BlueLink Support

Informacje o BlueLink

BlueLinkLogoSM-600x200.png

Moc aplikacji mobilnej połączonej z urządzeniami natryskującymi Graco za pomocą technologii Bluetooth.

Zwiększ rentowność swojej działalności, dzięki informacjom o miejscu prowadzenia prac i urządzeniach natryskowych przesyłanych w czasie rzeczywistym – w dowolnym miejscu i czasie.

Filmy dotyczące obsługi

Obejrzyj przygotowane materiały wideo podzielone według typów użytkowników

Użytkownicy-goście

Malarze

Inspektorzy i brygadziści

Właściciele

Często zadawane pytania

Nie. BlueLink jest funkcją dostępną w wybranych urządzeniach natryskujących firmy Graco. Możesz stosować te urządzenia natryskowe bez konieczności korzystania z systemu BlueLink.

Nie. Jeśli musisz zlokalizować urządzenie natryskowe, aplikacja BlueLink dostarczy właścicielowi jedynie informacje dotyczące ostatniego znanego położenia urządzenia.

Tak. BlueLink wykorzystuje technologię Bluetooth. Aby powiązać urządzenie natryskowe z firmą lub poznać wartość ciśnienia w czasie rzeczywistym, musisz znajdować się w odległości 25 stóp od rozpylacza. Dzięki temu urządzenie BlueLink będzie mogło połączyć się z urządzeniem natryskowym.

Tylko nowe urządzenia natryskowe Graco, wyposażone w technologie Bluetooth, będą obsługiwały system BlueLink.

Przy odpowiednich uprawnieniach możesz dodać urządzenie natryskowe do firmy w BlueLink. Na karcie Więcej w prawym dolnym rogu aplikacji kliknij przycisk Informacje o firmie (Company Information), a następnie wybierz opcję Firmowe urządzenia natryskowe (Company Sprayers). Naciśnij znak „+”, aby połączyć się z rozpylaczem, który chcesz dodać do swojej firmy.

Więcej > Informacje o firmie > Rozpylacze w firmie > naciśnij znak „+”, aby dołączyć urządzenie natryskujące, które chcesz dodać.

Jeśli potrzebujesz zlokalizować rozpylacz, system BlueLink zapewnia właścicielowi firmy ostatnią znaną lokalizację rozpylacza. Istnieje również funkcja Zlokalizuj rozpylacz, którą właściciele firm mogą włączyć, jeśli rozpylacz zostanie umieszczony w niewłaściwym miejscu. Jeśli ta funkcja jest włączona, do właściciela firmy zostanie wysłana wiadomość tekstowa przy następnym połączeniu zarejestrowanego użytkownika BlueLink.

Tylko urządzenia natryskowe firmy Graco wyposażone w technologie Bluetooth będą obsługiwały system BlueLink. System ten dostępny jest w urządzeniach natryskowych Ultra Max II/Ultimate MX II 695/795/1095/1595 i Mark IV/V/X HD.

Nie. Po początkowym podłączeniu do rozpylacza system BlueLink automatycznie łączy się ponownie przez Bluetooth, gdy znajdujesz się w odległości 25 stóp od rozpylacza.

Po podłączeniu do rozpylacza za pośrednictwem systemu BlueLink, zaświeci się niebieski wskaźnik na rozpylaczu.

Na karcie Rozpylacze wybierz rozpylacz, który chcesz wyświetlić. Następnie naciśnij przycisk koła zębatego w prawym górnym rogu, aby wyświetlić informacje o rozpylaczu.

Nie. Rozpylacze muszą być zarejestrowane w firmie, która jest oddzielnym procesem od ustawiania zarejestrowanego użytkownika w systemie BlueLink.

System jest idealny dla każdej osoby w firmie, która wchodzi w interakcje z rozpylaczami i zarządza zadaniami – wszystkie te osoby mogą rejestrować się w BlueLink, ponieważ system obsługuje wiele typów użytkowników z różnymi poziomami uprawnień. Malarze, brygadziści, inspektorzy i właściciele firm to typowe role zawodowe wspierane przez system BlueLink.

W ramach zarejestrowanych użytkowników system BlueLink obsługuje wiele typów użytkowników z różnymi poziomami uprawnień w aplikacji:

Malarze
 • Wyświetl ciśnienie rozpylacza, rozpylone galony materiału i więcej
 • Zapisz notatki na temat miejsca pracy i konserwacji
 • Zapoznaj się z harmonogramem konserwacji rozpylacza
Inspektorzy i & brygadziści
 • Twórz karty pracy, aby zdalnie zarządzać postępami pracy i produktywnością
 • Sporządzaj harmonogramy konserwacji zapobiegawczych
 • Zapisz notatki na temat miejsca pracy i konserwacji
 • Wyświetl dane dotyczące pracy dla całej firmy (tylko rola inspektora)
Właściciele
 • Twórz profile dla siebie i swojej firmy
 • Śledź lokalizację i wykorzystanie rozpylaczy
 • Twórz karty pracy dla każdego projektu, aby zarządzać postępami pracy i produktywnością
 • Sporządzaj harmonogramy konserwacji zapobiegawczych
 • Zarejestruj notatki dotyczące prac i konserwacji
 • Odbieraj ostatnią znaną lokalizację rozpylacza
Dystrybutorzy i & centra serwisowe
 • Przeglądaj i aktualizuj rekordy konserwacji
 • Zobacz zatwierdzone dane zlecenia

BlueLink łączy ludzi i sprzęt, który napędza Twoją firmę. Niezależnie od tego, jesteś w miejscu pracy, w biurze, czy w dowolnym innym miejscu, system BlueLink zapewnia najważniejsze informacje potrzebne na co dzień – w tym dostęp do miejsca pracy w czasie rzeczywistym, natychmiastowe powiadomienia o konserwacji, raporty wydajności na żądanie i wiele więcej.

Tak. BlueLink zapewnia podstawowy „tryb gościa”, który umożliwia podłączenie do rozpylacza i wyświetlenie podstawowych danych dotyczących wydajności.

Tak. Zarejestrowani użytkownicy z odpowiednim poziomem uprawnień mogą zapraszać innych użytkowników do dołączenia do BlueLink wraz ze swoją firmą. Każdy może zacząć korzystać z systemu BlueLink, pobierając aplikację na swoim smartfonie lub tablecie z systemem Android lub urządzeniu Apple.

Tak. Jako zarejestrowany właściciel możesz zaprosić partnera, aby dołączył do Twojej firmy w aplikacji, aby udostępniać ważne informacje na temat rozpylaczy i materiałów  wybranym dystrybutorom i centrom serwisowym.

Nie. Dane zebrane z twojego rozpylacza nie są udostępniane poza firmą Graco i dostawcą pamięci masowej firmy Graco.

Tak, istnieją wersje BlueLink dla urządzeń Apple i dla systemu Android. Możesz pobrać aplikację i uzyskać więcej informacji o systemie BlueLink na stronie: www.graco.com/BlueLink.

BlueLink jest obecnie aplikacją macierzystą tylko na smartfony i tablety. Jednak dane zlecenia można wyeksportować do komputera w postaci arkusza kalkulacyjnego.

Tak. BlueLink to aplikacja macierzysta, którą można pobrać na smartfon lub tablet z systemem Android lub na urządzenia Apple. Możesz pobrać aplikację i uzyskać więcej informacji o systemie BlueLink na stronie: www.graco.com/BlueLink.

Nie. Możesz uzyskać dostęp do systemu BlueLink z połączeniem z siecią Wi-Fi lub z siecią komórkową.

Do korzystania z usługi BlueLink potrzebna jest bardzo minimalna ilość danych.

Nie. Możesz uzyskać dostęp do systemu BlueLink z połączeniem z siecią Wi-Fi lub z siecią komórkową. Jeśli jednak nie chcesz korzystać z abonamentu, gdy sieć Wi-Fi nie jest dostępna, wyłącz połączenie komórkowe dla aplikacji BlueLink w ustawieniach urządzenia.

Nie. BlueLink nie wymaga umowy ani nie zawiera dodatkowych opłat za użytkowanie. Jeśli zezwolisz aplikacji BlueLink na korzystanie z komórkowej transmisji danych, mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za przesyłanie danych od operatora sieci komórkowej.

Właściciele firm mogą zapraszać użytkowników w roli menedżerów przy użyciu karty Więcej w prawym dolnym rogu aplikacji. Użytkownicy otrzymają zaproszenie tekstowe, jeśli nie pobrali jeszcze aplikacji BlueLink.

Więcej > Informacje o firmie > Menedżerowie > następnie wybierz znak „+”, aby dodać menedżera do swojej firmy.

Wszyscy użytkownicy są proszeni o utworzenie firmy po zakończeniu rejestracji w BlueLink. Jeśli chcesz utworzyć firmę po zarejestrowaniu, kliknij opcję Informacje o firmie na karcie Więcej w prawym dolnym rogu aplikacji.

Możesz być tylko częścią jednej firmy w BlueLink. Jeśli nie możesz stworzyć firmy w aplikacji BlueLink, przejdź do sekcji Preferencje firmy i usuń się z firmy. Możliwość tworzenia nowej firmy jest teraz dostępna.

Więcej > Informacje o firmie > następnie dotknij przycisku „Konfiguruj firmę”, aby utworzyć firmę.

Tak. Aplikacja BlueLink udostępnia kody błędów, gdy wystąpi problem z rozpylaczem. Do alertu z kodem błędu dołączany jest także krótki komunikat związany z rozwiązywaniem problemów.

BlueLink obsługuje 9 języków: angielski, hiszpański, francuski, rosyjski, niemiecki, włoski, chiński, koreański i portugalski.

Tak. Jako zarejestrowany użytkownik możesz dodać te informacje ręcznie w Notatkach codziennych na stronie rozpylacza.

Jako gość lub zarejestrowany użytkownik, połącz się z rozpylaczem przy użyciu karty Rozpylacze. Po nawiązaniu połączenia możesz wyświetlić informacje o rozpylaczu w górnej części ekranu.

Na zakładce Więcej w prawym dolnym rogu aplikacji znajduje się sekcja Zasoby, która:

 • Zapewnia szybki dostęp do obsługi klienta Graco
 • Pomaga znaleźć dystrybutora i wyszukać części
 • Umożliwia przeglądanie aktualnych promocji Graco

Jako zarejestrowany właściciel możesz zaprosić partnera do dołączenia do firmy w BlueLink, aby udostępnić ważne informacje na temat rozpylaczy i materiałów w wybranych centrach serwisowych.

Jeśli rozpylacz zostanie dostarczony do centrum serwisowego bez dodania centrum serwisowego do firmy w BlueLink, technicy będą mogli wyświetlić tylko ostatni kod błędu dla rozpylacza.

Jeśli centrum serwisowe jest już dodane do Twojej firmy w BlueLink, będzie ono w stanie wyświetlić wszystkie kody błędów i wszystkie zapisy dotyczące konserwacji dla rozpylacza.

Jeśli zadanie zostało właśnie utworzone, będzie ono znajdować się w sekcji Nadchodzące zadania, aż do zarejestrowania ilości materiału w galonach.

Upewnij się, że w urządzeniu są włączone usługi lokalizacyjne dla aplikacji BlueLink.

W przypadku urządzeń Apple wybierz Ustawienia, Prywatność, Usługi lokalizacji i włącz lokalizację dla aplikacji BlueLink.

W przypadku urządzeń z systemem Android kliknij menu Ustawienia, a następnie wybierz Usługi lokalizacyjne lub Dostęp do lokalizacji. Z tego miejsca możesz włączać i wyłączać usługę lokalizacji.

Sprawdź, czy znajdujesz się w zasięgu 25 stóp od rozpylacza i czy pomyślnie nawiązano połączenie z rozpylaczem. Jeśli nie, spróbuj ponownie połączyć się z rozpylaczem.

Zaloguj się do aplikacji. Wybierz kartę Więcej w prawym dolnym rogu aplikacji. Wybierz opcje Konto i Preferencje oraz Ustawienia konta, upewnij się, że masz włączone powiadomienia wypychane.

W rzadkich przypadkach wystąpienia kodu błędu na urządzeniu podłączonym do rozpylacza wyświetli się komunikat o kodzie błędu. Krótki komunikat dotyczący rozwiązywania problemów jest dołączany do alertu i kodu błędu.

Pobierz aplikację BlueLink

Aby uzyskać więcej informacji na temat BlueLink, odwiedź stronę graco.com/BlueLink.

Skontaktuj się z nami

WSPARCIE TECHNICZNE BLUELINK

+32 89 770 846
Od poniedziałku do piątku
8:30–17:00 CETObserwuj nas:
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Graco