ToughTek F340e – Porady dotyczące rozwiązywania problemów

Często zadawane pytania

 • Dokręcić nakrętkę uszczelniającą.
 • W razie potrzeby należy wymienić uszczelnienia tłoka i tłok.
 • Przeprowadzić serwis blokady kulowej zaworu.
 • Zamocować zaciski na kolanie gumowym.
 • Wyczyścić wąż cieczy aplikatora.
 • Dokręcić zbiornik smarujący tak, aby zatrzymać wyciek.
 • Wymienić uszczelnienia tłoka.
 • Wyczyścić lub wymienić końcówkę/pistolet.
 • Zamocować zaciski na kolanie leja zsypowego.
 • Zmniejszyć długość lub zwiększyć średnicę.
 • Ustawić wyłącznik zasilania w pozycji włączenia (ON).
 • Sprawdzić wyłącznik instalacyjny na źródle zasilania. 
 • Zresetować wyłącznik silnika.
 • Wyczyścić wąż lub aplikator.
 • Wyczyścić trzpień. Zawsze zatrzymywać pompę w dolnym skoku; utrzymywać zbiornik smarujący napełniony środkiem TSL. 
 • Sprawdzić, czy kula wlotowa porusza się swobodnie.
 • Napełnić lej zsypowy i zalać pompę.
 • Oczyścić zawór tłoka. 
 • Przeprowadzić serwisowanie blokady kulowej tłoka.
 • Wymienić uszczelnienie.
 • Wyczyścić lub serwisować zawór wlotu.
 • Wyregulować zawór iglicowy powietrza aplikatora (patrz instrukcja obsługi aplikatora).
 • Przeprowadzić serwis aplikatora natryskującego (patrz instrukcja obsługi aplikatora).
 • Spróbować przepłukać wąż używając wody, która znajduje się wewnątrz węża i/lub rury poliuretanowej.
 • Zamontować wylotowy zawór zwrotny we właściwym kierunku.
 • Rozcieńczyć i dokładnie wymieszać materiał, aby zmniejszyć jego lepkość.
 • Użyć cieczy do zalewania systemu pompy (szlamu). Nawilżyć system.
 • Użyć węża o większej średnicy.
 • Sprawdzić zasilanie urządzenia natryskującego:
  • Ustawić wyłącznik zasilania silnika w pozycji wyłączenia (OFF) i odłączyć urządzenie natryskujące od zasilania. 
  • Zlokalizować źródło zasilania z odpowiednim napięciem, aby uniknąć uszkodzeń części elektronicznych.
 • Otworzyć zawór nadmiarowy w celu uwolnienia ciśnienia. 
 • Usunąć przyczynę zatkania, wyłączyć cykl i uruchomić go ponownie. 
 • Jeżeli problem występuje nadal, należy skontaktować się z miejscowym dystrybutorem
 • Zamontować wylotowy zawór zwrotny we właściwym kierunku.
 • Poczekać, aż urządzenie natryskowe się schłodzi. 
 • Jeśli urządzenie natryskowe działa po schłodzeniu, należy usunąć przyczynę przegrzania. 
  • Urządzenie natryskowe należy przechowywać w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. 
  • Upewnić się, że wlot powietrza silnika nie jest zablokowany. 
 • Jeśli urządzenie natryskujące nadal nie działa, należy skontaktować się z miejscowym dystrybutorem
 • Sprawdzić zasilanie urządzenia natryskującego:
  • Ustawić wyłącznik zasilania silnika w pozycji wyłączenia (OFF) i odłączyć urządzenie natryskujące od zasilania.
  • Odłączyć inne urządzenia, które korzystają z tego samego obwodu.
  • Zlokalizować źródło zasilania z odpowiednim napięciem, aby uniknąć uszkodzeń części elektronicznych
 • Upewnić się, że wlot powietrza silnika nie jest zablokowany.
 • Upewnić się, że wentylator nie uległ usterce.
 • Upewnić się, że płyta kontrolna jest prawidłowo podłączona do tylnej płyty oraz że użyto pastę termiczną na częściach zasilających.
 • Wymienić płytkę sterowania.
 • Wymienić silnik.
 • Ustawić wyłącznik zasilania silnika w pozycji wyłączenia (OFF) i odłączyć urządzenie natryskujące od zasilania.
 • Zdjąć osłonę silnika.
 • Odłączyć element sterujący silnikiem i sprawdzić pod kątem uszkodzeń przy złączach.
 • Podłączyć ponownie element sterujący silnikiem. 
 • Ustawić wyłącznik zasilania silnika w pozycji wyłączenia (ON). Jeżeli miganie sygnalizujące błąd występuje nadal, należy wymienić silnik.
 • Wyłącz zasilanie OFF.
 • Zdjąć osłonę silnika.
 • Odłączyć element sterujący silnikiem i sprawdzić pod kątem uszkodzeń przy złączach.
 • Sprawdzić czujnik pod kątem obecności wody. Jeżeli czujnik jest mokry, należy pozostawić go do wyschnięcia na 24 godziny.
 • Ponownie założyć czujnik i złącza elementów sterujących silnika oraz osłonę.
 • Włączyć zasilanie (ON). Jeżeli problem występuje nadal, należy wymienić silnik.

 • Ustawić wyłącznik zasilania silnika w pozycji wyłączenia (OFF) i odłączyć urządzenie natryskujące od zasilania.
 • Zlokalizować źródło zasilania z odpowiednim napięciem, aby uniknąć uszkodzeń części elektronicznych.
  • Urządzenie powinno zostać podłączone do instalacji, która nie jest wyposażona w zabezpieczenie ziemnozwarciowe.

  Graco