ToughTek F680e – Porady dotyczące rozwiązywania problemów

Często zadawane pytania

 • Dokręcić nakrętkę uszczelniającą.
 • W razie potrzeby należy wymienić uszczelnienia tłoka i tłok.
 • Przeprowadzić serwis blokady kulowej zaworu.
 • Zamocować zaciski na kolanie gumowym.
 • Wyczyścić wąż cieczy aplikatora.
 • Stosować wąż o większej średnicy wewnętrznej.
 • Dokręcić zbiornik smarujący tak, aby zatrzymać wyciek.
 • Wymienić uszczelnienia tłoka.
 • Wyczyścić lub wymienić końcówkę/pistolet.
 • Zamocować zaciski na kolanie leja zsypowego.
 • Dostarczyć urządzenie natryskowe do dystrybutora Graco w celu naprawy.
 • Zmniejszyć długość lub zwiększyć średnicę.
 • Wyłączyć urządzenie natryskowe i dodać płyn hydrauliczny.
 • Sprawdzić ustawienie przełącznika sterującego pompą.
 • Sprawdzić pozycję przełącznika zdalnego.
 • Jeżeli zawór elektromagnetyczny nie odbiera sygnału i pozostaje zamknięty, gdy przełącznik sterujący pompą znajduje się w pozycji ON, można przestawić ją ręcznie. 
  • Aby anulować, wcisnąć czerwony przycisk, obrócić o 180° w lewo i zwolnić. 
  • Zawór elektromagnetyczny pozostanie przez cały czas otwarty.
 • Wyczyścić wąż lub aplikator.
 • Wyczyścić trzpień. Zawsze zatrzymywać pompę w dolnym skoku; utrzymywać zbiornik smarujący napełniony środkiem TSL. 
 • Sprawdzić, czy kula wlotowa porusza się swobodnie.
 • Sprawdzić, czy zawór kulowy jest w położeniu otwartym.
 • Napełnić lej zsypowy i zalać pompę.
 • Oczyścić zawór tłoka. 
 • Przeprowadzić serwisowanie blokady kulowej tłoka.
 • Wymienić uszczelnienie.
 • Wyczyścić lub serwisować zawór wlotu.
 • Wyregulować zawór iglicowy powietrza aplikatora (patrz instrukcja obsługi aplikatora).
 • Przeprowadzić serwis aplikatora natryskującego (patrz instrukcja obsługi aplikatora).
 • Spróbować przepłukać wąż używając wody, która znajduje się wewnątrz węża i/lub rury poliuretanowej.
 • Zamontować wylotowy zawór zwrotny we właściwym kierunku.
 • Rozcieńczyć i dokładnie wymieszać materiał, aby zmniejszyć jego lepkość.
 • Użyć cieczy do zalewania systemu pompy (szlamu). Nawilżyć system.
 • Użyć węża o większej średnicy.
 • Sprawdzić bagnetem, czy zbiornik hydrauliczny jest prawidłowo napełniony.
 • Sprawdzić, czy łącznik wlotu pompy hydraulicznej jest całkowicie szczelny, aby upewnić się, że powietrze nie przedostaje się do wlotu pompy.
 • W celu zalania pompy: 
  • Pozwolić jednostce na pracę przy najniższej nastawie ciśnienia i powoli zwiększać ciśnienie. 
  • W pewnych przypadkach niezbędne może być zdjęcie osłony i paska napędowego w celu umożliwienia ręcznego obrócenia pompy hydraulicznej (w lewo). 
  • Ręcznie obrócić koło pasowe wentylatora. Zweryfikować przepływ oleju przez zdemontowanie filtra oleju, aby zobaczyć przepływ do rury rozgałęźnej filtra. 
  • Ponownie zainstalować filtr oleju. 
  • Nie wolno pozwalać na pracę jednostki bez prawidłowo zainstalowanego filtra oleju.
 • Jeżeli dźwięk trwa dłużej niż 30 s, należy wyłączyć główne zasilanie w celu wyłączenia silnika. 
 • Sprawdzić, czy łączniki wlotu pompy hydraulicznej są szczelne i czy pompa nie utraciła zalania.
 • Należy upewnić się, że zbiornik jest prawidłowo serwisowany. 
 • Poprawić wentylację, by umożliwić bardziej skuteczne rozpraszanie ciepła.
 • Sprawdzić stan paska napędowego. 
 • Wymienić, jeżeli jest uszkodzony.
 • Sprawdzić połączenia w obudowie elektrycznej. 
 • Sprawdzić zasilanie 200–240 V AC na wejściu stycznika silnika.
 • Wyłącznik automatyczny wewnątrz elektrycznej skrzynki sterowniczej.
 • Poczekaj, aż silnik ostygnie, a następnie uruchom silnik ponownie.
 • Sprawdzić, czy węże powietrza, armatura i przewód chłodzący w urządzeniu są wolne od zanieczyszczeń. 
 • Należy również sprawdzić, czy zawór nadmiarowy powietrza (część 17H606) i tłumik (część 120206) są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
 • Sprawdzić, czy węże powietrza, armatura i przewód chłodzący w urządzeniu są wolne od zanieczyszczeń. 
 • Należy również sprawdzić, czy zawór nadmiarowy powietrza (część 17H606) i tłumik (część 120206) są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
 • Poczekaj, aż silnik ostygnie, a następnie uruchom silnik ponownie.

Graco