Felsökningsråd för Xtreme XL

Vanliga frågor

 • Rensa tryckluftsslangen, öka lufttillförsel.
 • Kontrollera att kranarna är öppna.
 • Rengör slang eller pistol.
 • Rengör kolven; stanna alltid pumpen i nedersta vändläget; se till att våtkoppen är fylld med lämpligt lösningsmedel.
 • Rengör eller reparera luftmotorn. Se handboken för motorn.
 • Rensa tryckluftsslangen, öka lufttillförsel.
 • Kontrollera att ventilerna är öppna och rena.
 • Rensa slang eller pistol; använd slang med större invändig diameter.
 • Öppna avisningsreglaget, se handboken.
 • Rensa eller utför service på intagsventilen.
 • Justera insugningsavstånden, se pumphandboken.
 • Fyll på vätska och lufta pumpen. 
 • Rengör sugröret.
 • Minska viskositeten. 
 • Justera insugningsavstånden, se pumphandboken.
 • Rensa eller utför service på intagsventilen.
 • Stoppa pumpen. 
 • Öppna avisningsreglaget, se handboken.
 • Dra åt. Använd lämplig flytande gängtätning eller PTFE-tejp på kopplingarna.
 • Se pistolhandboken; läs rekommendationerna från tillverkaren av vätskan.
 • Justera färgviskositet, studera rekommendationerna från tillverkaren av vätskan.
 • Utför service av sprutpistolen. 
 • Se pistolhandboken.
 • Mata luft till luftmotorintaget.
 • Koppla från eller ta bort motorn för kontroll av den.
 • Slå av och släpp ut luft. 
 • Tryck övre och nedre manuella förbikopplingsknapparna fram och tillbaka tills de är i nivå med undersidan av ventillocket. 
 • Starta om motorn.
 • Vanligen is i styrningen eller styrventilporten.
 • Lossa styrledningen för den styrventilen. 
 • Växlar motorn över är nedre styrningen igensatt. 
 • Byt ut styrventilen och/eller tina isen som blockerar luftsignalen.
 • Koppla ur styrledningen. 
 • Doseringshålet i skyttelkolven är igensatt om motorn fortfarande inte slår över. 
 • Rengör eller byt skyttelventilkolven.
 • Vanligen is i styrningen eller styrventilporten.
 • Lossa styrledningen för den styrventilen. 
 • Växlar motorn över är övre styrningen igensatt. 
 • Byt ut styrventilen och/eller tina isen som blockerar luftsignalen.
 • Koppla ur styrledningen. 
 • Doseringshålet i skyttelkolven är igensatt om motorn fortfarande inte slår över. 
 • Rengör eller byt skyttelventilkolven.
 • Tina eventuell is i styrventilen. 
 • Byt ventil om det inte är is.
 • Tina eventuell is i styrventilen. 
 • Byt ventil om det inte är is.
 • Tina eller avlägsna isen. 
 • Sänk fuktinnehållet i tryckluften. 
 • Sänk belastningen på motorn.

Graco