Harmonogram konserwacji urządzeń ToughTek CM40, CM40 Silo

Harmonogram konserwacji

Po zakończeniu mieszania i dozowania materiału lub po dłuższej przerwie należy opróżnić i dokładnie wyczyścić mieszadło, aby materiał nie utwardził się i nie stwardniał w systemie.

 • Kontynuować mieszanie i dozowanie materiału do momentu, aż nie pozostanie żaden suchy materiał.
  • CM-40: Nie należy dodawać więcej worków z suchym materiałem do zbiornika. Mieszadło uruchamiać tak długo, aż zbiornik będzie pusty i tylko czysta woda zacznie wydostawać się z dyszy wylotowej rury mieszającej.
  • CM-40 Silo: Zamknąć zawór motylkowy w silosie i uruchomić mieszadło aż do momentu, gdy tylko czysta woda zacznie wydostawać się z dyszy wylotowej rury. mieszającej.
 • Nacisnąć przycisk STOP i ustawić przełącznik pompy wodnej w pozycji OFF.
 • Ustawić wyłącznik zasilania w pozycji OFF.
 • Wyczyścić zespół rury mieszającej:
  • Zdjąć dyszę wylotową rury mieszającej, wał mieszający i rurę mieszającą.
  • Dokładnie oczyścić usunięte części wodą. Do zaworu kranu wodnego można podłączyć wąż wodny, który będzie spryskiwał elementy mieszające.
   • Rurę mieszającą można wyjąć z jej stalowej tulei nośnej w celu łatwiejszego i dokładniejszego czyszczenia.
  • Wytrzeć wkładkę zasilania. Jeśli na szczelinie podawania wody nagromadziły się jakiekolwiek materiały lub pozostałości, należy ją dokładnie wyczyścić. W razie potrzeby przepuścić wodę przez szczelinę zasilającą.
 • Wyczyścić zbiornik i ślimak zasilający:
  • Odłączyć kabel zasilający od głównego zasilania w złączu.
  • Zdjąć nakrętki klinowe i wyjąć zespół silnika z systemu.
   • Podczas zdejmowania nakrętki klinowej (K), uderzyć gumowym młotkiem w spód. Nie należy uderzać w spiczasty koniec nakrętki klinowej. Końcówka klina może zostać uszkodzona lub wygięta i nie zmieści się już w szczelinie mocującej.
  • Zdjąć kratę zbiornika.
  • Wyjąć śrubę podającą.
  • Za pomocą szmatki należy oczyścić zbiornik, podajnik ślimakowy i wszystkie inne elementy, które są jeszcze pokryte materiałem.
  • Dokładnie wysuszyć wszystkie elementy.
  • Zamontować śrubę zasilającą z powrotem do zbiornika i zamocować kratę zbiornika.
  • Przymocować zespół silnika do jednostki podstawowej.  Przed zabezpieczeniem adaptera wału silnika za pomocą uchwytów klinowych należy ustawić i zablokować adapter wału silnika oraz płaski koniec nakrętki klinowej.
 • Ponownie zamontować dyszę wylotową rury mieszającej, wał mieszający i rurę mieszającą.
 • Wszystkie ścieki należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Dalsze informacje znajdują się w przekazanej przez producenta karcie charakterystyki substancji (SDS).
 • Wykonać opisaną powyżej procedurę „Czyszczenie”.
 • Oczyścić zbiornik za pomocą podkładki do szorowania i dokładnie wysuszyć zbiornik oraz ślimak zasilający. Zalecane jest wyczyszczenie zewnętrznej powierzchni mieszadła przy użyciu szczotki i wody.
  • Nieprawidłowe czyszczenie po użyciu spowoduje uszkodzenie uszczelek i części ruchomych z powodu zużycia spowodowanego nagromadzeniem się materiału.
  • Niedostateczne wysuszenie zbiornika i ślimaka zasilającego może spowodować nagromadzenie się materiału i jego niespójne wymieszanie.
 • Sprawdzić wał mieszający, łożysko na dyszy wylotowej rury mieszającej, rurę mieszającą, ślimak zasilający i uszczelnienie silnika pod kątem zużycia i uszkodzeń.
 • Wymienić, jeśli to konieczne.
1493748698554.png
 • Wymienić smar w skrzynce przekładniowej silnika. 
 • Stosować smar przeznaczony do przekładni.

Graco