Porady dotyczące rozwiązywania problemów dotyczących urządzenia ToughTek serii P

ToughTek P20, P30, P30ht, P30X, P40

Często zadawane pytania

 • Dokręcić stojan, aby uzyskać odpowiednie ciśnienie pompowania.
 • Poluzować stojan, aby uzyskać odpowiednie ciśnienie pompowania.
 • Dokręcić stojan. 
 • Jeśli nadal występuje niska wydajność, należy wymienić stojan.
 • Dokręcić stojan. 
 • Jeśli nadal występuje niska wydajność, należy wymienić stojan.
 • Wyczyścić lub wymienić wąż do materiału.
 • Wyczyścić lub wymienić aplikator lub dyszę.
 • Zmniejszyć długość węża i/lub zwiększyć średnicę.
 • Równomiernie poluzować śruby stojana, aby zmniejszyć ciśnienie. 
 • Jeżeli pompa nadal nie pracuje, gdy śruby są poluzowane, należy dokręcić śrubę podnośnikową (JS), aby dalej otworzyć tuleję stojana. 
 • Powinno to obniżyć ciśnienie na tyle, aby umożliwić pracę pompy. 
 • Po uruchomieniu należy ponownie dokręcić śruby stojana, aby uzyskać odpowiednie ciśnienie pompy.
1493242307335.png
 • Ustawić wyłącznik zasilania w pozycji OFF i odczekać jedną minutę na zresetowanie VFD. 
 • Patrz „Usterka przeciążenia VFD”, aby poznać możliwe przyczyny.
 • Wyczyścić lub wymienić wąż lub aplikator.
 • Wyczyścić lub wymienić zespół pompy.
 • Wyregulować ciśnienie powietrza wspomagającego na aplikatorze.
 • Przeprowadzić serwis aplikatora natryskującego (patrz instrukcja obsługi aplikatora).
 • Rozcieńczyć i dokładnie wymieszać materiał, aby zmniejszyć jego lepkość, jeśli dostawca materiału na to pozwala.
 • Należy użyć płynu do zalewania systemu pomp (mydło do naczyń lub środek ślizgowy).
 • Zmniejszyć długość i/lub zwiększyć średnicę węża.
 • Sprawdzić połączenia w obudowie elektrycznej.
 • Sprawdzić poprawność napięcia zasilania na zaciskach L1, L2, L3 odłącznika i VFD.
 • Ustawić wyłącznik zasilania w pozycji OFF i odczekać jedną minutę na zresetowanie VFD. 
 • Odczekać, aż silnik ostygnie, jeśli warunki będą się często pojawiać.
 • Możliwe przyczyny – patrz „Usterka przeciążenia VFD”.
 • Zmniejszyć obciążenie silnika.
 • Zmniejszyć ciśnienie.
 • Zmniejszyć długość i/lub zwiększyć średnicę węża.

Graco