Graco Inc.

EcoQuip 2 EQp  Ångblästringsutrustning

Stark. Flyttbar. Professionell.

InköpsställenBegär upplysningar
Blast Cleaning a Wood Railing

EcoQuip 2 EQp 

Att preparera en yta kan vara en jobbig och tidskrävande uppgift, framförallt ifall man måste avlägsna flera lager med målarfärg eller någon annan beläggning som har funnits där under en längre tid. Slipning, skrapning, värmebehandling och kemikalier (termokemisk behandling) är hårt arbete eftersom samma bindemedel som får färgen att fästa också gör den svår att få bort.

Fastän det har utvecklats många olika verktyg och tekniker för rengöring och preparering av ytor har våt- och torrblästring blivit de vanligaste och mest använda metoderna. Men alla blästringsmetoder är inte likadana och i slutändan handlar det om att hitta den bästa lösningen för att få jobbet gjort så snabbt och med så lite damm, vatten och blästermedel som möjligt.

Här kommer en ny flyttbar och stark blästringslösning för ytpreparering.

Gracos nya EcoQuip2 Eqp är inte bara lätt att använda, men flyttbar nog att du kan ta den från jobb till jobb. Dessutom avger denna prisvärda alternativa blästringsutrustning upp till 92 % mindre damm än traditionell torrblästring. Maskinen använder väldigt lite vatten vilket gör det lätt att avskärma och städa upp efter arbetet och är mindre stökigt än högtryckstvättar eller andra torra och våta blästringstekniker.

Rengöring, restaurering och avlägsnande

Vare sig du planerar att avlägsna klotter, gummi, mögel, sot eller klister, eller rengöra och avlägsna brand- eller rökskador är det dags att överväga ett alternativ till din högtryckstvätt, kemiska rengöringsmedel eller handverktyg/borstar. Gracos EQp är en flyttbar och stark maskin som snabbt och effektivt får jobbet gjort.

360-bild av EcoQuip EQp 360

Klicka och dra för att ändra vinkel eller skrolla för att zooma in och ut.

Användningsområden:

 • Preparering av stål- och betongytor
 • Borttagning av klotter, gummi, mögel och sot
 • Avlägsnande av målarfärg och bets
 • Rengöring av trä, betong och stål
 • Rengöring av eld- och rökskador
 • Rengöring av tegel och terrasser
 • Preparering av järnstängsel och ledstänger
 • Fläckborttagning på kalksten, marmor och stuckatur
 • Borttagning av polyuretan-beläggningar på båtdäck
 • Borttagning av fartygsbeläggningar och ytpreparering

Mindre damm Mindre avskärmningar och övertäckningar.

Före och efter: Trädäck

Blast Cleaning Before and After - Wood Deck

Be om ett gratis demoexemplar

Inga kostnader. Inga skyldigheter.

Din integritet är viktig för Graco. Vi kommer inte att sälja dina uppgifter till andra företag. Men för att uppfylla dina behov på bästa sätt kan dina uppgifter komma att delas med Gracos distributörspartner. Mer information finns i vår Integritetspolicy.

EcoQuip 2 EQp Portable Abrasive Blaster

Fördelar med EQp:

 • Flyttbar med lyfthandtag - Tom väger den bara 99,8 kg
 • Upp till 92 % mindre damm än traditionell torrblästring
 • Låg vattenåtgång, mindre stökigt - Använder bara 1/2 till 1 liter vatten per minut
 • Fungerar med grova, fina eller oförstörbara blästermedel
 • Snabba borttagningstider jämfört med andra rengöringsmetoder - Blästringstryck på upp till 10 bar (150 psi)
 • Kan blästra i upp till 90 minuter mellan påfyllningar och kan hålla cirka (4) 25 kilos säckar med blästermedel
 • Mindre stränga krav på skyddsutrustning
 • Mindre miljöpåverkan