Harmonogram konserwacji urządzenia ToughTek F680e

Harmonogram konserwacji

 • Przepłukać system.
 • Usunąć nadmiar ciśnienia. Patrz
 • Wyczyścić zbiornik, używając podkładki do szorowania. 
  • Zalecane jest wyczyszczenie zewnętrznej powierzchni urządzenia natryskującego przy użyciu szczotki i wody.
 • Sprawdzić węże, rury i złączki pod kątem zużycia, uszkodzeń i nieszczelności. 
 • Wszystkie połączenia cieczy należy dokręcić przed każdym użyciem.
 • Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić uszczelki złączy typu Camlock.
 • Sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić poziom oleju hydraulicznego.
 • Sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić poziom oleju sprężarki. 
  • Olej sprężarki należy wymieniać po 50 godzinach (docieranie) i co 200 godzin po pierwszej wymianie oleju. 
  • Jeśli olej sprężarki ma kolor ciemno czarny i wykazuje osad przed upływem 200 godzin, należy go wymienić.
  • Jeśli czerwona kropka na wzierniku sprężarki jest widoczna, należy dodać olej.
 • Kontrola linii hydraulicznych i linii cieczy pod kątem wycieków.
 • Sprawdzić działanie zaworu spustowego/odpływowego cieczy. 
  • W razie potrzeby wyczyścić/przepłukać zawór.
 • Sprawdzić poziom płynu do smarowania tłoka (TSL, Throat Seal Liquid) w nakrętce uszczelniającej pompy wyporowej. 
  • W razie potrzeby napełnić nakrętkę. 
  • Odpowiedni poziom płynu TSL w nakrętce zapobiega osadzaniu się materiału na tłoku oraz przedwczesnemu zużyciu uszczelnień i korozji pompy.
 • W przypadku pracy w znacznie zapylonym miejscu sprawdzać filtr codziennie i wymieniać go, gdy to konieczne.
1493218096848.png
 • Zdjąć pokrywę filtra sprężarki i oczyścić wkład. 
  • W razie potrzeby wymienić element.
 • Co tydzień sprawdzać poziom oleju hydraulicznego za pomocą bagnetu. 
  • Poziom płynu musi zawierać się między znacznikami wytłoczonymi na bagnecie. 
  • W razie potrzeby dolać zatwierdzony płyn hydrauliczny (patrz „Specyfikacja techniczna” w podręczniku). 
  • Jeżeli płyn ma ciemną barwę, należy wymienić płyn wraz z filtrem. 
 • Pierwszy olej w nowej jednostce należy wymienić po pierwszych 250 godzinach pracy lub po 3 miesiącach, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
 • Zalecana częstotliwość wymiany oleju została podana w poniższej tabeli.
1493218337714.png
 • Oczyścić filtr wstępny i tłumik na zaworze nadmiarowym sprężarki powietrza. 
 • W razie potrzeby wymienić zawór nadmiarowy powietrza (część 17H606) i tłumik (część 120206).
 • Sprawdzić zużycie paska. 
 • Wymienić, jeśli to konieczne.
 • Aby zapobiec możliwości korozji, nie wolno pozostawiać wody lub cieczy na bazie wody wewnątrz pompy na noc.
 • Materiał pozostawiony na uszczelce gardzieli może zaschnąć i spowodować uszkodzenie uszczelki.
 • Aby zapobiec możliwości uszkodzenia uszczelki gardzieli, należy zawsze zatrzymywać pompę w dolnym skoku.
 • Zawsze przepłukać pompę przed wyschnięciem cieczy na tłoczysku wyporowym.
  • Należy najpierw przepłukać ją wodą, a następnie olejem. 
  • Spuścić ciśnienie, ale pozostawić olej wewnątrz pompy, aby zapewnić ochronę części przed korozją.
 • Narażenie silnika i/lub układu sterowania na działanie wody może spowodować uszkodzenie i awarię silnika.
 • Nie należy składować pompy na wolnym powietrzu.
 • Nie wolno natryskiwać wody bezpośrednio w kierunku wentylatora silnika.

Graco