Harmonogram konserwacji urządzenia ToughTek M680a

Harmonogram konserwacji

Należy demontować i czyścić pompę na koniec każdego dnia. Procedura ta zabiera mniej więcej 10 min.  Po zdemontowaniu elementów, należy wyczyścić je używając miękkiej szczotki i wody lub kompatybilnego rozpuszczalnika.

 • Przepłukać system. Patrz „Płukanie” w podręczniku. Zatrzymać pompę w pobliżu dolnego punktu skoku.
 • Wykonać Procedurę usuwania nadmiaru ciśnienia. Postępować zgodnie z procedurą redukcji ciśnienia opisaną w podręczniku.
 • Kiedy ciśnienie cieczy zostanie spuszczone, należy wyjąć wąż materiału z wylotu pompy.
 • Odłączyć zbiornik przy złączu Camlock, a następnie zdjąć zbiornik.
 • Usunąć kolanko wlotowe.
 • Przechylić wózek do tyłu w taki sposób, aby spoczywał na swojej ścianie tylnej.
 • Przytrzymując obudowę wlotu, użyć klucza 5/8 in, aby poluzować dwie nakrętki zacisku obudowy wlotu, a następnie wymontować obudowę wlotu.
 • Zdjąć ogranicznik wlotowej blokady kulowej i sprężynę obudowy kuli.
 • Używając klucza 5/8 in, poluzować dwie nakrętki zacisku cylindra, a następnie wymontować cylinder.
 • Odłączyć pręt pompy (patrz na poniższym rysunku):
  • Wysunąć sprężynę zabezpieczającą pręt tłoka do góry, wyjmując na zewnątrz z zespołu złącza (BF1-BF3).
  • Wyjąć zaczep (BF1) i przesunąć osłonę złączki (BF2) w górę, aby móc wyjąć złączkę (BF3).
 • Przesunąć tłok w dół, na zewnątrz obudowy wylotowej.
 • Zdjąć ogranicznik wylotowej blokady kulowej z tłoka, wysuwając uszczelki okrągłe z ogranicznika.
 • Poluzować i wyjąć nakrętkę uszczelniającą, a następnie wyjąć uszczelnienie tłoka.
 • Używając szczotki i rozpuszczalnika, umyć wszystkie luźne części.

UWAGA: Pręt pompy nie powinien być demontowany aż do chwili, kiedy konieczne jest przeprowadzenie wymiany uszczelnienia tłoka lub gniazda.

UWAGA: Obudowa wlotu nie powinna być demontowana aż do chwili, kiedy konieczne jest przeprowadzenie wymiany gniazda wlotowego.

1493758332160.png
 • Założyć luźno uszczelnienie tłoka ze stroną otwartą w kierunku pompy.
 • Ręcznie założyć nakrętkę uszczelniającą.
 • Nasmarować kule, aby nie przyklejały się.
 • Założyć kulę wylotową i ogranicznik kuli wylotowej z uszczelkami okrągłymi na tłok. Upewnić się, że uszczelki okrągłe kuli wylotowej zostały prawidłowo wprowadzone do rowków pręta ogranicznika kuli wylotowej.
 • Nasmarować uszczelnienie na tłoku.
 • Delikatnie przesunąć tłok przez uszczelnienie tłoka.
 • Założyć złącze (BF3), wsunąć osłonę złącza (BF2) na złącze, a następnie założyć złącze (BF1), aby zamocować tłok pompy do silnika powietrznego.
 • Używając śrubokrętu z końcówką płaską i plastikowego młotka, dokręcić nakrętkę uszczelniającą aż do oporu.
  • UWAGA: To nie uszczelnienie regulowane, ale nakrętka uszczelniająca musi być ściśle dociśnięta do uszczelnienia tłoka.
 • Przesunąć cylinder nad tłokiem z o-ringiem pomiędzy obudową wylotową a cylindrem.
  • UWAGA: Jeżeli uszczelka okrągła nie pozostaje na miejscu podczas montażu cylindra do obudowy, aby założyć ją prawidłowo może być konieczne ustawienie wózka w pozycji pionowej.  Po założeniu zacisku należy ponownie umieścić wózek w pozycji poziomej, aby dokończyć montaż.
 • Użyć zacisku cylindra, aby zamocować cylinder do obudowy wylotowej.
  • UWAGA: Każdy zacisk posiada jedną stronę płaską, dlatego do jego zaciśnięcia wystarczy jeden klucz. Wyrównać położenie nakrętki sworznia, a następnie dokręcić nakrętkę za pomocą klucza.  Zamocować równomiernie obie strony zacisku z siłą około 10 ft-lb (14 N·m).
 • Zainstalować kulę wlotową, sprężynę obudowy kuli i obudowę wlotu.
 • Kiedy kula wlotowa, sprężyna obudowy kuli i ogranicznik kuli wlotowej są założone, założyć uszczelkę okrągłą pomiędzy cylindrem a obudową wlotową, a następnie używając zacisku obudowy wlotowej założyć obudowę wlotową na cylinder.
  • UWAGA: Każdy zacisk posiada jedną stronę płaską, dlatego do jego zaciśnięcia wystarczy jeden klucz. Wyrównać położenie nakrętki sworznia, a następnie dokręcić nakrętkę za pomocą klucza.  Zamocować równomiernie obie strony zacisku z siłą około 10 ft-lb (14 N·m).
 • Zamontować kolanko wlotowe na obudowie wlotu.
 • Ustawić wózek w pozycji pionowej.
 • Założyć zbiornik na wspornik zbiornika i podłączyć do kolanka wlotowego.
 • Podłączyć wąż do materiału do wylotu pompy.
 • 17. Założyć niebieskie pasy mocujące na rzepy złącza typu Camlock dookoła każdego złącza Camlock, aby je zamocować.
  • UWAGA: Dotyczy to dwóch złączy Camlock znajdujących się pomiędzy lejem zsypowym a pompą wypornościową, złącza Camlock na wylocie pompy, złączy Camlock na wężach cieczy oraz złącza Camlock na wlocie aplikatora. Pasy mocujące muszą być założone odpowiednio mocno, aby nie mogły ześlizgiwać się ze złączy Camlock.
 • Dolać płynu uszczelniającego gardziel (TSL) do 1/2 poziomu.
 • Przepłukać system. Patrz „Płukanie” w podręczniku.
 • Usunąć nadmiar ciśnienia. Postępować zgodnie z procedurą redukcji ciśnienia opisaną w podręczniku.
 • Należy demontować i czyścić pompę na koniec każdego dnia.
 • Usunąć wodę z filtra powietrza.
 • Wyczyścić zbiornik, używając podkładki do szorowania. Zalecane jest wyczyszczenie zewnętrznej powierzchni urządzenia natryskującego przy użyciu zgodnego rozpuszczalnika.
 • Codziennie sprawdzać węże, rury i złączki. Wszystkie połączenia cieczy należy dokręcić przed każdym użyciem.
 • Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić uszczelki złączy typu Camlock.
 • Aby zapobiec możliwości korozji, nie wolno pozostawiać wody lub cieczy na bazie wody wewnątrz pompy na noc.
 • Materiał pozostawiony na uszczelce gardzieli może zaschnąć i spowodować uszkodzenie uszczelki.
 • Aby zapobiec możliwości uszkodzenia uszczelki gardzieli, należy zawsze zatrzymywać pompę w dolnym skoku.
 • Zawsze przepłukać pompę przed wyschnięciem cieczy na tłoczysku wyporowym.
  • Należy najpierw przepłukać ją wodą, a następnie olejem. 
  • Spuścić ciśnienie, ale pozostawić olej wewnątrz pompy, aby zapewnić ochronę części przed korozją.
 • Należy w regularnych odstępach czasu smarować oś pomiędzy punktami A i B, używając lekkiego oleju. Patrz na poniższej ilustracji.
 • Należy czyścić wózek codziennie usuwając wycieki odpowiednim rozpuszczalnikiem.
1493759292008.png

Graco