Graco Inc.

Reactor 2 – system för blandningsnoggrannhet  Förhindra, upptäck och övervaka felaktiga blandningsförhålladen

Tillsammans med värme, tryck och blandning så är ”rätt blandningsförhållande” mycket viktigt vid sprutning av skum och polyurea för att materialet ska få de egenskaper som tillverkaren avser så att kunderna alltid får högsta kvalitet.

Graco har identifierat de bästa metoderna för att upptäcka problem som kan leda till att skum eller polyurea med felaktiga blandningsförhållanden kan sprutas. Dessa problem kallas enpunktsvariabler. Genom att övervaka utloppstryck och mäta flöden kan Reactor 2 upptäcka problem och stänga av doseraren om så behövs. Operatören kan sedan göra nödvändiga uppdateringar för att eliminera det felaktiga blandningsförhållandet.

Reactor 2 system för garaterad blandningsnoggrannhet

 • Flödesmätare är standard på Reactor 2-elitmodeller: E-30, H-30, H-40, H-50, E-XP2, H-XP2 och H-XP3
 • Satser för uppdatering av befintliga Reactor 2-modeller finns tillgängliga
 • Rapporter för förhållanden finns tillgängliga genom Reactor-appen.
 • Eldrivna Reactorer anpassar nu motorvarvtalet så att pumpkavitering undviks.Uppdateringen kallas ”Reactor Smart Control”

 

Detekteringssystem i flera nivåer

Detekteringssystem i flera nivåer

Reactor 2 system för blandningsnoggrannhet har utformats för att övervaka blandningen så att ert jobb görs med rätt blandningsförhållande och inom toleransnivån.

Gracos system ger överlägsna sprutningsresultat genom att kombinera:

 1. Mekaniskt kopplade pumpar
 2. Kolvpumpar med positiv slagvolym
 3. Utloppstrycksövervakning
 4. Flödesmätare
 5. Övervakning av inloppstrycket

Enpunktsvariabler

Problem som kan orsaka sprutning av skum eller polyurea med felaktigt blandningsförhållande kallas enpunktsvariabler. Eftersom inte en metod är bäst på att hitta alla eventuella problem är det viktigt att ha ett robust flernivåsystem som innehåller både tryck- och flödesmätare för övervakning av blandningsnoggrannheten.

Enpunktsvariabler som du kan upptäcka med Reactor 2 system för blandningsnoggrannhet:

 • Luft i vätskeflödet
 • För liten matningspump
 • Dålig materialmatning till doseraren
 • Problem med doseringspumpen
 • Vätskeläckage
 • Strypning i uppvärmd slang eller sprutpistol

 

Kontakta vŒra experter

Din integritet är viktig för Graco. Vi kommer inte att sälja dina uppgifter till andra företag. Men för att uppfylla dina behov på bästa sätt kan dina uppgifter komma att delas med Gracos distributörspartner. Mer information finns i vår Integritetspolicy.