Graco Inc.

Reactor E-XP2i  Integrerat blandningssystem

Integrerat helt färdigt system för polyureabeläggningar – applicerar upp till 7,6 liter (2 gallons) per minut

InköpsställenBegär upplysningar

Den integrerade serien med Reactor blandningssystem kombinerar en elektrisk Reactor och en dieselgenerator i ett system. För polyureaappliceringar.

Innovativ design återför förbrukad värme och sparar energi:

 • Systemet använder värmen från dieselmotorn för att värma upp A- och B-materialen
 • Eftersom det inte finns några värmeelement (eller endast små värmeelement) på blandaren minskar detta elbehovet från generatorn, vilket gör att en mindre generator kan användas
 • Systemets mindre 20 kW-generator förbrukar mindre bränsle än en standardgenerator på 30 eller 40 kW
 • Du tjänar på en årlig bränslebesparing på i genomsnitt 49 000 kr (7 000 dollar – de faktiska besparingarna kan variera)

Avancerad styrenhet

 • Spårar projektinformation
 • Låter dig ladda ner data på ett USB-minne för ytterligare analys
 • Lagrar upp till 24 kemiska recept
 • Felsökningsråd på skärmen
 • Flexibla systeminställningar

Snabb materialuppvärmning

 • Materialen kan värmas upp till Delta T på 55 °C (100 °F) genom att bara passera en gång genom värmeväxlaren.
 • Denna förbättrade värmekapacitet innebär att du kan påbörja sprutningen snabbare


 • Mindre generatorer minskar dieselbränslekostnaderna
 • Förbättrar produktiviteten med avancerade egenskaper och lättanvända kontroller
 • Eliminerar spekulationer – utvecklad och testad helt av Graco
 • Eliminerar dyra ärenden som rör effekt som associeras med landström och lågkostnadsgeneratorer
 • Snabb materialuppvärmning gör att du snabbt kan komma igång
 • Förbättrar sprutprestandan med jämnt tryck i pistolen
 • Helt startklara modeller finns tillgängliga med en integrerad luftkompressor

Bruksanvisningar