Gusmer H20/35 – Porady dotyczące rozwiązywania problemów

Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące produktów w sposób informacyjny i łatwy do zrozumienia. Poniżej znajduje się kilka często zadawanych pytań od naszych klientów.

Często zadawane pytania

 • Sprawdzić położenie przekaźnika. 
  • Jeśli przekaźnik jest w pozycji dolnej, sprawdzić silnik. 
  • Jeśli przekaźnik jest w pozycji górnej, sprawdzić okablowanie.
 • Sprawdzić wiązkę przewodów pomiędzy następującymi komponentami:
  • Skrzynka przyłączeniowa silnika i CB4
  • Przewody na bezpiecznikach F1 i F2
  • RLY2 i główny wyłącznik
 • Potwierdzić, że okablowanie jest prawidłowe, a izolacja jest nienaruszona. 
 • Zresetować CB4 w obudowie elektrycznej.
 • Zweryfikować, czy wszystkie złącza FTS są pewne i czy styki złączy są czyste. Odłączyć i ponownie podłączyć kable czujnika FTS na całej długości węża i usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
 • Czujnik FTS powinien być zainstalowany blisko końca węża, w tym samym środowisku co pistolet. Sprawdzić instalację czujnika FTS. Patrz „Naprawa czujnika temperatury płynu (FTS)” w podręczniku.
 • Zbyt niskie ciśnienie pompy zasilającej Wyregulować ciśnienie w taki sposób, by utrzymać minimum 100 psi (0,7 MPa, 7 bar).
 • Zbyt gęsta ciecz. Skonsultować się z dostawcą materiału w celu uzyskania informacji na temat temperatury płynu zalecanej, by utrzymać lepkość od 250 do 1500 cP.
 1. Sprawdzić funkcjonalność każdego wyłącznika zbliżeniowego.
  • Zdjąć pokrywę przednią.
  • Gdy silnik jest wyłączony, sprawdzić, czy kontrolka na korpusie każdego wyłącznika zbliżeniowego zaświecą się, gdy przedmiot metalowy, taki jak trzpień wkrętaka, będzie umieszczony na powierzchni czołowej każdego wyłącznika.
  • Jeśli kontrolki zaświecą się, wyłączniki zbliżeniowe i okablowanie wyłącznika prawdopodobnie działają prawidłowo; przejść do kroku 2. Jeśli kontrolka nie zaświeci się, przejść do kroku 6.
 2. Sprawdzić, czy wyłączniki zbliżeniowe, wspornik wyłącznika i płyta przełączająca są odpowiednio zamontowane i nieuszkodzone.
 3. Sprawdzić odległość pomiędzy wyłącznikami zbliżeniowymi i płytą przełączającą.
  • Zaparkować pompę.
  • Potwierdzić, czy wyłącznik zbliżeniowy najbliższy strony A pompy jest odsunięty 0,5 do 1,5 obrotu od kontaktu z płytą przełączającą.
  • Odłączyć przewód od wyłącznika zbliżeniowego, najbliższego strony B pompy. Uruchomić pompę, aż płyta przełączająca znajdzie się powyżej wyłącznika zbliżeniowego po stronie B, następnie wyłączyć silnik/pompę. 
  • Potwierdzić, czy wyłącznik zbliżeniowy najbliższy strony B pompy jest odsunięty o 0,5 do 1,5 obrotu od kontaktu z płytą przełączającą. 
  • Podłączyć kabel do wyłącznika zbliżeniowego po stronie B.
 4. Sprawdzić działania zaworu kierunkowego.
  • Sprawdzić przewody pod pokrywą zaworu kierunkowego. Patrz „Schematy elektryczne” w podręczniku.
  • Podczas pracy kontrolki kierunku na korpusie zaworu kierunkowego powinny włączyć się dla otwartego zaworu.
  • Włączyć silnik i zatrzymać pompy w ustawieniu najniższego ciśnienia (pokrętło kompensatora obrócić całkowicie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). Pompa przemieści się w kierunku A lub B dopóki nie osiągnie się nastawy ciśnienia.
  • Zidentyfikować uruchamiany elektromagnes patrząc na kontrolki kierunku na pokrywie zaworu kierunkowego. Pomierzyć napięcie na odpowiednich zaciskach w celu ustalenia, czy właściwe napięcie występuje na zaworze (około 200 do 240 V AC). Patrz „Schematy elektryczne” w podręczniku oraz w tabeli pozycji pompy, aby zidentyfikować właściwe zaciski do pomiaru napięcia.
  • Wyzwolić każdy wyłącznik zbliżeniowy trzonkiem wkrętaka potwierdzając, że każdy elektromagnes zaworu kierunkowego pracuje w sposób opisany w tabeli pozycji pompy.
  • Jeśli jedna lub obydwie strony nie pracują prawidłowo zgodnie z tabelą pozycji pompy, najpierw sprawdzić połączenia przewodowe zaworu kierunkowego według schematu elektrycznego, a następnie wymienić zawór kierunkowy.
 5. Jeżeli okaże się, że nie wystąpiła żadna z przyczyn opisanych powyżej, należy sprawdzić, czy śruba przytrzymująca uszczelnienie tłoka nie jest luźna. To powoduje, że tłok styka się z wewnętrzną powierzchnią kołnierza ssawnego pompy zanim płytka przełączająca uruchomi wyłącznik zbliżeniowy. Wyłączyć jednostkę i zdemontować daną pompę w celu naprawy.
 6. Przejść do kroku 1, jeśli kontrolki wyłącznika zbliżeniowego nie świecą się.
  • Sprawdzić przewody lub połączenia wyłącznika zbliżeniowego, czy nie są obluzowane lub uszkodzone. Sprawdzić, czy połączenia wyłączników zbliżeniowych są odpowiednio dokręcone i nie są zanieczyszczone olejem ani innymi substancjami.
  • Zamienić przewody wyłączników zbliżeniowych, aby ustalić, czy problem dotyczy wyłącznika czy przewodu. Wymienić uszkodzony wyłącznik lub przewód.
 • W dozowniku Gusmer zastosowano standardowe, 2-elementowe podgrzewane węże wyposażone w termoparę.
 • Sprawdzić FTS. Patrz „Naprawa czujnika temperatury płynu (FTS)” w podręczniku.
 • Czujnik FTS powinien być zainstalowany blisko końca węża, w tym samym środowisku co pistolet. Sprawdzić instalację czujnika FTS. Patrz „Naprawa czujnika temperatury płynu (FTS)” w podręczniku.
 • Sprawdzić połączenia. Naprawić, jeżeli będzie to konieczne.
 • Zresetować wyłączniki automatyczne CB3 i CB5. Patrz „Obudowa elektryczna” w podręczniku.
 • Włączyć strefę podgrzewania węża.
 • Sprawdzić nastawę. Zwiększyć, jeżeli będzie to konieczne.
 • Zwiększyć nastawy A i B. Wąż został zaprojektowany, aby utrzymywać temperaturę, nie podnosić.
 • Zwiększyć nastawy A i B w celu podniesienia temperatury płynu i zapewnienia jej stabilności.
 • Zastosować mniejszą komorę mieszania. Zmniejszyć ciśnienie.
 • Odczekać do nagrzania węża do odpowiedniej temperatury przed rozpoczęciem natryskiwania.
 • Zweryfikować napięcie sieciowe. Niskie napięcie sieciowe znacznie redukuje moc dostępną dla układu podgrzewania węża, szczególnie w przypadku większych długości węża.
 • Przenieść węże w cieplejsze miejsca albo ponownie skierować podgrzany płyn do węża.
 • Sprawdzić FTS. Patrz „Naprawa czujnika temperatury płynu (FTS)” w podręczniku.
 • Zweryfikować napięcie sieciowe. Niskie napięcie sieciowe znacznie redukuje moc dostępną dla układu podgrzewania węża, szczególnie w przypadku większych długości węża.
 • Dopasować ustawienie korków na transformatorze do długości używanego węża.
 • Sprawdzić podgrzewacz pierwotny pod kątem problemu z termoparą lub uszkodzonego elementu dołączonego do termopary. Patrz „Schematy elektryczne” w podręczniku.
 • Zweryfikować, czy wszystkie złącza FTS są pewne i czy styki złączy są czyste. Odłączyć i ponownie podłączyć przewody termopary, usuwając wszelkie zabrudzenia.
 • Zakryć węże lub zmienić na lokalizację o niższej temperaturze.
 • Wymienić uszkodzoną izolację.
 • Dopasować ustawienie korków na transformatorze do długości używanego węża.
 • Sprawdzić obroty silnika elektrycznego. Zarówno silnik, jak i pompa hydrauliczna, muszą obracać się w lewo, patrząc od strony końca wału. Jeżeli obroty nie są prawidłowe, należy zamienić przewody L1 i L2. Patrz „Podłączenie zasilania” w podręczniku.
 • Sprawdzić bagnetem, czy zbiornik hydrauliczny jest prawidłowo napełniony. Patrz „Harmonogram konserwacji zapobiegawczej” w podręczniku.
 • Sprawdzić, czy łącznik wlotu jest całkowicie szczelny, aby upewnić się, że powietrze nie przedostaje się do wlotu pompy.
 • W celu zalania pompy należy pozwolić jednostce na pracę przy najniższej nastawie ciśnienia i powoli zwiększać ciśnienie. W pewnych przypadkach niezbędne może być zdjęcie osłony silnika i paska napędowego w celu umożliwienia ręcznego obrócenia pompy hydraulicznej (w lewo). Ręcznie obrócić koło pasowe wentylatora. Zweryfikować przepływ oleju przez zdemontowanie filtra oleju, aby zobaczyć przepływ do rury rozgałęźnej filtra. Ponownie zainstalować filtr oleju. NIE pozwalać na pracę bez prawidłowo zainstalowanego filtra oleju.
 • Jeśli dźwięk trwa dłużej niż 30 s, wyłączyć silnik, ustawiając przełącznik zasilania silnika (c36) w pozycji OFF. Sprawdzić, czy kształtki na ssaniu są szczelne i czy pompa nie utraciła zalania.
 • Należy upewnić się, że zbiornik jest prawidłowo serwisowany. 
 • Poprawić wentylację, by umożliwić bardziej skuteczne rozpraszanie ciepła.
 • Silnik musi obracać się w lewo, patrząc od końca z kołem pasowym.
 • Sprawdzić okablowanie silnika zgodnie ze schematem znajdującym się w skrzynce przyłączeniowej silnika.
 • Sprawdzić stan paska napędowego. 
 • Wymienić, jeżeli jest uszkodzony.
 • Zwiększyć nastawy A i B. Wąż został zaprojektowany, aby utrzymywać temperaturę, nie podnosić.
 • Sprawdzić nastawę. Zwiększyć, jeżeli jest to niezbędne do utrzymania ciepła.
 • Zastosować mniejszą komorę mieszania. Zmniejszyć ciśnienie.
 • Zainstalować FTS. Wskazówki zamieszczono w instrukcji obsługi podgrzewanego węża.
 • Pozwolić na rozgrzanie węża lub wstępnie podgrzać płyn.
 • Sprawdzić połączenia. Naprawić, jeżeli będzie to konieczne.
 • Przenieść węże w cieplejsze miejsce lub zwiększyć nastawę A i B.
 • Dopasować ustawienie korków na transformatorze do długości używanego węża. 
 • System jest ograniczony do 310 ft (94,5 m).
 • Wyczyścić pistolet Patrz instrukcja obsługi pistoletu.
 • Zwiększyć ilość cieczy doprowadzanej do pompy dozującej:
  • Użyć pompy zasilającej 2:1 lub większej
  • Użyć węża zasilającego o średnicy wewnętrznej minimum 3/4 in (19 mm) i tak krótkiego, jak jest to praktyczne.
 • Zbyt gęsta ciecz. Skonsultować się z dostawcą materiału w celu uzyskania informacji na temat temperatury płynu zalecanej, by utrzymać lepkość od 250 do 1500 cP.
 • Wyczyścić wkład filtrujący wlotu
 • Zużyta kula, gniazdo lub uszczelka zaworu ssawnego pompy. Wymienić pompę.
 • Zdemontować linię powrotną i sprawdzić, czy przepływ jest obecny w trybie NATRYSKU.
 • Sprawdzić, czy podłączono podgrzewacz i zawory nadmiarowe ciśnienia. Oczyścić.
 • Wymienić membranę bezpieczeństwa na nową; nie wymieniać na korek do rur.
 • Sprawdzić ciśnienie pompy zasilającej i wyregulować na minimum 100 psi (0,7 MPa, 7 bar).
 • Sprawdzić wycieki w systemie. 
 • Jeśli nie ma wycieków, ustawić pokrętło monitorowania nierównowagi ciśnień w wyższym położeniu.
 • Określić przyczynę nierównowagi ciśnienia. Rozwiązać problem. Patrz „Nierównowaga ciśnień/materiału” w podręczniku.
 • Ustawić wyłącznik monitorowania ciśnienia w pozycji OFF/RESET.
 • Sprawdzić połączenia i przewód termopary pod kątem uszkodzeń. Wymienić, jeśli to konieczne.
 • Poluzować nakrętkę tulejową.
 • Wcisnąć przewód termopary tak, aby końcówka dotykała elementu grzejnego.
 • Trzymając końcówkę termopary przy elemencie grzejnym, dokręcić nakrętkę tulejową o 1/4 obrotu poza możliwość dokręcenia palcami.
 • Patrz „Wymiana elementu grzejnego” w podręczniku.
 • Jeśli wystąpi awaria sygnału z termopary, sterownik termopary uniemożliwi działanie podgrzewaczy.
 • Jeżeli to wystąpi, należy wymienić termoparę. Patrz „Wymiana termopary” w podręczniku.
 • Sprawdzić, czy między fioletowym i czerwonym przewodem sterownika temperatury jest rezystancja 4–6 Ω. Między przewodem uziemiającym a przewodem fioletowym powinna zostać odczytana nieskończoność.
 • Włączyć strefy podgrzewania.
 • Sprawdzić CB1 dla podgrzewacza po stronie A i CB2 dla podgrzewacza po stronie B.
 • Gdy świeci się czerwona lampka regulatora temperatury, zmierzyć napięcie (5 V DC) pomiędzy T3 i T4 na SSR.
 • Gdy świeci się czerwona kontrolka regulatora temperatury, zmierzyć napięcie sieciowe (230 V) pomiędzy T2 przekaźnika sterującego podgrzewacza a T2 układu SSR.
 • Jeśli testy nie doprowadzą do ustalenia problemu, należy wymienić układ SSR.
 • Dwa sterowniki podgrzewacza głównego są zamienne.
 • Aby przetestować wadliwy sterownik, wyłączyć główny wyłącznik zasilania i odłączyć zasilanie.
 • Wymienić podejrzany sterownik i powtórzyć test.
 • Jeżeli to wystąpi, należy wymienić termoparę. Patrz „Wymiana termopary” w podręczniku.
 • Sprawdzić, czy między fioletowym i czerwonym przewodem sterownika temperatury jest rezystancja 4–6 Ω.
 • Między przewodem uziemiającym a przewodem fioletowym powinna zostać odczytana nieskończoność.
 • Termopara musi stykać się z wkładem podgrzewacza.
 • Wkład podgrzewacza musi działać prawidłowo.
 • Brak jednego z tych warunków może spowodować nieprawidłową kontrolę temperatury i możliwe przegrzanie. Aby sprawdzić położenie termopary, patrz „Wymiana termopary” w podręczniku.
 • Patrz „Wymiana elementu grzewczego” w podręczniku.
 • Obserwować ciśnieniomie rze, aby określić, która pompa traci ciśnienie.
 • Ustalić, gdzie nastąpiło zatrzymanie pompy, sprawdzając kontrolkę kierunku (c35).
 • Naprawić zawór. Patrz instrukcja obsługi pompy.
 • Otworzyć wąż płynu, aby usunąć przeszkodę lub zastosować wąż o większej średnicy wewnętrznej.
 • Sprawdzić ciśnienie pompy zasilającej i wyregulować na minimum 100 psi (0,7 MPa, 7 bar).

UWAGA: Do celów diagnostycznych możliwe jest ręczne wymuszenie stanu zaworu kierunkowego przed wciśnięcie przy pomocy małego śrubokręta przycisku na środku jednej z zaślepek końcowych zaworu kierunkowego. Wciśnięcie przycisku w prawej nasadce końcowej powinno przełączyć pompowanie w prawo. Wciśnięcie lewego przycisku powinno przełączyć pompowanie w lewo.

 1. Sprawdzić funkcjonalność każdego wyłącznika zbliżeniowego.
  • Zdjąć pokrywę przednią.
  • Gdy silnik jest wyłączony, sprawdzić, czy kontrolka na korpusie każdego wyłącznika zbliżeniowego zaświecą się, gdy przedmiot metalowy, taki jak trzpień wkrętaka, będzie umieszczony na powierzchni czołowej każdego wyłącznika.
  • Jeśli kontrolki zaświecą się, wyłączniki zbliżeniowe i okablowanie wyłącznika prawdopodobnie działają prawidłowo; przejść do kroku 2. Jeśli kontrolka nie zaświeci się, przejść do kroku 6.
 2. Sprawdzić, czy wyłączniki zbliżeniowe, wspornik wyłącznika i płyta przełączająca są odpowiednio zamontowane i nieuszkodzone.
 3. Sprawdzić odległość pomiędzy wyłącznikami zbliżeniowymi i płytą przełączającą.
  • Zaparkować pompę.
  • Potwierdzić, czy wyłącznik zbliżeniowy najbliższy strony A pompy jest odsunięty 0,5 do 1,5 obrotu od kontaktu z płytą przełączającą.
  • Odłączyć przewód od wyłącznika zbliżeniowego, najbliższego strony B pompy. Uruchomić pompę, aż płyta przełączająca znajdzie się powyżej wyłącznika zbliżeniowego po stronie B, następnie wyłączyć silnik/pompę. 
  • Potwierdzić, czy wyłącznik zbliżeniowy najbliższy strony B pompy jest odsunięty o 0,5 do 1,5 obrotu od kontaktu z płytą przełączającą. 
  • Podłączyć kabel do wyłącznika zbliżeniowego po stronie B.
 4. Sprawdzić działania zaworu kierunkowego.
  • Sprawdzić przewody pod pokrywą zaworu kierunkowego. Patrz „Schematy elektryczne” w podręczniku.
  • Podczas pracy kontrolki kierunku na korpusie zaworu kierunkowego powinny włączyć się dla otwartego zaworu.
  • Włączyć silnik i zatrzymać pompy w ustawieniu najniższego ciśnienia (pokrętło kompensatora obrócić całkowicie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). Pompa przemieści się w kierunku A lub B dopóki nie osiągnie się nastawy ciśnienia.
  • Zidentyfikować uruchamiany elektromagnes patrząc na kontrolki kierunku na pokrywie zaworu kierunkowego. Pomierzyć napięcie na odpowiednich zaciskach w celu ustalenia, czy właściwe napięcie występuje na zaworze (około 200 do 240 V AC). Patrz „Schematy elektryczne” w podręczniku oraz w tabeli pozycji pompy, aby zidentyfikować właściwe zaciski do pomiaru napięcia.
  • Wyzwolić każdy wyłącznik zbliżeniowy trzonkiem wkrętaka potwierdzając, że każdy elektromagnes zaworu kierunkowego pracuje w sposób opisany w tabeli pozycji pompy.
  • Jeśli jedna lub obydwie strony nie pracują prawidłowo zgodnie z tabelą pozycji pompy, najpierw sprawdzić połączenia przewodowe zaworu kierunkowego według schematu elektrycznego, a następnie wymienić zawór kierunkowy.
 5. Jeżeli okaże się, że nie wystąpiła żadna z przyczyn opisanych powyżej, należy sprawdzić, czy śruba przytrzymująca uszczelnienie tłoka nie jest luźna. To powoduje, że tłok styka się z wewnętrzną powierzchnią kołnierza ssawnego pompy zanim płytka przełączająca uruchomi wyłącznik zbliżeniowy. Wyłączyć jednostkę i zdemontować daną pompę w celu naprawy.
 6. Przejść do kroku 1, jeśli kontrolki wyłącznika zbliżeniowego nie świecą się.
  • Sprawdzić przewody lub połączenia wyłącznika zbliżeniowego, czy nie są obluzowane lub uszkodzone. Sprawdzić, czy połączenia wyłączników zbliżeniowych są odpowiednio dokręcone i nie są zanieczyszczone olejem ani innymi substancjami.
  • Zamienić przewody wyłączników zbliżeniowych, aby ustalić, czy problem dotyczy wyłącznika czy przewodu. Wymienić uszkodzony wyłącznik lub przewód.

Graco