Porady dotyczące rozwiązywania problemów z mieszadłami ToughTek serii CM

Często zadawane pytania

 • Zwiększyć ustawienie sterowania przepływem wody, aby zwiększyć ilość wody dodawanej do materiału.
 • Znaleźć odpowiednie źródło wody, które zapewni odpowiednie ciśnienie.
  • Dopływ wody musi być w stanie dostarczać wodę o ciśnieniu 40 psi lub większym, w przeciwnym razie mieszadło nie będzie pracować w kierunku do przodu. Przełącznik ciśnieniowy sterujący pracą mieszadła w kierunku do przodu aktywuje się przy ciśnieniu 40 psi, co pozwala na pracę w kierunku do przodu. Jeśli ciśnienie wody jest niższe niż 40 psi i mieszadło musi być obsługiwane w kierunku do przodu, można ominąć wyłącznik ciśnieniowy poprzez podłączenie korka przelewowego.
 • Zmniejszyć ustawienie sterowania przepływem wody, aby zmniejszyć ilość wody dodawanej do materiału.
 • Dodać więcej materiału do zbiornika lub silosu.
 • Sprawdzić połączenia w obudowie elektrycznej.
 • Sprawdzić poprawność napięcia zasilania na zaciskach L1, L2, L3 odłącznika i VFD.
 • Ustawić wyłącznik zasilania w pozycji OFF i odczekać jedną minutę na zresetowanie VFD. 
 • Odczekać, aż silnik ostygnie, jeśli warunki będą się często pojawiać.
 • Możliwe przyczyny – patrz „Usterka przeciążenia VFD”.
 • Zmniejszyć obciążenie silnika.
 • Zmniejszyć ciśnienie.
 • Zmniejszyć długość i/lub zwiększyć średnicę węża.

Graco