Melden van een overtreding

Graco is toegewijd aan de hoogste ethische normen van bedrijfsvoering. Als er schendingen van de Gedragscode worden ontdekt door iemand, zowel werknemers als niet-medewerkers, vragen wij u deze te melden.

Elke vermoedelijke overtreding van de Gedragscode of van de toepasselijke wetgeving zal grondig worden onderzocht en er zal passende actie worden ondernomen. Dit omvat het melden van klachten over de boekhouding, interne boekhoudcontroles of audits.

Meldingen zullen worden aangenomen van elke persoon, ongeacht of deze al dan niet een Graco-medewerker is. U mag anoniem blijven als u dat wenst. Alle meldingen van vermoedelijke overtredingen zullen grondig worden onderzocht; en, indien mogelijk en passend, zult u een reactie ontvangen. Er zullen geen represailles worden genomen tegen een werknemer die te goeder trouw een overtreding of een vermoedelijke overtreding meldt. Als u op de hoogte bent van of vermoedt dat er sprake is van een overtreding van de Gedragscode van Graco of van een overtreding van een wet of auditkwestie, moet u dit melden.
 

Persoonlijk

Persoonlijk

Rapporteer de kwestie aan de supervisor.

Telefonisch

Telefonisch

Per post

Per post

Joseph Humke
Graco Inc.
88 11th Ave. NE
Minneapolis, MN 55413
USA

Graco