med större invändig diameter.
 • Öppna avisningsreglaget, se handboken.
 • Rensa eller utför service på intagsventilen.
 • Justera insugningsavstånden, se pumphandboken.
 • Fyll på vätska och lufta pumpen. 
 • Rengör sugröret.
 • Minska viskositeten. 
 • Justera insugningsavstånden, se pumphandboken.
 • Rensa eller utför service på intagsventilen.
 • Stoppa pumpen. 
 • Öppna avisningsreglaget, se handboken.
 • Dra åt. Använd lämplig flytande gängtätning eller PTFE-tejp på kopplingarna.
 • Se pistolhandboken; läs rekommendationerna från tillverkaren av vätskan.
 • Justera färgviskositet, studera rekommendationerna från tillverkaren av vätskan.
 • Utför service av sprutpistolen. 
 • Se pistolhandboken.
 • Öppna luftkranen. 
 • Gör ren den blockerade luftledningen.
 • Öka lufttrycket.
 • Byt ut kolven.
 • Se handbok 3A2798.
 • Öppna handventilen.
 • Rensa handventilen.
 • Byt ut kolvtätningen.
 • Se handbok 3A2798.
 • Öppna luftkranen.
 • Gör ren den blockerade luftledningen.
 • Öka lufttrycket.
 • Byt ut kolven.
 • Se handbok 311762.
 • Öppna handventilen.
 • Rensa handventilen.
 • Rengör handkranen.
 • Utför service på handventilen.

Graco