ToughTek MP20, MP40 – Porady dotyczące rozwiązywania problemów

Często zadawane pytania

 • Dokręcić stojan, aby uzyskać odpowiednie ciśnienie pompowania.
 • Poluzować stojan, aby uzyskać odpowiednie ciśnienie pompowania.
 • Dokręcić stojan. 
 • Jeśli nadal występuje niska wydajność, należy wymienić stojan.
 • Dokręcić stojan. 
 • Jeśli nadal występuje niska wydajność, należy wymienić stojan.
 • Wyczyścić lub wymienić wąż do materiału.
 • Wyczyścić lub wymienić aplikator lub dyszę.
 • Zmniejszyć długość węża i/lub zwiększyć średnicę.
 • Równomiernie poluzować śruby stojana, aby zmniejszyć ciśnienie. 
 • Jeżeli pompa nadal nie pracuje, gdy śruby są poluzowane, należy dokręcić śrubę podnośnikową (JS), aby dalej otworzyć tuleję stojana. 
 • Powinno to obniżyć ciśnienie na tyle, aby umożliwić pracę pompy. 
 • Po uruchomieniu należy ponownie dokręcić śruby stojana, aby uzyskać odpowiednie ciśnienie pompy.
1493242307335.png
 • Ustawić wyłącznik zasilania w pozycji OFF i odczekać jedną minutę na zresetowanie VFD. 
 • Patrz „Usterka przeciążenia VFD”, aby poznać możliwe przyczyny.
 • Wyczyścić lub wymienić wąż lub aplikator.
 • Wyczyścić lub wymienić zespół pompy.
 • Wyregulować ciśnienie powietrza wspomagającego na aplikatorze.
 • Przeprowadzić serwis aplikatora natryskującego (patrz instrukcja obsługi aplikatora).
 • Rozcieńczyć i dokładnie wymieszać materiał, aby zmniejszyć jego lepkość, jeśli dostawca materiału na to pozwala.
 • Należy użyć płynu do zalewania systemu pomp (mydło do naczyń lub środek ślizgowy).
 • Zmniejszyć długość i/lub zwiększyć średnicę węża.
 • Sprawdzić połączenia w obudowie elektrycznej.
 • Sprawdzić poprawność napięcia zasilania na zaciskach L1, L2, L3 odłącznika i VFD.
 • Ustawić wyłącznik zasilania w pozycji OFF i odczekać jedną minutę na zresetowanie VFD. 
 • Odczekać, aż silnik ostygnie, jeśli warunki będą się często pojawiać.
 • Możliwe przyczyny – patrz „Usterka przeciążenia VFD”.
 • Zmniejszyć obciążenie silnika.
 • Zmniejszyć ciśnienie.
 • Zmniejszyć długość i/lub zwiększyć średnicę węża.
 • Przed uruchomieniem ponownie zmontować wszystkie odłączone węże i zamknąć wszystkie otwory odpływowe wody.
 • Jeżeli pompa nie uruchomi się po dłuższym okresie przechowywania, należy wykonać następujące czynności:
  • Poluzować trzy śruby na zaślepce o około dwa obroty.
  • Włożyć płaskie ostrze wkrętaka w przewidziane do tego celu szczeliny pomiędzy zaślepką a głowicą pompy.
  • Delikatnie podważyć po obu stronach, aż pokrywa podniesie się z głowicy pompy.
  • Uruchomić ponownie pompę wodną i obserwować, czy uruchamia się i działa prawidłowo. Podczas pracy pompy należy dokręcić trzy śruby.
  • Nacisnąć przycisk pompy wodnej (w modelach z pompą wodną), aby wyłączyć pompę wodną, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk zalewania wodą.
  • Powoli otwierać zawór przepływomierza, aż będzie widać wodę przepływającą przez przepływomierz.
  • Zwolnić przycisk zalewnia wodą i upewnić się, że woda się zatrzymała. Pompa mieszająca jest teraz gotowa do pracy.

W przypadku uszkodzenia jakichkolwiek elementów instalacji pompy wodnej należy je w razie potrzeby wymienić lub zapoznać się z rozdziałem „Uruchomienie po dłuższym okresie przechowywania”.

Uruchomienie po dłuższym okresie przechowywania:

 • Przed uruchomieniem ponownie zmontować wszystkie odłączone węże i zamknąć wszystkie otwory odpływowe wody.
 • Jeżeli pompa nie uruchomi się po dłuższym okresie przechowywania, należy wykonać następujące czynności:
  • Poluzować trzy śruby na zaślepce o około dwa obroty.
  • Włożyć płaskie ostrze wkrętaka w przewidziane do tego celu szczeliny pomiędzy zaślepką a głowicą pompy.
  • Delikatnie podważyć po obu stronach, aż pokrywa podniesie się z głowicy pompy.
  • Uruchomić ponownie pompę wodną i obserwować, czy uruchamia się i działa prawidłowo. Podczas pracy pompy należy dokręcić trzy śruby.
  • Nacisnąć przycisk pompy wodnej (w modelach z pompą wodną), aby wyłączyć pompę wodną, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk zalewania wodą.
  • Powoli otwierać zawór przepływomierza, aż będzie widać wodę przepływającą przez przepływomierz.
  • Zwolnić przycisk zalewnia wodą i upewnić się, że woda się zatrzymała. Pompa mieszająca jest teraz gotowa do pracy.

 

Zimowanie i wydłużone przechowywanie:

 • Podłączyć kabel zasilający do odpowiedniego źródła prądu i ustawić główny wyłącznik zasilania w pozycji ON.
 • Jeśli jest podłączony do wlotu pompy wodnej, należy odłączyć wąż doprowadzający wodę.
 • Odłączyć wąż zespołu wodnego od wlotu sterującego zespołu wodnego. 
 • Poluzować kurek spustowy za przepływomierzem wody, całkowicie otworzyć zawór regulacyjny przepływu wody, całkowicie otworzyć zawór kulowy pompy wody, a następnie otworzyć zatrzask pistoletu natryskowego na wężu do mycia wodą.
 • Nacisnąć i przytrzymać przycisk zalewania wodą, aż woda przestanie wypływać ze wszystkich otworów, a następnie zwolnić przycisk.
 • Nacisnąć przycisk pompy wodnej (w modelach z pompą wodną), aby włączyć pompę i pozwolić jej pracować przez 15 sekund, aby usunąć nadmiar wody. 
  • Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje zatrzymanie pompy wodnej.
 • Ustawić główny wyłącznik zasilania w pozycji OFF i odłączyć go od źródła zasilania.
 • Wszystkie elementy należy pozostawić otwarte i odłączone do następnego użycia.
 • Upewnić się, że silnik został całkowicie nasmarowany, a pompa mieszająca została dokładnie oczyszczona i nie pozostał żaden materiał.

Graco