Harmonogram konserwacji Xtreme

Harmonogram konserwacji

 • W przypadku wyłączania pompy na noc należy zatrzymać pompę w dolnym skoku w celu zapobiegnięcia wyschnięciu cieczy na odsłoniętym tłoczysku wyporowym i uszkodzeniu uszczelnienia tłoka. Przeprowadzić procedurę usuwania nadmiaru ciśnienia.
 • Przepłukać w sposób opisany poniżej.
 • Zmniejszyć ciśnienie w sposób opisany poniżej.
 • Sprawdzić nakrętkę uszczelniającą.
  • Wyregulować uszczelnienie i wymienić TSL w razie potrzeby.
  • Dokręcić momentem 25–30 ft-lb.
 • Usunąć wodę z filtra powietrza.
 • Oczyścić rurę ssącą używając zgodnego rozpuszczalnika.
 • Wyczyścić zewnętrzną część urządzenia natryskowego przy pomocy miękkiej szmatki oraz odpowiedniego rozpuszczalnika.
 • Codziennie sprawdzać węże, rury i złączki.
 • Wszystkie połączenia cieczy należy dokręcić przed każdym użyciem.
 • Wyczyścić filtry linii cieczy.

Przepłukiwać pompę przy najniższym możliwym ciśnieniu. Przepłukiwać odpowiednim rodzajem cieczy, uwzględniając rodzaj cieczy roboczej i zwilżone części instalacji. Zwrócić się do producenta lub dostawcy cieczy o rekomendację odpowiedniej cieczy do przepłukiwania instalacji oraz częstotliwości przepłukiwania.

 • Postępować zgodnie z „Procedurą usuwania nadmiaru ciśnienia” opisaną poniżej.
 • Zdjąć dyszę i osłonę z pistoletu.
 • W razie potrzeby zdjąć filtr cieczy.  Po zdjęciu filtra cieczy założyć ponownie zatyczkę cieczy.
 • Umieścić rurę ssącą w zgodnym rozpuszczalniku.
 • Obrócić pokrętło regulatora w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do jego zatrzymania, a manometr wskaże zero.
 • Otworzyć główny zawór upustowy.
 • Przepłukać wąż i pistolet.
  • Zwolnić blokadę wyzwalacza pistoletu.  Przycisnąć pistolet do uziemionego metalowego kubła.
  • Uruchomić pistolet, powoli odkręcać pokrętło regulatora, aż pompa zacznie pracować cyklicznie i stały strumień będzie wypływał z pistoletu.  Uruchomić pistolet na 10–25 s.
  • Gdy będzie wypływał czysty rozpuszczalnik, obrócić pokrętło regulatora w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż pompa zatrzyma się, a manometr wskaże zero.  Pompa przestanie pracować.  Gdy materiał przestanie płynąć, zwolnić spust i włączyć blokadę spustu.  Zatrzymać pompę z prętem umieszczonym w pompie.
  • Zamknąć główny zawór pneumatyczny typu upustowego.
 • Przy przepłukiwaniu przez zawór opróżniania/usuwania.
  • Umieścić wąż spustowy w uziemionym kuble na odpady.  Otworzyć lekko zawór spustowy/odpływowy cieczy obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
  • Uruchomić pompę obracając pokrętło regulatora powietrza w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż pompa zacznie się poruszać.
  • Gdy z rury spustowej będzie wypływać czysty rozpuszczalnik, zamknąć zawór spustowy/odpływowy obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.  Pompa zatrzyma się.
  • Zatrzymać pompę z prętem umieszczonym w pompie.
  • Należy postępować zgodnie z przedstawioną powyżej procedurą usuwania nadmiaru ciśnienia.  Pozostawić rozpuszczalnik i przechowywać urządzenie natryskowe.
 • Wymontować filtr cieczy i zamoczyć go w rozpuszczalniku.  Założyć ponownie zatyczkę filtra.
 • Aktywować blokadę wyzwalacza pistoletu.
 • Zamknąć główny zawór upustowy powietrza.
 • Zwolnić blokadę wyzwalacza pistoletu.
 • Mocno przycisnąć pistolet do uziemionego kubła metalowego.
 • Nacisnąć spust pistoletu, aż do usunięcia ciśnienia z węża.
 • Włączyć blokadę wyzwalacza.
 • Usunąć ciecz. Aby usunąć ciecz, powoli otworzyć wszystkie zawory spustowe cieczy, w tym zawór spustowy/odpływowy w układzie i usunąć ciecz do kubła na odpady. Jeśli zamontowano rurę zwrotną, otworzyć zawór kulowy rury zwrotnej. Po usunięciu cieczy zamknąć zawór.
 • W razie podejrzenia zatkania dyszy natryskowej lub węża bądź w przypadku niepełnego uwolnienia nadmiaru ciśnienia:
  • BARDZO POWOLI poluzować nakrętkę zabezpieczającą dyszy z osłoną lub złącze końcówki węża, aby stopniowo zredukować ciśnienie.
  • Całkowicie odkręcić zakrętkę lub złącze.
  • Wyczyścić wąż lub zatkaną dyszę.
 • Zawsze przepłukać pompę przed wyschnięciem cieczy na tłoczysku wyporowym. 
 • Nie wolno pozostawiać wody lub cieczy na bazie wody wewnątrz pompy na noc. 
  • Należy najpierw przepłukać pompę wodą lub odpowiednim rozpuszczalnikiem, a następnie benzyną lakową. 
  • Spuścić ciśnienie, ale pozostawić benzynę lakową wewnątrz pompy, aby zapewnić ochronę części przed korozją.
 • Należy w regularnych odstępach czasu smarować oś pomiędzy punktami A i B, używając lekkiego oleju.
 • Należy czyścić wózek codziennie usuwając wycieki odpowiednim rozpuszczalnikiem.
1497279029214.png

Graco