Usuwanie azbestu drogą obróbki strumieniowo-ściernej w osłonie wody

Obróbka strumieniowo-ścierna w osłonie wody może być wykorzystywana do usuwania azbestu, aczkolwiek jedynie w określonych warunkach.

Wiele budynków wciąż jest wykonanych z materiałów budowlanych zawierających azbest, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia.

Obróbka strumieniowo-ścierna w osłonie wody może być stosowane do usuwania azbestu tylko w ostateczności i wtedy, gdy zostaną podjęte odpowiednie środki bezpieczeństwa i kontroli. Wykonawcy powinni poinformować właścicieli budynków o zagrożeniach.

Azbest to naturalnie występujące minerały krzemianowe, które przez długi czas były używane do produkcji wyrobów odpornych na ciepło i kwasy, zwłaszcza w budownictwie, branży izolacyjnej, przemyśle samochodowym i okrętowym.

Od lat 80. i 90. XX wieku handel i stosowanie azbestu było zakazywane w coraz większej liczbie krajów z powodu ciężkich zagrożeń dla zdrowia. Dzisiaj właściciele budynków mają „obowiązek zarządzania” azbestem w swoich nieruchomościach, wiedzieć o jego obecności i dbać o to, aby materiał ten nie ulegał rozkładowi - usuwając go w razie konieczności.
 

Obróbka strumieniowo-ścierna w osłonie wody: ostatnia deska ratunku w usuwaniu azbestu

Materiały zawierające azbest (ACM) są zwykle usuwane za pomocą metod o niskiej emisyjności pyłów, takich jak techniki iniekcji wilgoci i natryskiwania, wraz z usuwaniem ręcznym. Celem jest minimalizacja narażenia pracownika i zapobieganie rozprzestrzenianiu się pyłu. Jednak w niektórych wyjątkowych okolicznościach do usuwania materiałów zawierających azbest może być również konieczne użycie metod o działaniu bardziej ściernym. W kilku rzadkich wypadkach jako ostatnią deskę ratunku powinno się rozważyć użycie obróbki strumieniowo-ściernej. Zastosowanie tego procesu musi zostać w pełni uzasadnione przez licencjonowanego wykonawcę.
 

Rozważ ryzyka związane z usuwaniem

Zwykle to klient naciska na zastosowanie obróbki strumieniowo-ściernej w celu usunięcia azbestu. Większość osób chce pozbyć się azbestu ze swojego budynku wszelkimi dostępnymi środkami. Jako wykonawca musisz zaangażować klienta w proces decyzyjny i wyjaśnić dodatkowe zagrożenia związane z usuwaniem azbestu. Wspólnie zastanówcie się, czy powody, dla których chce on podjąć się usunięcia azbestu są warte tego ryzyka.

Skontaktuj się z ekspertem

Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość

Środki potrzebne do usuwania azbestu metodą obróbki strumieniowo-ściernej w osłonie wody

Aby zminimalizować ryzyko związane z usuwaniem azbestu metodą obróbki strumieniowo-ściernej w osłonie wody, należy zastosować następujące środki kontroli i bezpieczeństwa:

·       Zaplanuj prace starannie i upewnij się, że żadne inne zadania nie będą realizowane w tym samym czasie.

·       Ustal dokładnie procesy obróbki strumieniowo-ściernej i procedury robocze. Określ maksymalne poziomy ciśnienia i zawartość wilgoci.

·       Regularnie sprzątaj przy pomocy odpowiedniego sprzętu.

·       Wyposaż wszystkich zatrudnionych przy procesie obróbki strumieniowo-ściernej w odpowiednie środki ochrony indywidualnej (PPE):
            o    Sprzęt ochronny dróg oddechowych (RPE) zasilany powietrzem, z filtrem przeciwpyłowym
            o    ochronniki słuchu
            o    osłony twarzy
            o    kombinezony robocze
            o    rękawice
            o    buty robocze

·       Zredukuj poziomy hałasu, na ile to tylko możliwe.

·       Rozdziel zadania równomiernie, aby ograniczyć obróbkę ręczną i ekspozycję na wibracje.

·       Chroń wrażliwe instalacje i układy elektroniczne w pomieszczeniu przed parą wodną.

Zakończenie

Usuwanie azbestu za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej w osłonie wody jest możliwe tylko w określonych warunkach. Wykonawcy i klienci powinni wspólnie zadecydować, czy zastosowanie obróbki strumieniowo-ściernej w osłonie wody będzie w danym przypadku właściwym rozwiązaniem. Jeśli tak, należy podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa i kontroli. Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. obróbki strumieniowo-ściernej w sprawie wszystkich pytań dotyczących obróbki w osłonie wody i usuwania azbestu.

Źródło: Assure360

Skontaktuj się z ekspertem ds. obróbki strumieniowo-ściernej

Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Graco