Graco Inc.

Serieluftfilter och koalescensavskiljare  Delar och system för ren, torr luft

Tar bort vatten, olja och föroreningar från tryckluft

InköpsställenBegär upplysningar

Ren och torr luft ökar utrustningens livslängd och produktprestanda. Graco serieluftfilter och koalescensavskiljare tar bort föroreningar så att du får torr luft för all luftdriven utrustning.

  • I steg ett i tvåstegssystem tas vatten och föroreningar ner till fem mikron bort
  • Steg tvås koalescensavskiljare tar bort olja och partiklar mindre än en mikron ner till 0,01 mikron
  • Seriefilter med återanvändbar filterinsats är lätt att rengöra och byta ut
  • Plocka isär filter och koalescensavskiljare för hand utan verktyg. Inget krångligt underhåll!
  • Med automatiskt dränerande ventiler med filter och koalescensavskiljare behöver du inte längre tömma filtren manuellt