Porady dotyczące rozwiązywania problemów z urządzeniami natryskowymi Xtreme Sprayer

Często zadawane pytania

 • Wyczyścić przewód powietrza; zwiększyć zasilanie powietrzem. 
 • Sprawdzić, czy zawory są otwarte.
 • Wyczyścić wąż lub pistolet.
 • Wyczyścić tłoczysko; zawsze zatrzymywać pompę w dolnym skoku; napełnić zbiornik smarujący zgodnym rozpuszczalnikiem.
 • Wyczyścić lub naprawić silnik pneumatyczny. Patrz instrukcja silnika.
 • W przypadku upływu pompy elektromagnes bezpieczeństwa zatrzyma pompę. Dioda LED zacznie migać i wyświetlacz zasygnalizuje stan niekontrolowanej pracy.
 • W celu zresetowania monitora niekontrolowanej pracy zamknąć główny zawór powietrza.  Przed przejściem do kroku 3 należy odczekać, aż nastąpi całkowity upust powietrza z silnika pneumatycznego. Ekran zmieni się, sygnalizując ten stan, jak przedstawiamy poniżej.
 • Nacisnąć (X), aby wyczyścić kod diagnostyczny i nastawić elektromagnes zabezpieczający przed pracą niekontrolowaną.
 • Otworzyć główny zawór powietrza, aby ponowie uruchomić pompę.

UWAGA: Aby wyłączyć monitoring upływu należy przejść do trybu ustawień i nastawić wartość niekontrolowaną na 0 (zero) lub wyłączyć.

1493824344593.png
1493824365636.png
 • Wyczyścić przewód powietrza; zwiększyć zasilanie powietrzem.
 • Sprawdzić, czy zawory są otwarte i czyste.
 • Oczyścić wąż lub pistolet; zastosować wąż o większej średnicy wewnętrznej.
 • Otworzyć układ sterowania odladzaniem; patrz podręcznik.
 • Wyczyścić lub serwisować zawór wlotu.
 • Ustawić podkładki dystansowe, patrz podręcznik pompy.
 • Napełnić zbiornik zasilający i zalać pompę. 
 • Wyczyścić rurkę do zasysania.
 • Zmniejszyć lepkość. 
 • Ustawić podkładki dystansowe, patrz podręcznik pompy.
 • Wyczyścić zawór; wymienić uszczelnienia.
 • Wyczyścić lub serwisować zawór wlotu.
 • Wyłączyć pompowanie. 
 • Otworzyć układ sterowania odladzaniem; patrz podręcznik.
 • Dokręć. Na złączach zastosować zgodny uszczelniacz połączeń gwintowanych lub taśmę PTFE.
 • Patrz instrukcja obsługi pistoletu; przeczytać zalecenia producenta płynu.
 • Dostosować lepkość cieczy; przeczytać zalecenia producenta cieczy.
 • Serwis pistoletu natryskowego. 
 • Patrz instrukcja obsługi pistoletu natryskowego.
 • Sprawdzić, czy ciśnienie powietrza wynosi 20 psi lub więcej.
 • Zwiększyć ciśnienie powietrza do 20 psi lub więcej.
 • Zamienić zawory grzybkowe i sprawdzić, czy problem występuje po przeciwnej stronie.  
 • Upewnić się, czy uszczelka okrągła i pierścień podpierający nie pozostały w odlewie kołpaka końcowego.
 • Wyczyścić lub wymienić zawór grzybkowy.
 • Problem z grzybkiem występuje typowo po przeciwnej stronie do zatrzymania silnika, gdyż przy ostatniej zmianie ten grzybek zakleszczył się w pozycji otwarcia uniemożliwiając następną zmianę.
 • Zdjąć pokrywę zaworu powietrza i sprawdzić, czy nie ma zakleszczenia zaworu powietrza/suwaka lub zaworu tłoka.
 • Podczas zdejmowania uszczelki należy zachować ostrożność.
 • Wyjąć kubek zaworu powietrza i/lub zawór tłokowy, sprawdzić, czy nie ma nacięć lub zadziorów, nasmarować i zmontować. 
 • Wymienić kubek zaworu powietrza lub zawór tłokowy.
 • Zdjąć pokrywę zaworu powietrza i sprawdzić, czy zapadka z dociskiem sprężynowym nie jest zakleszczona/sklejona.
 • Podczas zdejmowania uszczelki należy zachować ostrożność.
 • Wyjąć pokrywę zaworu powietrza i zapadkę z dociskiem sprężynowym.
 • Oczyścić, sprawdzić, nasmarować i ponownie zamontować.
 • Zatrzymać silnik powietrzny pod obciążeniem w środku skoku, zdjąć pokrywę górną i sprawdzić, czy nie ma przecieków przez tłumik grzybka na górnej płycie pokrywy i/lub sprawdzić, czy nie ma przecieków przez tłumik grzybka w dolnej pokrywie silnika.
 • Wyjąć i wyczyścić zawór grzybkowy.
 • Uwaga: przed ponownym montażem upewnić się, czy uszczelka okrągła i pierścień podpierający nie pozostały w odlewie zaślepki.
 • Zatrzymać silnik pod obciążeniem w środku skoku, sprawdzić, czy powietrze wypływa z tylnego głównego wylotu silnika.
 • Wymienić uszczelkę okrągłą tłoka silnika.
 • Zatrzymać silnik pod obciążeniem w środku skoku, sprawdzić, czy powietrze wypływa z tylnego głównego wylotu silnika.
 • Zdjąć pokrywę zaworu powietrza i sprawdzić, czy nie ma zakleszczenia kubka zaworu powietrza/wózka.
 • Podczas zdejmowania uszczelki należy zachować ostrożność.
 • Wymienić kubek zaworu powietrza.
 • Wymienić uszczelkę płyty dociskowej zaworu.
 • Zatrzymać natryskiwanie na kilka minut, aby sprawdzić, czy prędkość silnika powraca do wartości normalnej.
 • Zmniejszyć ciśnienie, szybkość cykli lub cykl pracy silnika i/lub obrócić pokrętło sterowania odladzania w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w celu otwarcia.
 • Silniki ciche obladzają się szybciej niż modele odladzane Zmienić na tłumik odladzania przez wyjęcie dyfuzora i deflektora.
 • Dodać filtr koalescencyjny z automatycznym spustem, jeśli modele mają wbudowane elementy sterowania powietrzem.
 • Sprawdzić zasilanie powietrza i wielkość przewodu.
 • Zwiększyć dopływ powietrza, usunąć wszelkie ograniczające urządzenia łączące.  
 • Należy stosować przewody powietrza o minimalnym rozmiarze 3/4 in. 
 • Dane zużycia powietrza podano w podręczniku systemu.
 • Wyjąć tłumiki grzybkowe i sprawdzić, czy zamiana jest prawidłowa.
 • Wymienić tłumik grzybkowy na górnej płycie i/lub tłumik grzybkowy w dolnej pokrywie silnika.
 • Uzupełnić olej w obudowie filtra powietrza lub uzupełnić w smarownicy przewodu powietrza.
 • Wyjąć tłumiki grzybkowe i sprawdzić, czy zamiana jest prawidłowa.
 • Wyczyścić lub wymienić zawór grzybkowy.
 • Problem z grzybkiem występuje typowo po przeciwnej stronie do odbijania silnika, gdyż przeciwny zawór grzybkowy trochę przecieka uniemożliwiając właściwą wymianę.
 • Sprawdzić zawór tłokowy, czy nie jest uszkodzony i czy jest właściwie ukierunkowany.
 • Wymienić korpus zaworu lub cały zespół zaworu powietrza.
 • Sprawdzić zawór tłokowy, czy nie jest uszkodzony i czy jest właściwie ukierunkowany.
 • Wymienić korpus zaworu lub cały zespół zaworu powietrza.

Uwaga: 20 psi (140 kPa, 1,4 bar) lub więcej jest wymagane do pracy silnika powietrznego NXT.

 • Zdjąć pokrywę zaworu powietrza i sprawdzić, czy zapadka z dociskiem sprężynowym nie jest zakleszczona/sklejona.
 • Podczas zdejmowania uszczelki należy zachować ostrożność.
 • Wymienić zapadkę z dociskiem sprężynowym.
 • Zdjąć pokrywę zewnętrzną zaworu i sprawdzić, czy cztery śruby 3/8-16 x 4 in są dokręcone momentem 20 ft-lb (27,1 N·m.)
 • Wymienić uszczelki płaskie.
 • Przed montażem nasmarować powierzchnię uszczelki.
 • Sprawdzić, czy dostępne jest zasilanie powietrza, główny zawór powietrzny jest włączony, obrócić pokrętło regulatora w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara na pożądane zadane ciśnienie.
 • Jeśli pokrętło regulatora jest z blokadą, wyciągnąć przed regulacją.
 • Wymienić uszczelkę lub użyć zestawu naprawczego uszczelki.
 • Usunąć, sprawdzić pod kątem uszkodzeń, nasmarować i ponownie zmontować. 
 • W przypadku uszkodzenia wymienić szpulę zaworu regulatora.
 • Wyjąć regulator powietrza i zainstalować inny regulator w otworze wlotowym powietrza silnika, aby sprawdzić, czy problem występuje nadal z silnikiem pneumatycznym.
 • Sprawdzić pokrętło sterowania odladzania.
 • Zamknąć regulator odladzania pokrętłem lub płaskim śrubokrętem.
 • Sprawdzić ciśnienie powietrza wlotowego, zasilanie cieczy, wypływ cieczy i wartość zadaną pracy niekontrolowanej.
 • Sprawdzić, czy ciśnienie powietrza zostało usunięte, odczekać 30 s, po czym nacisnąć reset. 
 • Patrz „Praca niekontrolowana” w podręczniku.
1493824365636.png
 • Zdjąć pokrywę zewnętrzną zaworu i wyjąć elektromagnes, aby zobaczyć, czy sworzeń jest całkowicie cofnięty.
 • Wymienić elektrozawór.

Graco