Harmonogram konserwacji urządzenia ToughTek S340e

Harmonogram konserwacji

 • Przepłukać system.
 • Wyczyścić zbiornik, używając podkładki do szorowania.
  • Zalecane jest wyczyszczenie zewnętrznej powierzchni urządzenia natryskującego przy użyciu szczotki i wody.
 • Sprawdzić węże, rury i złączki pod kątem zużycia, uszkodzeń i nieszczelności.
 • Wszystkie połączenia cieczy należy dokręcić przed każdym użyciem.
 • Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić uszczelki złączy typu Camlock.
 • Sprawdzić złącza typu Camlock pod kątem uszkodzeń (wygięcia, pęknięcia, wyszczerbienia), w razie potrzeby wymienić na nowe.
 • Sprawdzić działanie zaworu spustowego/odpływowego cieczy.
  • W razie potrzeby wyczyścić/przepłukać zawór.
 • Sprawdzić poziom płynu do smarowania tłoka (TSL, Throat Seal Liquid) w nakrętce/zbiorniku smarującym uszczelki pompy wyporowej.
  • Napełnić zbiornik do 1/2 pojemności płynem TSL.
  • Należy utrzymywać odpowiedni poziom płynu TSL, ponieważ zapobiega to osadzaniu się płynu na tłoku oraz przedwczesnemu zużyciu uszczelnień i korozji pompy.
 • Rozebrać pompę wypornościową i starannie wyczyścić oraz sprawdzić kule zaworu.
  • Można to robić codziennie lub przy zmianie materiału.
 • Nasmarować połączenia obrotowe aplikatora.
 • Rozebrać pompę dolną i starannie wyczyścić oraz sprawdzić wszystkie części zużywalne.
  • Sprawdzić kule.
  • Tłok.
  • O-ringi.
  • Gniazda.
 • Pompę zawsze należy przepłukać zanim dojdzie do wyschnięcia cieczy na pręcie wyporowym.
  • Należy najpierw przepłukać ją wodą, a następnie olejem. 
  • Spuścić ciśnienie, ale pozostawić olej wewnątrz pompy, aby zapewnić ochronę części przed korozją.
 • Aby zapobiec możliwości korozji, nie wolno pozostawiać wody lub cieczy na bazie wody wewnątrz pompy na noc.
 • Materiał pozostawiony na uszczelce gardzieli może zaschnąć i spowodować uszkodzenie uszczelki.
 • Aby zapobiec możliwości uszkodzenia uszczelki gardzieli, należy zawsze zatrzymywać pompę w dolnym skoku.
 • Zawsze przepłukać pompę przed wyschnięciem cieczy na tłoczysku wyporowym.
  • Należy najpierw przepłukać ją wodą, a następnie olejem. 
  • Spuścić ciśnienie, ale pozostawić olej wewnątrz pompy, aby zapewnić ochronę części przed korozją.
 • Narażenie silnika i/lub układu sterowania na działanie wody może spowodować uszkodzenie i awarię silnika.
 • Nie należy składować pompy na wolnym powietrzu.
 • Nie wolno natryskiwać wody bezpośrednio w kierunku wentylatora silnika.

Graco