Przygotowanie powierzchni betonu, część 2: Czyszczenie betonu z oleju, smaru i brudu

Usuwanie oleju, smaru i brudu przed przystąpieniem do obróbki strumieniowo-ściernej

W artykule „Przygotowanie powierzchni betonu, część 1” omawialiśmy metody wykrywania, usuwania i naprawy słabego betonu. Następnym krokiem jest usunięcie zanieczyszczeń z betonu. Nie możemy jednak od razu przejść do obróbki strumieniowo-ściernej z tych samych powodów, dla których nie od razu zaczynamy obróbkę strumieniową stali.

Brud, pył,oraz pozostałeluźne zanieczyszczeniabędą osłabiały tworzenie się wiązania. Na szczęście można je usunąć poprzez zamiatanie, odkurzanie, wykorzystanie strumienia powietrza lub natryskiwanie wodą.

TEST KROPLI WODY

Zanieczyszczenia hydrofobowe można wykryć za pomocą prostego testu kropli wody. Wylewamy kilka kropli wody na powierzchnię. Jeśli powierzchnia jest czysta, krople wody natychmiast się rozpłyną. Jeśli nie, zachowają kształt kropli.

Materiały hydrofobowe, takie jak olej, smari środki smarne do usuwania szalunku także będą osłabiały wiązanie i powinny być usuwane punktowo. Usunięcie ich przez strumieniowe obrobienie zanieczyszczonej warstwy może wydawać się oczywistym rozwiązaniem, ale może to pogorszyć problem poprzez rozmazanie zanieczyszczeń na obszarach wcześniej nieskażonych. Zalecanymi metodami ich usuwania są szorowanie szczotką, wykorzystanie wody z detergentem, czyszczenie parowe i mycie niskociśnieniowe (poniżej 5000 psi). Dopuszczalne są niektóre metody czyszczenia chemicznego, ale nie czyszczenie rozpuszczalnikiem. Inaczej niż w przypadku stali, w betonie występują pory i pęknięcia, do których mogą dostać się rozpuszczalniki, utrudniając tworzenie się wiązania.

Dokładne omówienie dopuszczalnych metod czyszczenia powierzchni można znaleźć w normie SSPC SP 13 / NACE nr 6 – Przygotowanie powierzchni betonu.

 

Jak usuwać wykwity

Wykwity

Wykwity stanowią proszkowy, krystaliczny osad, który tworzy się powoli, gdy migrująca wilgoć wypłukuje rozpuszczalne sole na powierzchnię betonu.

Wykwity stanowią problem natury estetycznej, nie zaś strukturalnej, niemniej jednak należy go rozwiązać, szczególnie w przypadku, gdy powierzchnia betonowa będzie pełniła funkcję nawierzchniową. W przeciwnym razie wykwity doprowadzą do powstawania nieestetycznych plam występujących pod uszczelniaczami i wykończeniami dekoracyjnymi.

Ponieważ są one solami rozpuszczalnymi, wykwity można usuwać poprzez szorowanie szczotką z użyciem wody, mycie ciśnieniowe lub lekką obróbkę strumieniowo-ścierną w osłonie wody.Jednakże dopóki zasadniczy problem wilgoci nie zostanie rozwiązany, wykwity będą powracać.

 

Problemy z wilgocią

Jeśli wilgotność względna powietrza jest mniejsza niż ta, którą ma utwardzona płyta betonowa, wilgoć zostanie wyciągnięta spod płyty na powierzchnię, powodując wykwity, pleśń i emulgowanie klejów pokrywających podłogę. Tam, gdzie szczeliwa i inne nieprzepuszczalne powłoki będą blokowały przepływ pary, mogą wystąpić rozwarstwienia i pęcherze. Rozwiązaniem jest zainstalowanie bariery paroizolacyjnej pod płytą.

Istnieją dwa popularne testy wilgotności względnej betonu:

Test folii plastikowej. Arkusz folii plastikowej przykleja się do powierzchni betonu i pozostawia na co najmniej 16 godzin, a następnie usuwa i sprawdza pod kątem kondensacji. Patrz norma ASTM D4263

Test na chlorek wapnia.  Naczynie zawierające chlorek wapnia należy zważyć, a następnie umieścić na betonowej powierzchni, pod szczelną kopułą. Po 60–72 godzinach naczynie należy zważyć ponownie. Wzrost masy próbki wskazuje ilość zaabsorbowanej wilgoci, która jest wykorzystywana do obliczenia wskaźnika emisji oparów wilgoci (MVER). Patrz norma ATSM F1869.

Jak usunąć mleczko cementowe

Mleczko cementowe na powierzchni

Mleczko cementowe, to słaba, krucha warstwa cementu i drobnych kruszyw, wynoszona na powierzchnię przez wypływającą z betonu wodę. Powstaje wskutek zbyt dużej ilości wody dolanej do mieszanki lub użytej podczas utwardzania; świeży beton zawsze zawiera pewną ilość mleczka cementowego. Jeśli mleczko cementowe nie zostanie usunięte, naprawy, pokrycia i powłoki mogą nie być odpowiedniej jakości, ponieważ krucha warstwa materiału ma niską wytrzymałość. Jednak mleczko cementowe jest wystarczająco twarde, aby uzasadnić jego usuwanie poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną, śrutowanie, szlifowanie, natryskiwanie wodą pod wysokim ciśnieniem lub mycie kwasem.

Na obecność mleczka cementowego wskazuje sproszkowana pozostałość po tym, jak powierzchnia betonu zostanie zarysowana ostrym przedmiotem.

Substancje utwardzające stosuje się podczas procesu utwardzania w celu uszczelnienia betonu i zatrzymania wody dla uzyskania hydratacji cementu. Ponieważ substancje utwardzające uszczelniają pory w betonie, będą też hamować wiązanie zapraw i pokryć. Warstwy klejące i wcześniejsze powłoki stanowią taki sam problem. Rozwiązaniem jest usunięcie warstwy betonu do poziomu poniżej zakresu penetracji substancji utwardzających poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną, śrutowanie, natryskiwanie wodą pod wysokim ciśnieniem lub za pomocą środków mechanicznych.

Gdy uzyskamy już mocny i wolny od zanieczyszczeń beton, jedyne co nam pozostaje do zrobienia to nadać mu odpowiednią chropowatość – tylko w jakim stopniu? W części III naszej serii dotyczącej przygotowania powierzchni betonu przyjrzymy się, jak organizatorzy i wykonawcy obróbki strumieniowo-ściernej uzgadniają wymagany stopień profilowania, a także prześledzimy różne metody przygotowania powierzchni betonu, ich zalety i wady oraz ich zastosowania.

Skontaktuj się z ekspertem ds. obróbki strumieniowo-ściernej

Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Graco